LIVE Sunday Mass in Tigrigna/Gheez at 12:00 PM ሥርዓት ቅዳሴ

ሰንበት የካቲት ፡ Sunday February 28, 2021

Fr. Kiflemariam/ብኣባ ክፍለማርያም

ንቅዱስ ቁርባን ብሃረርታ ንምቓባል ዝግበር ጸሎት

ኦ ኢየሱስ፡ ኣብዚ ዝለዓለ ምሥጢረ ቕዱስ ቁርባን ከምዘሎኻ አእምን፡ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንዓኻ አምልኽን አፍቅርን፡ ኣብ ነፍሰይ ክቕበለካ ብርቱዕ ድሌትን ሀረርታን አሎኒ፡ ግን አብዚ አዝዩ ፅንኩር እዋናት ጎይታየ ንዓኻ ኣብ ምሥጢረ ቅዱስ ቁርባንካ ንዘሎ ክቡር ሥጋካን ደምካን ክቕበል እኮ እንተዘየከአልኩ፡ ነዓ ብመንፈሳዊ መንገዲ አብ ውሽጢ ልበይን አብ ነፍሰይን እቶ፡ ኦጎይታ አብ መንበረታቦት ከምዘሎካ አሚነ አብ ልበይ የንብረካን ምሳኻ ብምልአት አሓብርን ሓደ እኸውንን አለኹ: ኦ ጎይታየ ጨርሽካ ካበይ አይትፈለ፡ ርድኣኒ ሓግዘኒ ኣጽንዓኒ፡ ሕጂን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን። ኣሜን።

An Act of Spiritual Communion

My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.

መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ኣብ 2021

ኣብዚ ዓመትዚ 2021 መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ዝገብሩ ካብ 7 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድምኦም ሕጻናት ዘለውኹም ወለዲ/ሞግዚት፥ ኣብ መስመር ሓበሬታና ዝርከብ ፎርም ብምጥቃም ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክተመግብዎም ብትሕትና ነዘኻኽር። ትምህርተ ክርስቶስ ብከመይን መዓስን ከም ዝወሃብ ድሕሪ ሓጺግዜ ዝርዝር ሓበሬታ ክንገረና እዩ። ንመመዝገቢ ፎርም ኣብዚ ጽሑፍዚ ጽቐጡ

First Holy Communion in 2021

Parents/Guardians of children aged 7+ who will be receiving their First Holy Communion in 2021, please be reminded to register them using our online form. Click here for the registration form.

ሰንበት ዘቅበላ የካቲት 21 2013 ዓ.ም.ግ (የካቲት 28 2021)

መዝሙር፡ ወብዙኃን ኖሎት . . . ያዕቆብ ዕጡቕ ሕቚኡ ክሳብ ዝመጽእ ብዙሓት ጓሶት ነታ እምኒ ካብ አፍ ዔላ ክግልብጥዋ አይከአሉን። ንሱ ከፊቱ መጓሰኡ አስተየ፥ ከምኡ ብዙሓት ነብያት መጽኡ ግን ንጥምቀት ክሳብ ዓቢ ጓሳ ዝመጽእ ክኸፍትዋ አይከአሉን፥ ንሱ አብአ ብዙሓት አሕዛብ አጥመቐ፥ ተአምራት መድኅኒና ዘደንቕ እዩ፥ ከምቲ በትሪ ካብ ዘርኢ እሰይ ብአምሳል በትሪ ያዕቆብ መጓሰ አባግዑ ዝሕልወላ ዝወጸት ንሳ ማርያም እያ። ከም ዝበሎ በትሪ ክትወጽእ እያ ዕምባባ አብአ ክርአ እዩ፥ ንሱ ሓደ እዩ ንሱ ወዲ አምላኽ እዩ።
ንባባት፡ 1ቆሮ. 3፡16-23፥ 1ጴጥ. 2፡20-ፍ፥ ግ.ሓ. 11፡1-19፥ ማቴ 5፡38-48   ስብከት፡ አግረረ ለነ አሕዛበ ታሕተ እገሪነ፥ ወኃረየነ ሎቱ ለርስቱ፥ ሥኖ ለያዕቆብ አፍቀረ። ንሱ ንህዝብታት ኣብ ትሕቴና፣ ነህዛብ ከኣ ኣብ ትሕቲ ኣእጋርና የግዝኦም። ንኽብሪ ያእቆብ፣ ፈታዊኡ፣ ርስትና ኪዀነልና ይሐርየልና። (መዝ 47.3-4)።
ኩሉ ብሉይ ኪዳን ዝሕብሮ አብ ክርስቶስ ንምብጻሕ እዩ። ክርስቶስ ናይ ኩሉ መወዳእታን መጀመርታን እዩ። ብማርያም አቢሉ ንኹልና አብ ቤቱ ከምንአቱ ገሩና። . . . [ምሉእ ትሕዝቶ ብድምጽን ብንባብን]
ብኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

ይእዜኒ ለሰላም ንትልዋ፡ ሕጂ’ውን ንሰላም ንስዓባ! መልእኽቲ ሰላም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ

ኣብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ዘሻቀሎም ካቶሊካውያን ጳጳጳሳት ኤርትራ ይእዜኒ ለሰላም ንትልዋ፡ ሕጂ’ውን ንሰላም ንስዓባ! ብዝብል ኣርእሽቲ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሰላም እዚ ዚስዕብ እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሕዝበ እግኣብሔር
ከም መንፈሳውያን መራሕትን፣ ጓሶት ሕዝበ እግዚኣብሔርን፣ ዜጋታት ሃገርን፣ እዚ ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ውግእ ሓድሓድ ኣዝዩ ከምዘሻቕለና ብዓብይ ኃዘን ክንገልጽ ንደሊ። ውግእ፣ ቀታልን፣ ኣሰንካልን፣ ኣዕናውን፣ ኣዘናባልን፣ ነባሪ ቂምን በቐልን ዝዘርእ ጸረ ሕይወትን ምዕባለን ኅብረትን ዝኾነ ተግባር ምዃኑ ኣብ መላእ ዓለምን ብፍላይ ከኣ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሕዝብታት ኣጸቢቖም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር ብዘይ ምቁራጽ ይቕጽል ከምዘሎ እውን ዝከሓድ ኣይኮነን።
ውግእ ክትጅምሮ እምበር መኣስ ዝውዳእ፡ ኣበይ ዝውዳእ ክትፈልጦ ስለዘይከኣል ኩሉ ኣብ ውግእ ዝሳተፍ ተሸናፊ እምበር ኣሸናፊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዮሓንስ ጳውሎስ ዝበልዎ፣ ዝኾነ ዓይነት “ውግእ ትርጉም ዘይብሉ ተርእዮን፡ ወትሩ ዘይፍትሓውን እዩ” (ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይ)ኢዩ።
ውግእ ነተን ኣርባዕተ ዓንድታት ሰላም፡ ሓቂ፡ ርትዒ፡ ፍቅሪ፡ ናጽነት ኢዩ ዘብርስ፡ . . . [ምሉእ ትሕዝቶ ብድምጽን ብንባብን]

መስዋእቲ ቅዳሴታት እነዕርገሉን ካልእ መደባትን ብቀጥታ ብመስመር ኢንተርነት ዝመሓላለፍ ምዃኑ ነዘኻኽር። ስጋብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወጽእ ፡ ሥርዓት ኣምልኾና በዚ መገዲ'ዚ ውን ይቕጽልብኣካል (ተርታ ናይ ትቕመጥሉ ቦታ እንተ ኾይኑ) ወይ ኣብዚ ገጽ እዚ ወይ ኣብ Facebook ወይ ድማ ኣብ Youtube ንተሳትፎኹም (subscription) ብትሕትና ንሓትት። መዓልትታትን ሰዓታትን ክንገረና እዩ። ኣብ ነዚ ገጽ'ዚ ብቐጻሊ ተኸታተሉ።

Holy Masses and other programs in Tigrigna - Gheez are celebrated LIVE via online. We will continue our worship in this way until further notice. We kindly ask you to join us  in  person (if you live in specified area for the day) or on this page, YouTube or Facebook. Dates and time are to be arranged. Please subscribe to our Youtube channel and check this site regularly.

ሓበሬታ መደባት ቅዳሴ

ዝኸበርኩም ምእመናን ቤተክርስትያን ኣድላይ ጥንቐታት ጌርና ብውሑዳት ሰባት ዘሳትፍ ቅዳሴ ክንገብር ኣፍቀኢዳትልና ኣላ እግዚኣብሔር ይመስገን። ደበና ናይዚ ሕማም  ብምላእ ስለ ዘይተቐንጠጠ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋን፣ናይ ጥዕና ጸገም ዘለናን፣ሕጻናት ዘለዉናን እንተ ዘይመጻእና ይመረጽ።
ምእንቲ ጥዕናናን ጥዕና ኣሕዋትናን በቲ መምርሒ ናይ ቤትክርስትያን ማለት ውስኑ ቁጽሪ ጥራሕ ኢዮም ኣብ ቅዳሴ ዝሳተፉ። ከምቲ ጀሚርናዮ ዘለና ቅዳሴ ኦንላይን ወይ ብኢንተርነት ክንቅጽሎ ኢና።
ሓበሬታ
1. ቤተ ክርስትያን መጺእና ብሕት ኢልና ክንጽሊ ንኽእል ኢና።
2. ቤተ ክርስትያን ነቶም ብሰንኪ ጥዕናን ዕድመን መጺእና ክንሳለም ዘይካኣልና ፍቓድ(ፍታሕ) ሂባትና ኣላ።
3. ንቤተክርስትያን ክንመጽእ እንተ መዲብና፣ኩላትና ኣባላት ስድራ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘይብልና ወይ ዝኾነ ምልክት ናይ ሕማም ብፍላይ ከኣ ናይ ሰዓል፣ረስኒ፣ሸውሃት ምዕጻው፣ሕጽረት ትናፋስ፣ሓማም ርእሲ፣ ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ፣ናይ ጎረሮ ምሕርሓር እንተ ተሰሚዑና፣ ናብ ቤተክርስትያን ኣይንምጻእ። ንሓኪምና ደዊልና ነዘራርቦ።
ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስ በጻሕና ዘድሊ ጥንቃቐ
1. ካብ ካልእ ሰብ ኣብ መንገዲ ኮነ ኣብ ናይ መኪና ፓርኪን ቅሩብ ርሕቕ ንበል።
2. ብግዲ ኣፍንጫና ብማስክ ወይ ጨርቂ ጌርና ካብ መኪናና ውርድ ምስ በልና ወይ ናብ ቤተክርስትያን ምስ ቀረብና ንሽፍኖ።
3. ብኣብ ጎደና ሰንት ክለይር ዘሎ ማዕጾ ጥርሕ ኢና ናብ ቤተክርስትያን ክንኣቱ እንኽእል።
4. ቤተክርስትያን እትው ክንብል ኮለና ናይ ኢድ መንጽሂ ወይ ሰኒታይዘር ኣሎ ብዝተኻእለና መጠን ንጠቐመሉ።
5. ዝተወሰነ ኮፍ መበሊ ጥራሕ ክንጥቀም ስለ ዘለና፣ብኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ዝወሃበና ሓበሬታ ክንሰምዕን ንሶም ኣብ ዝሓበሩና ቦታ ጥራሕ ኮፍ ክንብል ከም ዘለና ብትሕትና ንሓትት። ኣብ ሓንቲ ጣውላ ብሓንሳብ ኮፍ እንብል ኣብ ሓደ ገዛ ብሓንሳብ ንነብር ጥራሕ ኢና። ብውሕዱ ካብ ምሳና ዘይነብር ሰብ ከምቲ መምርሒ ዝእዝዘና  6 ፊት ወይ ኣስታት 2 ሜትሮ ክንርሕቕ ይግብኣና።
6. መባኣና ኣብ ድሕሪት ቦታ ተመዲቡሉ ስለ ዘሎ ኣብኡ ርሕቐትና ሓሊና ከነውዽቕ ንኽእል።
7. ኣብዚ ግዜ እዚ ብሰንኪ ሓማም ኮርና ዝኾነ መጽሔት ይኹን ካልእ ዝኾነ ዝንበብ ክዕደል ከም ዘይከኣል ንሕብር።ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ዝንበብ ኣብ ዌብ ሳይት ክንልጥፈልኩም ኢና።
8. ሰላም ምብህሃል ወይ ምስዕዓም እንተ ዘይ ኣዘውተርና ይምረጽ፣ ሰብ ሰላም ክንብል ድንን ኢልና ወይ ኢድና ኣብ ኣፍ ልባና ጌርና ሰላም ክንብል ንኽእል ኢና።
9. ክቡር ቆምስና ኣባ ክፍለማርያም ብዛዓባ ከመይ ኢልና ክንቆርብ ከም ዘለናን ክሕብሩና ኢዮም።
10. ንሕጻናት ዝተዳለወ መደብ የብልናን።
11. ቅድሚ ናብ ቤተ ክርስትያን ምምጻእኩም ዓይኒ ምድሪ ተጠቒምኩም ምጽኡ። ናይ ቤተ ክርትስያን ዓይኒ ምድሪ ንህጹጽ ነገራት ጥራሕ ኢዩ ክንጥቀመሉ እንኽእል።

For more information regarding COVID-19, please [click here] to check the website of the archdiocese of Toronto
ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ (2020/2021) ብናይ ርሑቕ ትምህርቲ ይካየድ ኣሎ። ናይ ሎምዘበን ምዝገባ ተዓጽዩ እዩ። ምዝገባ ናይ ዝመጽእ ዓመት 2021/2022 ንኩሎም ሓደስትን ነባራትን ተማሃሮ ኣብ መስመር ሓበረታ (Online registration - Toronto Catholic District School Board (TCDSB)) ንክትምዝገቡ ግንቦት 2021 ክኽፈት ምዃኑን በዚ መስርሕዚ ጥራሕ ምዃኑ ንሕብር
International Languages - Tigrigna program is running virtual classes in the School year of 2020/2021. Registration for this year is closed. We welcome all new and returning students for 2021/2022 School year. Registration will be opened in May 2021. The only acceptable  method registration us via online.
Online registration is through the TCDSB website.  [click here >> www.tcdsb.org/ILRegistration].  For additional information, visit www.tigrigna.ca.

For notifications of LIVE streaming Masses in Gheez/Tigrigna or other programs, subscribe and follow us on our YouTube channel and our Facebook page (click on the link icons below this text at the right or left images) and Share them with your families and friends.

ብሓልዮት መንፈሳዊ ኣእምሮ ዝሰናዶ መደብ፡


"ስርዓተ ኣምልኾ"

ብኣባ ዮናስ "ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተለወጠት ሕይወት"

ብኣባ ተስፋልደት ተኪኤ

Berhan Toronto - ብርሃን ቶሮንቶ

Quarterly buletin of the chaplaincy - ርብዒ ዓመታዊት መጽሔት ቁምስና፡

Copies from the past
ሕሉፍ ሕታማት

2010 Sep
2011 Jan Feb Apr Sep
2012 Feb Apr Aug
2013 Feb Apr Sep
2014 Feb Apr Sep
2015 Apr July Oct
2016 July Nov
2017 Jan Apr July
2018 May

ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሷ ካቶሊካዊ ማእከል ትምህርተ መለኮት

Abune Abraha Francois Centre of Catholic Theology
 www.eritreancatholic.com 

ኩሉኹም ግዱሳት መእመናን ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ መርበብ ዝወሃብ ትምህርቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

All interested individuals can register for eLearning courses in Tigrigna.
ኣስተምህሮን ኣስተንትኖን  | ብኃው ምስግና ጊላዝጊ

ኩሉ ንሰናይና እዩ

መንእሰይን ቃል ኣምላኽን

መንፈሳውን ምኒኑን

Sign Up

Join our mailing list in order to receive information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community [Join Us].
ኣድላዪን በብግዚኡ ዝዝጋሕ ኣገዳሲ ንቤተክርስትያንናን ንሕብረተሰብናን ዝምልከት ዝዝርጋሕ ሓበሬታት ንምቅባል፥ ኣብዚ [ተጸምበሩና]፡፡