LIVE Mass - Feast St. John Baptist and Gheez New year
  ስርዓተ ቅዳሴ ቅዱስ ዮሓንስ 
(2013 ዓ.ም.ግ)

For notifications of LIVE streaming Masses in Gheez/Tigrigna or other programs, subscribe and follow us on our YouTube channel and our Facebook page (click on the link icons below this text at the right or left images) and Share them with your families and friends.

መልእኽቲ ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ንሓዲስ ዓመት ግዕዝ 2013

“ናብ ፈተና ኣይተእትወና፣ ካብቲ ክፉእ ደኣ ኣድኅነና”

፩ መስከረም ፳፻፲፫ (11 መስከረም 2020)


ሩፋኤል መልአኽ ጳጉሜ 3 2012 ዓ.ም. (9/8/2020)

መዝሙር፡ ዘነግህ፡ መሓለ እግዚአብሔ ወኢይነስሕ፥ አንተ ካህኑ ለዓለም በከመ ሢመቱ ለመልከጼድቕ፥ እግዚአብሔር በየማንከ (መዝ 109፡ 3-5)። ዘቅዳሴ፡ እግዚአብሔርሰ ገሃደ ይመጽእ፥ ወአምላክነሂ ኢያረምም፥ እሳት ይነድድ ቅድሜሁ (መዝ. 49፡2-3)።
ንባባት፡ ዕብ 7፡1-5፥ ይሁዳ 1፡11-17፥ ግ.ሓ. 5፡17-26፥ ማቴ 25፡31-ፍ።
seo reseller programs
ከም ስርዓት ልጡርግያና 3 ጳጕሜን ብዓል ቅዱስ ሩፋኤል እዩ። በዚ ዕለት ብፍሉይ ምሕረት አምላኽ ዘድልዮም ብፍሉይ አደታት ነቲ አብ መጽሓፍ ጦቢት ዘሎ መሰረት ብምግባር የብዕልኦ። እንተ ኾነ አብኡ ጥራሕ ዝሕዛእ አይኮነን ኩልና ነዚ ብዓል ሩፋኤል መልአኽ ክንዝክር ከሎና ፍሉይ ተዘክሮ ተራ መላእክቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ክንርኢ ጽቡቕ እዩ።
መልኣኽ ዘብል ቃል ከምዘሎ ክንርእዮ ከሎና ልኡኽ ማለት እዩ። መላእኽቲ እንብሎም ረቀቕቲ ፍጥረት ብእግዚአብሔር ዝተፈጥሩ፥ ንድላዩ ዝልአኹ እዮም። አብ ገለ እዋናት እዚ መልአኽ ዝብል ንደቂ ሰብ ተራ ልኡኽ ዝጻወቱ እውን የስምዕዩ አብ (ኢሳ 18፡2፥ 33፡7) እንተ ረኤና ንደቂ ሰብ ከስምዕ ንረኽቦ። . . .

[ምሉእ ትሕዝቶ ብድምጽን ብንባብን]

ብኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

መስዋእቲ ቅዳሴታት እነዕርገሉን ካልእ መደባትን ብቀጥታ ብመስመር ኢንተርነት ዝመሓላለፍ ምዃኑ ነዘኻኽር። ስጋብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወጽእ ፡ ሥርዓት ኣምልኾና በዚ መገዲ'ዚ ውን ይቕጽልብኣካል (ተርታ ናይ ትቕመጥሉ ቦታ እንተ ኾይኑ) ወይ ኣብዚ ገጽ እዚ ወይ ኣብ Facebook ወይ ድማ ኣብ Youtube ንተሳትፎኹም (subscription) ብትሕትና ንሓትት። መዓልትታትን ሰዓታትን ክንገረና እዩ። ኣብ ነዚ ገጽ'ዚ ብቐጻሊ ተኸታተሉ።

Holy Masses and other programs in Tigrigna - Gheez are celebrated LIVE via online. We will continue our worship in this way until further notice. We kindly ask you to join us  in  person (if you live in specified area for the day) or on this page, YouTube or Facebook. Dates and time are to be arranged. Please subscribe to our Youtube channel and check this site regularly.

ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ኣብ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ትርከብ። ዝመጽእ ዓመተ ትምህርቲ (2020/2021)፡ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2020 ክኽፈት መደብ ተገይርሉ ኣሎ። ኩሎም ተማሃሮ (ነባራትን ሓደስትን) ኣብ መስመር ሓበረታ (TCDSB website) ንምጅማር 2020/2021 ሕጂ ክምዝገቡ ግድን እዩ።
International Languages - Tigrigna program is currently in summer break. Next school year, 2020/2021 is scheduled to start on October 3rd 2020. All students (returning and new) MUST register now to be allowed  attending classes.
Online registration through the TCDSB website.  [www.tcdsb.org/ILRegistration]

ሓበሬታ መደባት ቅዳሴ

ዝኸበርኩም ምእመናን ቤተክርስትያን ኣድላይ ጥንቐታት ጌርና ብውሑዳት ሰባት ዘሳትፍ ቅዳሴ ክንገብር ኣፍቀኢዳትልና ኣላ እግዚኣብሔር ይመስገን። ደበና ናይዚ ሕማም  ብምላእ ስለ ዘይተቐንጠጠ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋን፣ናይ ጥዕና ጸገም ዘለናን፣ሕጻናት ዘለዉናን እንተ ዘይመጻእና ይመረጽ።
ምስ ቤት ምኽሪ መእመናን ብምርድዳእ በብኸባቢና በብተራ ሰንበት ሰንበት ቅዳሴ ጥንቅቕ ኢልና ክንሳተፍ ኣውጺእና ኣለና።
ንሰንበት ዕለት 09/13/2020 ሰዓት 12:00 ድ.ቀ. ምእመናን ኣብ ከባቢ Etobicoke, Richmond Hill, Vaughan, woodbridge, Brampton, Mississauga, Milton and Burlington ብሓፈሻ ከባቢ ቶሮንቶ ጥራሕ ክንሳተፍ ንሕብር።
ኣብዚ ንኹላትና ክትንጽር ዘለዋ ዝተዋህበና ቁጽሪ ውሱን ስለ ዝኾነ፣ ዓቕን እንተ መሊኡ ካብ ኣፍደገ ቤተክርስትያን ክንምለስ ንኽእል ኢና። ምእንቲ ጥዕናናን ጥዕና ኣሕዋትናን በቲ መምርሒ ናይ ቤትክርስትያን ማለት ውስኑ ቁጽሪ ጥራሕ ኢዮም ኣብ ቅዳሴ ዝሳተፉ። ከምቲ ጀሚርናዮ ዘለና ቅዳሴ ኦንላይን ወይ ብኢንተርነት ክንቅጽሎ ኢና።
ሓበሬታ
1. ቤተ ክርስትያን መጺእና ብሕት ኢልና ክንጽሊ ንኽእል ኢና።
2. ቤተ ክርስትያን ነቶም ብሰንኪ ጥዕናን ዕድመን መጺእና ክንሳለም ዘይካኣልና ፍቓድ(ፍታሕ) ሂባትና ኣላ።
3. ኣብ ግዜኡ ታራና ኣኺሉ፣ ንቤተክርስትያን ክንመጽእ እንተ መዲብና፣ኩላትና ኣባላት ስድራ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘይብልና ወይ ዝኾነ ምልክት ናይ ሕማም ብፍላይ ከኣ ናይ ሰዓል፣ረስኒ፣ሸውሃት ምዕጻው፣ሕጽረት ትናፋስ፣ሓማም ርእሲ፣ ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ፣ናይ ጎረሮ ምሕርሓር እንተ ተሰሚዑና፣ ናብ ቤተክርስትያን ኣይንምጻእ። ንሓኪምና ደዊልና ነዘራርቦ።
ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስ በጻሕና ዘድሊ ጥንቃቐ
1. ካብ ካልእ ሰብ ኣብ መንገዲ ኮነ ኣብ ናይ መኪና ፓርኪን ቅሩብ ርሕቕ ንበል።
2. ብግዲ ኣፍንጫና ብማስክ ወይ ጨርቂ ጌርና ካብ መኪናና ውርድ ምስ በልና ወይ ናብ ቤተክርስትያን ምስ ቀረብና ንሽፍኖ።
3. ብኣብ ጎደና ሰንት ክለይር ዘሎ ማዕጾ ጥርሕ ኢና ናብ ቤተክርስትያን ክንኣቱ እንኽእል።
4. ቤተክርስትያን እትው ክንብል ኮለና ናይ ኢድ መንጽሂ ወይ ሰኒታይዘር ኣሎ ብዝተኻእለና መጠን ንጠቐመሉ።
5. ዝተወሰነ ኮፍ መበሊ ጥራሕ ክንጥቀም ስለ ዘለና፣ብኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ዝወሃበና ሓበሬታ ክንሰምዕን ንሶም ኣብ ዝሓበሩና ቦታ ጥራሕ ኮፍ ክንብል ከም ዘለና ብትሕትና ንሓትት። ኣብ ሓንቲ ጣውላ ብሓንሳብ ኮፍ እንብል ኣብ ሓደ ገዛ ብሓንሳብ ንነብር ጥራሕ ኢና። ብውሕዱ ካብ ምሳና ዘይነብር ሰብ ከምቲ መምርሒ ዝእዝዘና  6 ፊት ወይ ኣስታት 2 ሜትሮ ክንርሕቕ ይግብኣና።
6. መባኣና ኣብ ድሕሪት ቦታ ተመዲቡሉ ስለ ዘሎ ኣብኡ ርሕቐትና ሓሊና ከነውዽቕ ንኽእል።
7. ኣብዚ ግዜ እዚ ብሰንኪ ሓማም ኮርና ዝኾነ መጽሔት ይኹን ካልእ ዝኾነ ዝንበብ ክዕደል ከም ዘይከኣል ንሕብር።ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ዝንበብ ኣብ ዌብ ሳይት ክንልጥፈልኩም ኢና።
8. ሰላም ምብህሃል ወይ ምስዕዓም እንተ ዘይ ኣዘውተርና ይምረጽ፣ ሰብ ሰላም ክንብል ድንን ኢልና ወይ ኢድና ኣብ ኣፍ ልባና ጌርና ሰላም ክንብል ንኽእል ኢና።
9. ክቡር ቆምስና ኣባ ክፍለማርያም ብዛዓባ ከመይ ኢልና ክንቆርብ ከም ዘለናን ክሕብሩና ኢዮም።
10. ንሕጻናት ዝተዳለወ መደብ የብልናን።
11. ቅድሚ ናብ ቤተ ክርስትያን ምምጻእኩም ዓይኒ ምድሪ ተጠቒምኩም ምጽኡ። ናይ ቤተ ክርትስያን ዓይኒ ምድሪ ንህጹጽ ነገራት ጥራሕ ኢዩ ክንጥቀመሉ እንኽእል።

For more information regarding COVID-19, please [click here] to check the website of the archdiocese of Toronto

ብሓልዮት መንፈሳዊ ኣእምሮ ዝሰናዶ መደብ፡


"ስርዓተ ኣምልኾ"

ብኣባ ዮናስ "ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተለወጠት ሕይወት"

ብኣባ ተስፋልደት ተኪኤ

Berhan Toronto - ብርሃን ቶሮንቶ

Quarterly buletin of the chaplaincy - ርብዒ ዓመታዊት መጽሔት ቁምስና፡

Copies from the past
ሕሉፍ ሕታማት

2010 Sep
2011 Jan Feb Apr Sep
2012 Feb Apr Aug
2013 Feb Apr Sep
2014 Feb Apr Sep
2015 Apr July Oct
2016 July Nov
2017 Jan Apr July
2018 May

ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሷ ካቶሊካዊ ማእከል ትምህርተ መለኮት

Abune Abraha Francois Centre of Catholic Theology
 www.eritreancatholic.com 

ኩሉኹም ግዱሳት መእመናን ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ መርበብ ዝወሃብ ትምህርቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

All interested individuals can register for eLearning courses in Tigrigna.
ኣስተምህሮን ኣስተንትኖን  | ብኃው ምስግና ጊላዝጊ

ኩሉ ንሰናይና እዩ

መንእሰይን ቃል ኣምላኽን

መንፈሳውን ምኒኑን

Sign Up

Join our mailing list in order to receive information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community [Join Us].
ኣድላዪን በብግዚኡ ዝዝጋሕ ኣገዳሲ ንቤተክርስትያንናን ንሕብረተሰብናን ዝምልከት ዝዝርጋሕ ሓበሬታት ንምቅባል፥ ኣብዚ [ተጸምበሩና]፡፡