ታሕሣሥ 2017

መደብ ቤተክርስትያን

 3 ቅዳሴ ብእንግሊዘኛ
10 ሱባኤ ንበዓል ልደት (10።00-3።00)
16 (ቀዳም) ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ 
       ንዕረፍቲ በዓል ልደት ይዕጾ፣
25 (ሰኑይ) ልደት ፈረንጂ
27 ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን

 

December 2017

Chaplaincy Program/Notice

  3  Mass in English
10  Chaplaincy Christmas Recollection 10:00-3:00
16 (Sat) Tigrigna class Christmas Recess begins
25 (Mon) Christmas
27 Monthly memorial Mass

 


Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.

ሃብታምን ገመልን መርፍእን

(ዓንደማርያም ተስፋይ)

“ደጊመ ሃብታም ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ኪኃልፍ ከም ዚቐልል እብለኩም ኣሎኹ።” ማቴ. 19፣24

“ኣቱም ሃብታማት ግና ሓጎስኩም ወዲእኩም ኢኹም እሞ ወይልኹም” ሉቃስ 6፣24
[read more]

How to Attend (Geez) Mass Effectively

…… for Dummies

By Abel M. Gebreyesus, BA, MHI, LSSGB

Just a note: I am not going to put this into any book market with the “How to…. For Dummies” series
[read more]

Birhan Toronto -  ብርሃን ቶሮንቶ
Jan Feb Apr Jul Aug Sep Oct
2010
2011 2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
2015 2015 2015