3 ኅዳር 2011 ዓ. ም. 12/09/2018)

ሰንበት ዘመጻጉዕ

መንፈሳዊ መልመስቲ

መዝሙር፡ ይቤሉ እስራኤል ኢርኢነ ወኢሰማዕነ. . . .
ንባባት፡ 1ቆሮ 4፡1-12፥  1ዮሓ፡  5፡11-ፍ፥  ግ.ሓ. 4:14-23፥ ሉቃ. 5፡17-26።
ስብከት፡ ደቂቀ እጓለ እመሕያው እስከ ማእዜኑ ታከብዱ ልበክሙ ለምንት ታፈቅሩ ከንቶ ወተሓሱ ሐሰተ፥ አእምሩ ከመ ተሰብሓ እግዚአብሔር በጽድቁ።
አቱም ደቂ ሰብ ንኽብረይ ክሳብ መአስ ኢኹም እተሕስርዎ ክሳብ ምአስ ኢኹም ንኸንቱነት እትፈትዉን ንሓሶት እትስዕቡን መዝ.4፡2።
መዝሙር፡ እስራኤላውያን ብዕዉሩ ዝተወልደ እሞ ብመዓልቲ ሰንበት ዝረአየ ርኢናን ሰሚዕናን አይንፈልጥን። ካብ እግዚአብሔር እንተ ዘይከውን ነዚ አይምገበረን፥ ብዛዕባ ዘሕወየካ እን ታይ ትብል፥  ዘሕወየኒ ካብዚ ዝኸፍእ ከይረኽበካ ንኻልእ ከይትነግር ኢሉኒ ይብል።
ናይ ሎሚ ሰንበት ዘመጻጕዕ ተባሂሉ ይፍለጥ። ሕማም መጻጉዕ አብ ጊዜ ኢየሱስ ሓደ ካብቶም ንደቂ ሰብ ዘሳቕዩ ሕማቕ ሕማም ኮይኑ ዝኸፍአ ኸአ ነዚ ሕማም ዝሓመመ ስቓዩ ከይ አኽሎ ካብ ሰብ ተፈልዩ አብ ሰብ ዘይነብሮ አብ በረኻ አብ ብዓቲ ካብ ሰብ ርሑቑ ከምዝነብር ዝገብር ሕማም እዩ። ሥጋዊ ስቓይ ጥራሕ ዘይኮነ ስነ ኣእምራ ውን ሞራላውን ስቓይ እውን አለዎ። ነዚ ሕማም ዝሓመመ ሰብ ብማዕዶ ክርኢ እን ከሎ ዓው ኢሉ መጻጕዕ እየ እናበለ ክሃድም አለዎ ቆልዑት ኣእማን ይድርብዩሉ ይሃድም፥ ዝኾነ መውስቦ ምስ ከምኦም ዝአመሰለ እን ተ ዘይኮነ አይፍቀደሎምን እዩ። ብሓቂ ዘስቅቕ ሕማም እዩ ነሩ። ሎሚ አብ ገለ ሃገራት አፍሪቃ እን ተ ዘይኮይኑ ዳርጋ ጠፊኡ እዩ። መንፈሳዊ መጻጉዕ ግን ገና አሎ እኳድአ ብብዝሒ ንብዙሓት አማሲኑ ካብ አምላኽን ሰብን ፈልዩ ይርከብ።
መጻጉዕ ዝብል ትርጉም ንኻልእ ሕማማት እውን ከስምዕ ይኽእል እዩ ማለት አብ መንፈሳዊ ትርጉም ክንህቦ ከሎና፥ ንአብነት ናይ ሎሚ ወንጌል ብዛዕባ ልሙስ ሰብ ይዛረብ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝፈልየና ወላ እኳ አብ ቤት ምስ ሰባት ንሃሉ ብባዕልና ሓንቲ ክንገብር ዘየኽእለና ተጸበይቲ ካልኦት ይገብረና። ብዘሎና ጸገም ካብ ካልኦት ንፍለ። ሰብ ብዝኾነ ምኽንያት ክፍለ እን ከሎ አብ ጸገም እዩ ዝርከብ። አምላኽን ሰበን አብ ሕይወትና የድልዩና እዮም።...[read more]

መደባት ቤተክርስትያን ታሕሣሥ 2018

1 (ቀዳም) ናይ መንእሰያት ንልደት መሰናደዊ ሱባኤ
2 ቅዳሴ ብእንግሊዘኛ
15 ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ንዕረፍቲ ልደት ይዕጾ
16 ናይ ምሉእ ቤተክርስትያን ሱባኤ ንልደት
25 ልደት ፈረንጂ
30 ወርሓዊ ቅዳሴ ምእንት ምውታን

Chaplaincy Calendar December 2018

1 (Sat) Youth Recollection for Christmas
2 Mass in English
15 Christmas recess for Tigrigna classes
16 Chaplaincy Christmas Recollection 10:00-3:30
25 Latin Christmas
26 Boxing Day (Canada)
30 Monthly memorial Mass
ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሷ ካቶሊካዊ ማእከል ትምህርተ መለኮት
Abune Abraha Francois Centre of Catholic Theology
 www.eritreancatholic.com 
ኩሉኹም ግዱሳት መእመናን ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ መርበብ ዝወሃብ ትምህርቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።
All interested individuals can register for e-learning courses in Tigrigna.

Birhan Toronto -  ብርሃን ቶሮንቶ
JanFebAprJulAugSepOct
     2010 
201120112011  2011 
 20122012 2012  
 20132013  2013 
 20142014  2014 
  20152015  2015

Sign up for important notices

Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.