For LIVE transmissions of Masses in Gheez - Tigrigna and other programs, subscribe or follow us on our YouTube channel or our Facebook page (click on the link icons below) and Share them with your families and friends.

መስዋእቲ ቅዳሴታት እነዕርገሉን ካልእ መደባትን ብቀጥታ ብመስመር ኢንተርነት ዝመሓላለፍ ጥራሕ ምዃኑ ነዘኻኽር። ስጋብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወጽእ ፡ ሥርዓት ኣምልኾና በዚ መገዲ'ዚ ይቕጽል። ኣብዚ ገጽ እዚ ወይ ኣብ Facebook ወይ ድማ ኣብ Youtube ንተሳትፎኹም ብትሕትና ንሓትት። መዓልትታትን ሰዓታትን ክንገረና እዩ። ነዚ ገጽ'ዚ ብቐጻሊ ተኸታተሉ።

Holy Masses and other programes in Tigrigna - Gheez are only celebrated LIVE via online. We will continue our worship in this way until further notice. We kindly ask you to join us on this page, YouTube or Facebook. Dates and time are to be arranged. Please check this page regularly.

ብምኽንያት ምልኻል ኮሮና ቫይረስ COVID-19 ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ንዝተረፈ ናይ ትምህርቲ ግዜ ብርሑቕ፡ ክሳዕ ሰነ 13 ክቕጽል እዩ።
Due to Corona virus COVID-19 threat, Tigrigna School will continue with Distance Learning for the remaining sessions of all classes until June 13th.

ግንቦት 16 ፡ 2012 ዓ.ም.ግ (5/24/2020)

፮ይ ሰንበት ዘትንሣኤ

መዝሙር ፋሲካ ዛቲ ዕለት ቅድስት ይእቲ ፋሲካ . . . “ፋሲካ ቅድስቲ ዕለት እያ፥ ፋሲካ ብአኣ ንተሓጎስን ደስ ይበለናን፥ አብ ፋሲካ ንዘናጋዕን ነዕርፍን፥ ሰማይን ምድርን ብአኣ ይሕጎሱ፥ ፋሲካ ፋሲካ ፋሲካ ተዝካር ትንሣኤ መድሓኒና”።
ንባባት፡ ሮሜ 4፡14-ፍ፥ ራእ 21፡10-23፥ ግ.ሓ. 14፡1-29፥ ዮሓ 21፡1-14
ስብከት፡ ልዑ ወጸግቡ ጥቀ፥ ወወሃቦሙ ለፍትወቶሙ፥ ወኢይኀጥኡ እምዘ ፈቃዱ “በልዑን አዝዮም እውን ጸገቡ፥ ዝተመነይዎ ሃቦም፥ ካብቲ ዝተመነ አይከልከሎምን”። መዝ.78፡29

መንፈሳዊ ዕረፍቲ የድልየና።

እዋን ትንሣኤ መቐረት ፍቕሪ አምላኽ አለሊና ክንክእል ዝሕግዘና ቅዱስ እዋን እዩ። አብዚ እዋን ብጸጋ አምላኽ ተሸሊምና ክንሕጎስ ብርሃን ትንሣኤ አብ ሕይወትናን አብ ርክባትና ክርአ እዩ አምላኽ ዝደልዮ። ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ምሉእ መዓልቲ ክሰርሑን ክሰብኩን ናብ ኩሉ ክበጽሑ ምስ ወዓሉ ምሸት ከዕርፉ አብ ጽምው ቦታ ከይዶም የዕርፉ ነሮም፥ ንዑናይ ክነዕርፍ ኢሉ ብዙሕ ጊዜ አብ ደብረ ዘይት አብ ጌተሰማኒ ይወስዶም ነሩ። ንኢየሱስ ዕረፍቲ ምስ ሰማያዊ አብኡ ምርኻብ እዩ ነሩ፥ አብ ጽምው ቦታ ጸሎት አብ ምግባር ክነሕልፎ እንከሎና እዚ እዩ እቲ ሓቀኛ ዕረፍቲ። ሰማይን ምድርን አብ አገልግሎት አምላኽ ክውዕል ሰባት ንአምላኽ ከምስግኑ እንከለዉ እዚ እዩ እቲ ሓቀኛ ሰላምን ዕረፍትን ዝህብ።
ፋሲካ ተዝካር ትንሣኤ መድኃኒና እዩ። ተዝካር ክንብል እንከሎና ነቲ ዝሓለፈ ንዝክር ብፍላይ ነቲ ጽቡቅ ተዘክሮ እናዘከርና ነመስግን ፍቕርናን አኽብሮትናን ንገልጽ እዚ ዕግበት ሓጎስ ይፈጥረልና በዚ ኢና ዝኽረ ሙታን ንገብር። ናይ ክርስቶስ ተዝካር ንአና ክጥዕመና ነቲ ክርስቶስ ዝገበረልና ዘኪርና ክንክእል እሞ ሕይወትና ክንሕድስ እዩ ዓላምኡ። እዚ እዋን ዘመነ ትንሣኤ አብዚ መንፈስ ክንርከብ ይሕግዘና። . . .
[ምሉእ ትሕዝቶ ንባብ/ንስማዕ]
ብኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

ክሳብ ኮረና ደው ዝብል እንታይ ንግበር?

ዳርጋ መላእ ዓለም ኣብ ውግእ ኣንጻር ኮረና ኢያ ተሸሚማ ዘላ ክበሃል ይከኣል። እዚ ውግእ እዚ ግና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረን፡ ኣብዚ እዋን እዚ’ውን ኣብ ገለ ከባቢታት ዓለም ዘሎን ውግእ፡ ኣንጻር ከማኻ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረ ክቡር ወዲ ሰብ ዝግበር፡ ስምዒት ሰባት ኣለዓዒልካን ኣረሳሲንካን፡ ክተት፡ ሎሚ ዘይከተተ-ብደዉ ከም ዝሞተ፡ ኩሉ ሰብናን ንዋትናን ናብ ዓውደ ኩናት ይበገስ፡ ኢልካ ዘራፍ ዘራፍ እንዳ በልካ፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፡ ሃገር ምስ ሃገር፡ ህዝቢ ንምትህኑኻትን ንምጭፍጫፍን፡ ስልጣንካ ንምስፍሕፋሕ ዝግበር ውግእ  ኣይኮነን። . . .
[ምሉእ ትሕዝቶ]
ብሚኪኤል ኤልያስ

ብኸመይ ኮረና ቫይረስ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን ሆስፒታላትን ደቡብ ኮርያ ከም ዝተላብዓ

ብኸመይ ጀሚሩ

መጀመርታ እዚ ቫይረስ ተራእዩ ምስ ተባህለ: ኩሉ ሰብ ከም ንቻይና ጥራሕ ዝምለከት ሕማም ጠሚቱ ኢዱ ኣጣሚሩ ኢዩ ዝዕዘብ ኔሩ። ምንም’ ኳ እዚ ሕማም ኣብ ዉሃን ዝተባህለት ሓንቲ ከተማ ናይ ቻይና: ኣብ ዕዳጋ እንስሳታት ዓሳን ጨራሩን ይጀምር እምበር: እንሆ ንዓለምና ኣብ ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታት ሸሚምዋ ይረከብ ኣሎ። ሰበ ስልጣን ዓለምና ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊእዎም . . .
[ምሉእ ትሕዝቶ]
ብሚኪኤል ኤልያስ

መልእኽቲ ካብ ቆሞስ ፡ ኣባ ክፍለማርያም

ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ COVID-19 ዝምልከት ኣገዳሲ መግለጺ፡ ካብ ሰበኻ ቶሮንቶ ዝመጸ መምርሒ ተኸታተሉ።

Berhan Toronto - ብርሃን ቶሮንቶ

Quarterly buletin of the chaplaincy - ርብዒ ዓመታዊት መጽሔት ቁምስና፡

Copies from the past
ሕሉፍ ሕታማት

2010 Sep
2011 Jan Feb Apr Sep
2012 Feb Apr Aug
2013 Feb Apr Sep
2014 Feb Apr Sep
2015 Apr July Oct
2016 July Nov
2017 Jan Apr July
2018 May

ብሓልዮት መንፈሳዊ ኣእምሮ ዝሰናዶ መደብ፡


"ስርዓተ ኣምልኾ"

ብኣባ ዮናስ "ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተለወጠት ሕይወት"

ብኣባ ተስፋልደት ተኪኤ
ኣስተምህሮን ኣስተንትኖን  | ብኃው ምስግና ጊላዝጊ

ኩሉ ንሰናይና እዩ

መንእሰይን ቃል ኣምላኽን

መንፈሳውን ምኒኑን

ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሷ ካቶሊካዊ ማእከል ትምህርተ መለኮት

Abune Abraha Francois Centre of Catholic Theology
 www.eritreancatholic.com 

ኩሉኹም ግዱሳት መእመናን ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ መርበብ ዝወሃብ ትምህርቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

All interested individuals can register for e-learning courses in Tigrigna.

Sign Up

Join our mailing list in order to receive information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community [Join Us].
ኣድላዪን በብግዚኡ ዝዝጋሕ ኣገዳሲ ንቤተክርስትያንናን ንሕብረተሰብናን ዝምልከት ዝዝርጋሕ ሓበሬታት ንምቅባል፥ ኣብዚ [ተጸምበሩና]፡፡