ሓምለ 2018

1 ቅዳሴ ብእንግሊዝኛ
1 መዓልቲ ተማሃሮ
7 መዘናግዒ መደብ ቁምስና
12 (ሓሙስ) ቅዱሳት ጴጥሮስ ወ ጳውሎስ
29 ወርሓዊ ቅዳሴ ምእንቲ ምውታን

July 2018

1 Mass in English
1 Graduates Day
7 Chaplaincy outing (picnic)
12 (Thu) Sts Peter & Paul
29 Monthly memorial Mass

Sign up for important notices

Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.

ሰንበት ዘጊሜ – ሓምለ 15 2010ዓ.ም. (07/22/2018)

ዓላማ ሕርየተይ ንድለት አምላኽን ምፍጻም እዩ!

መዝሙር፡ “ክርስቶስ ንጉሥ እዩ መሓሪ እዩ፥ ንዘራኢ ዘርኢ ይህቦ ንእኽሊ ንመግቢ የብቅዖ፥ ንመስኪን ካብ ምድሪ የተንሥኦ፥ ንሥልጣኑ ሓደኳ አይምንዝዖን፥ ንጻድቃኑ ታሕጓስ ይእዝዘሎም፥ ሰንበት ንዕረፍት ሰርዐ፥ ገባር ሕይወት አብ ዓዓመት ክረምቲ ዝኸፍት እዩ”።

ንባባት፡ ኤፈ 1፡3-14፥ ያዕ 3፡13-ፍ፥ ግ.ሓ. 27፡18-26፥ ማር 6፡7-13

ምስባክ፡ ሐወጽካ ለምድር ወአርወይካ፥ ወአብዛህካ ለብዕላ፥ ፈለገ እግዚአብሔር ምሉዕ ማያት። “ንምድሪ በጻሕካያን አርወኻያን፥ ሃብታ ኸአ አብዛሕካዮ፥ ፈለግ እግዚአብሔር ማይ ዝመልአ እዩ” መዝ. 65፡9።

ዘሎናዮ እዋን አብ ዓድና እዋን ክረምቲ እዩ ምድረ ሰማይ ብግመን ፊግፊታን ጸልሚቱ ጎቦታት ብግመ ተሸፊኑ ሰማይ ብጸሊም ደበና ተኸዲኑ ዝርአየሉ እዋን እዩ። ነዚ አብ ግምት አእትዩ ሉጡርግያና ነዚ ሰንበት “ሰንበት ዘጊሜ” ይሰምዮ። ክረምቲ ብፍላይ አብ ሃገረሰብ አብ ተስፋ ዘሳግር ኮይኑ እምበር ከቢድ እዩ። አብ መንፈሳዊ ሕይወትና ክነዛምዶ ከሎና እውን ካብ አምላኽ ከይተፈለና አብኡ ምሉእ እምነት ገርና ብተስፋ እንጉዓዘሉ እዋን እዩ።
ናይ ሎሚ ንባባትና እንተ ረአና አብ ሓደ ዘተኴሩ እዮም ንሱ ኸአ “መጸዋዕታ ወይ ሕርየት አምላኽ” እዚ ኸአ ነቲ ሓዋርያዊ ተልእኮ ቤተ ክርስትያንን ንናይ ነፍስወከፍና ልኡኻቱ ክንከውን ዝተሓረናሉ ዘመልክት እዩ። ሕርየትና ብዕድል ወይ ብአጋጣሚ ዝኾነ ነገር አይኮነን። አምላኽ ድላዩ ኮይኑ ንፍሉይ ዓላማን ተልእኮን ዝመረጸና ኢና። ቤተ ክርስትያን ነዚ መሰረት ገራ አብ ውሽጢ ሕልናና አቲና ፍሉይ ሕቶታት ንርእስና ክንሓትት እሞ መልሲ ክንህብ ትደልየና። “እንታይ እዩ ዓላማ አምላኽ ንአይ ልኡኹ ክኸውን ዝሓረየኒ?” ነቲ ዝተሓረኽዎ ዓላማኸ ብግቡእዶ እፍጽሞ አሎዅ?
አብ ብሉይ ኪዳን አምላኽ ንፍሉይ ዓላማ ንሰባት አብቲ ንሱ ዝደልዮ ክዓዩ ከምዝሓሪ ብንጹር ንረክብ። አብርሃም ካብ ዓደብኡ ክወጽእ አብቲ ንሱ ዝህቦ ዓዲ ክኸይድ ከምዝነገሮ ንረክብ። ሙሴ ጓሳ ኮይኑ አብ እምቦ ሆሬብ እንከሎ አብ ግብጺ ከይዱ ንህዝቡ ካብ ባርነት ከውጽኦም ክልአኮ ነጊርዎ። ንዳዊት ንጉሥ ካብ ኩሎም አሕዋቱ ዝንአሰ ከንሱ ንጉሥ ክኸውን መሪጽዎ። ሳሙኤል፥ ኤርምያስ፥ ከምኡ ካልኦት ነብያት ኩሎም አምላኽ ንፍሉይ ነገር ክገብሩ ሓርዩ ልኢኽዎም። አብ ነብይ ሆሴዕ 7፡12-15 ዘሎ እንተ አንበብና አምላኽ ንሆሴዕ ድኻ ሓረስታይ ካብ ደቢባዊ መንግስቲ ይሁዳ ንሰሜን አብ መንግስቲ እስራኤል (ኤፍራይም ዝብል ስም እውን ይውሃቦ እዩ) ከይዱ አብ መገዲ አምላኽ ክምለሱ ክነግሮም ሓርይዎ። በቲ እዋን መንግስቲ እስራኤል አብ ክልተ ተመቒሉ ነሩ ሰሜናዊ እስራኤል፥ ደቡባዊ መንግስቲ እስራኤል ተባሂሉ ተኸፊሉ ነሩ። ሆሴዕ ማንም ሓረስታይ እዩ ነሩ አምላኽ ግን ሓርይዎ ነቶም አብ ሰሜን ዝነበሩ ነብያት በቲ እዋን አይሓረዮምን ንሆሴዕ ግን አብ ሰሜን ከይዱ አብ አምላኽ ክምለሱ ክነግሮም ልኢኽዎ። . . . [read more]
Birhan Toronto -  ብርሃን ቶሮንቶ
JanFebAprJulAugSepOct
     2010 
201120112011  2011 
 20122012 2012  
 20132013  2013 
 20142014  2014 
  20152015  2015