ክንጸውም ዶ ንደሊ?

ካብ እንታይ ኢና ንጸውም?
ሕማቕ ቃላት ካብ ምዝራብ ንጹም፣ ጥዑም ቃላት ደኣ ነዘውትር።
ካብ ምሕዛን ንጹም፡ ኣብ ክንድኡ ነመስግን።
ካብ ሕርቃን ንጹም፣ ትዕግሥቲ ደኣ ነዘውትር።
ካብ ተስፋ ምቑራጽ ንጹም፤ ንልብናስ ብተስፋ ደኣ ንምላኣዮ።
ካብ ጭንቀት ንጹም፣ ኣብ ኣምላኽ ደኣ ንእመን።
ካብ መረረ ንጹም፣ ንነገራት ኣቕሊልና ንርኣይ።
ካብ ጭንቀት ንጹም፣ ጸሎት ደኣ ነዘውትር።
ካብ ምምራር ንጹም፣ ልብና ብሓጐስ ደኣ ንምልኣዮ።
ካብ ስስዐ ንጹም፡ ለዋሃት ደኣ ንኹን።
ካብ ቂምታ ንጹም፣ ስኒት ደኣ ንግበር።
ካብ ዘረባ ንጹም፡ ምእንቲ ምስማዕ ክንክእል።
+ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ፍራንሲስ
    (ዝተተርጐመ)

፰(8) መጋቢት ፳፻፲፩ ዓ.ም.ግ ( 3/17/2019)

ሰንበት ዘምኵራብ ጾም ፵

መዝሙር፡ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት. . . .
ንባባት፡ ቆላ 2፡16-ፍ፥ ያዕ 2፡1-13፥ ግ.ሓ 10፡1-9፥ሉቃ 19:፡45-ፍ።
ምስባክ፡“እስመ ቅንአተ ቤተከ በልዓኒ፥ ትዕይርቶሙ ለእለ ይትዔየሩከ ወድቀ ላዕሌየ፤ወቀጻዕክዋ በጾም ለነፍስየ”
ንቤትካ ዘሎኒ መንፈሳዊ ቅንኢ ከም ሓዊ የንድደኒ አሎ፥ጸርፊ እቶም ዝጸርፉኻውን አባይ ወደቐ፥ ንነፍሰይ ብጾም አሕሳእክ”። መዝ። 69፡9።
መዝሙር፡ "ርኢየሱስ አብ ቤት ጸሎት አይሁድ አተወ። ካብ መስዋዕቲ ምጽዋት እፍተወኒ አነ ዋንአ ንሰንበት አቦአ ንምሕረት እየ፥ ንቤት አቦይ ቤት ሸቐት አይትግበርዋ ቤተ ጸሎት እያ እትስመ፥ ሰንበት አኽብሩ ሠናይ ግበሩ ንብጻይኩም አፍቅሩ ንድኻታትን መሳኺንን ራሕርሑ እምነት ክተሕድሩ” ይብል።
አብ መዓልቲ ሰንበት ንአምላኽ ዘሕጉስ ነገር ክንገብር፥ ሕይወትና ቤት አምላኽ ገርና ክንጉዓዝ። ሰናይ እናገበርና ንሓውና ሓፍትና ክነፍቅር እሞ እምነትና ሕያው ክንገብር ከም እን ኽእል ይነግረና። ኢየሱስ ነዚ አብ ቤተ መቕደስ ሰቢኽዎ ሎሚ እውን አብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ብቤተ ክርስትያኑ ገሩ ይሰብኮ አሎ።
ኢየሱስ መድኃኒና አብዛ ምድራዊት ዓለም እን ከሎ ደጋጊሙ አብ ቤተ መቕደስ ከምዝተመላለሰ ንርኢ እዛ ሎሚ ዘንበብናያ አብ ኩሎም ወንጌላውያን (ማቴ 21፡12-17፥ ማር 11፡15-19፥ ዮሓ 2፡13-22) እትርከብ ፍሉይ ጦባላሕታ አብ ቀደሞት ክርስትያን ከም ዘሕደረት ንርኢ። . . . . [read more]
ብኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

መደባት ቤተክርስትያን መጋቢት 2019

4 ዓቢይ ጾም (ኅርቃል) ይጅምር
10 ኣቆጻጽራ ሰዓት ይቕየር ሓደ ሰዓት ንቕድሚት
11 ጾመ ኣርብዓ ይጅምር
31 ወርሓዊ ቅድሴ ምእንቲ ምውታን

መዘኻኸሪ፡ ኣብ እዋን ጾመ ኣርብዓ ኩሉ ጊዜ ረቡዕን ዓርብን
ካብ ሰዓት 6፡00 ፍኖተ መስቀል ከምዘሎና ንሕብር።

Chaplaincy Calendar March 2019

4 Fasting starts
10 Daylight saving time starts
11 Geez Rite Lent starts
31 Monthly Memorial Mass

Please note that there’s Stations of the Cross
every Wednesday & Friday at 6:00 PM during the season of Lent.
ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሷ ካቶሊካዊ ማእከል ትምህርተ መለኮት
Abune Abraha Francois Centre of Catholic Theology
 www.eritreancatholic.com 
ኩሉኹም ግዱሳት መእመናን ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ መርበብ ዝወሃብ ትምህርቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።
All interested individuals can register for e-learning courses in Tigrigna.

ብኃልዮት ሰብ ኤማኁስ ዝቐርብ
ኣስተምህሮን ኣስተንትኖን  | Seb Emmaus


Birhan Toronto -  ብርሃን ቶሮንቶ
Jan Feb Apr Jul Aug Sep Oct
2010
2011 2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
2015 2015 2015

Sign up for important notices

Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.