ሰነ 2018

መደብ ቤተክርስትያን

  3 ዝኽሪ በዓል ማርያም ደዓሪት
10 ቅዳሴ ብእንግሊዘኛ
16 (ቀዳም) መዛዘሚ በዓል ዓመተ ትምህርቲ ቤ/ት ትግርኛ
17 ወርሓዊ ቅዳሴ ምእንቲ ምውታን
24 ዓመታዊ ዝኽሪ ማሕበር ቅዱስ ያዕቆብ

June 2018

Chaplaincy Program/Notice
3 Special Mass for Mariam De’arit
10 Mass in English
16 (Sat) Year-end closing ceremony –Tigrigna school
17 Monthly memorial Mass
24 St. Justin De Jacobi’s Festive

፪ይ ሰንበት ዘጰራቅሊጦስ – ግንቦት 26 2018 ዓ.ም. (6/3/2018)_

መዝሙር፡ ዐርገ እምሃቤሆም አው ወረደ መንፈስ ቅዱስ. . . . . ።
ንባባት፡ ኤፌ 4፡1-7፥ 1ዮሓ 2፡1-8፥ ግ.ሓ. 2፡1-18፥ ዮሓ.14:12-ፍ።
ስብከት፡ “ዐረገ ውስተ አርያም፥ ጸዌውከ ጼዋ ወወሃብከ ጸጋከ ለእጓለ እምሕያው፥ እስመ ይክሕዱ ከመ ይህድሩ”
“አብ ላዕሊ ዓሪግካ ንምሩኻት ማረኽካ፥ ህያብካ ንሰባት ሃብካ፥ ዓመጸኛታት አብኡምእንቲ ክሓድሩ” መዝ. 88፡18።
መዝሙር፡ አብ ናይ ሎሚ ሰንበት ክልተ ምርጫ መዛሙር አሎና።
1.“መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ አብ ልዕሊ ሓዋርያት ወረደ ብኹሉ ቋንቋ ኸኣ ተናገሩ”
2. ካብኣቶም ክዓረገ እንከሎ ምሳኻትኩም ንወትሩ ዝነብር ዓለም ክትወስዶ ዘይትኽእል ጰራቅሊጦስ ከአ ክሰደልኩም እየ፥ ዘኽታማት ኮንኩም አይክሓድገኩምን እየ።
ዝሓለፈ ሰንበት ብዓለ ጴራቅሊጦስ አብዒልና። መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊ ሓዋርያት ማርያም ምስኦም እንከላ ዝወረደሉ ዕለት። ቤተ ክርስትያን ብፍሉይ ነቲ ክርስቶስ ዝሃባ ስልጣን ሒዛ ዝተመስስረትሉ። መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስትያን ባዕሉ ከምዝመርሓ ዝተራእየሉ። ሎሚ እውን ንኵልና ብእምነት እንሓብር ንሓዲስ ጉዕዞ ሕይወት ሒዝና ንመልእኽቲ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና አብ ኵሉ ክነብጽሕ ክንብግስ ዝዕድም ፍሉይ ዘመን።
አብ ስርዓት አምልኾና ድሕሪ ብዓል ሓምሳ (ጰራቅሊጦስ) ጀሚሩ ክሳብ ሰኔ 17 ዘሎ ዘመነ ጰራቅሊጦስ ይብሃል ፩ይ፥ ፪ይ. . . ሰንበት እናበለ ሓምሽተ ሰናብቲ ዝሓዘ እዩ፥ አብዘን ሰናብቲ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ፥ አብ ሕይወት ቤተ ክርስትያን ዘልኦ ተራ ከምኡ ትንሣኤን ዕርገትን ክርስቶስ ክነስተንትን እሞ አብ እምነትና ጸኒዕና ንሓዲስ ተልእኮ ክንጉዓዝ ዝሓትት እዋን ኢና ዘሎና። አብ ልጡርግያ ቤተ ክርስትያን በብእዋኑ ብእምነት ክንዓቢ ምእንቲ ፍሉይ ዘመናት ተሰሪዑና አሎ፥ እዚ ኹሉ ንአና ክጠቅም ፍሉይ አስተንትኖ ክንገብር እሞ ዝተሓደሰ ሕይወት ክንሕዝ ንማለት እዩ። . . . [read more]
ብኃልዮት ሰብ ኤማሁስ ዝቐርብ ኣስተምህሮን ኣስተንትኖን | seb Emmaus
Birhan Toronto -  ብርሃን ቶሮንቶ
JanFebAprJulAugSepOct
     2010 
201120112011  2011 
 20122012 2012  
 20132013  2013 
 20142014  2014 
  20152015  2015

Sign up for important notices

Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.