ጥሪ 2018

መደብ ቤተክርስትያን

14 መዓልቲ ሥድራ ቤታት ናይ ሓባር ስእልን ምሳሕን
19 (ዓርቢ) በዓል ጥምቀት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ
21 ሓፈሻዊ ኣኼባ ምእመናን ቤተክርስትያን
27 (ቀዳም) መደብ ድራር ሰዓት 6:00 ምሸት
28 ወርሓዊ ቅዳሴ ምእንቲ ምውታን

January 2018

Chaplaincy Program/Notice

14 Chaplaincy family day. Group picture and lunch.
19 Epiphany (Geez Rite)
21 General Assembly of Chaplaincy members.
27 (Sat) Fundraising dinner. 6:00 PM
28 Monthly memorial Mass.

ሰንበት ዘናዝሬት ጥሪ 6 2010 ዓ.ም.(1/14/2018)

አንፈራፁ ሰብአ ሰገል አምኃሆሙ አምጽኡ መድምመ ረኪቦም ሕፃነ ዘተወልደ ለነ (ዚቅ ዘልደት)

መዝሙር፡ ንጉሥኪ ጽዮን…
ንባባት፡ ቆላ 3፡12-21፥ 1ዮሓ. 3፡18-ፍ፥ ግ.ሓ.15፡22-36፥ ማቴ 2፡13-23።
ምስባክ፡“ናሁ ሰማዕናሁ በኤፍራታ፥ ወረክብናሁ ውስተ አመ ገዳም ንበውእ እንከሰ ወስተ አብያቲሁ ለእግዚአብሔር”።
፫ይ ክፍሊ ዓመት ኢና ሒዝና ዘሎና ካብ 26 ታሕሣሥ - 25 መጋቢት ሓጋይ ይብሃል፣ አብ ዘመነ ሓጋይ አዋርኅ ነቕጽን ደርቅን እዩ፣ አብኡ ዘመነ አስተርእዮን ዘመን ጾምን ይርከብ፣
ካብ ሃገርና ወጻኢ እንርከብ አብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ስለ እንርከብ ገለና ከቢድ ክረምቲ ቁሪ ዝበዝሖ ከምኡ በረድን ካልእን ዝበዝሖ ነሕልፍ ንህሉ፥ ገለ ከአ እዋን ዝናም ጥዑም ጊዜ፥ ገለ ኸአ ብርቱዕ ሙቐት፥ እቲ ኾይኑ እቲ እዚ እዋን ልደት ክርስቶስ መድኃኒና እንዝክረሉ ቅዱስ እዋን እዩ፣ ብፍሉይ መንፈስን ትግሃትን ክንዝክሮ ይግባእ፣ አብ ሕይወትና ምስ ኢየሱስ መድኃኒና ክንራኸብ፤ ክንበጽሖ ምስ ህያባትናን ምሉእ ፍቕርናን አብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ዝሕግዘና እዋን ኢና ዘሎና፣ ንዑናይ አብ ኢየሱስ ክንብሃሃል እሞ ብምሉእ ፍቕርን ምትሕግጋዝን ክንቀርቦ። ንኢየሱስ ክንረክብ መገዱ ድሌቱ ክንፈልጥ አሎና፣ ንሱ ኸአ ብምሉእ ልብኻ/ኺ ናቱ ኮንካ ምርካብ እዩ፣ አብዚ አምላኽ ዝገልጸልና ነገር ንዑናይ ክንብል እዋኑ እዩ፣ ልብና ከፊትና ክንመጾ ብፍቕሪ ይጽበየና አሎ፣ [read more]

Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.

How to Attend (Geez) Mass Effectively

…… for Dummies

By Abel M. Gebreyesus, BA, MHI, LSSGB

Just a note: I am not going to put this into any book market with the “How to…. For Dummies” series [read more]

Birhan Toronto -  ብርሃን ቶሮንቶ
Jan Feb Apr Jul Aug Sep Oct
2010
2011 2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
2015 2015 2015