የካቲት 2018

መደብ ቤተክርስትያን

4 ቅዳሴ ብእንግሊዘኛ
12 (ሰኑይ) ጾም ኅርቃል (ዓቢይ ጾም)
19 (ሰኑይ) ጾመ ፵፥ 
19 (ሰኑይ) መዓልቲ ሥድራ ኣብ ኦንታርዮ
21 (ረቡዕ) ፍኖተ መስቀል 6፡30 ምሸት
25 ዓመታዊ ክብረ በዓል ኪዳነምሕረት
28 (ረቡዕ) ፍኖተ መስቀል 6፡30 ምሸት

February 2018

Chaplaincy Program/Notice

4 Mass in English
19 (Mon) 40 days of Lent starts
19 (Mon) Ontario family day
21 (Wed) Stations of the Cross 6:30 PM
25 Annual Festive of our Chaplaincy
28 (Wed) Stations of the Cross 6:30 PM

ሰንበት ዘቅድስት ዘጾም ፵ – የካቲት 11-2010 ዓ.ም. (2/18/2018)

መዝሙር፡ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሞ…
ንባባት፡ ፪ቆሮ 5:20- 6፡2፥ ፩ጴጥ 1፡13-ፍ፥ ግ.ሓ.10፡17-30፥ ማቴ 5:17-37
ስብከት፡ “እግዚአብሔርሰ ሰማያት ገብረ፥ አሚን ወሰናይት ቅድሜሁ። ቅድሳት ወዕበየ ስብሓት ውስተ መቅደሱ” 
ትርጉም “እግዚአብሔር ግና ሰማያት ገብረ፥ ግርማን ክብርን ይኸቦ፥ መቕደሱ ኸአ ብኃይልን ጽባቐን ምሉእ እዩ” መዝ፣ 96፡5።
መዝሙር፡ ንእግዚአብሔር አገልግልዎ ስሙ ጸውዑ ተግባራቱ ነሕዛብ ንገርዎም ንስሙ ክብሪ ሃቡ። ንጽድቂ ተገዝኡ መዝገብኩም ነቐዝ አብ ዘየንቅዞ ሠራቒ አብ ዘይረኽቦ አብ ሰማይ ዕቖርዎ፥ ስንድዋት ኩኑ አብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ንበሩ፥ ናይ ላዕሊ ሕሰቡ አብኡ መዝገብ ተዓቚርልና አሎ እሞ ንብጻይና ነፍቅር ርእስና ነትሕት ሰንበት ነኽብር” እናበለ ሕይወትና ምስ አምላኽን ሰብን ክህልዎን ክሕዞን ዝግብኦ መገዲ የዘኻኽረና። ጉዳይ ሰማይ ተነቃፊ ብቐሊል ዘይመልክዑ ክነልብሶ ስለ እንኽእል ዓቢ ምስትውዓል ከም ዘድልየና የዘኻኽረና። ንአምላኽ ክነገልግል፥ ሰበኽቲ ወንጌል ክንከውን፥ አብ ሕይወትና ቅድስና ለቢስና ክነብር፥ ካብ ኩሉ ዝጓነፈና ፈተና በርቲዕና እምነትና ክነጽንዕ፥ ኵሉ ጊዜ ዕጡቓትን ስንድዋትን ኮና ሕይወትና ክንመርሕ፥ መወዳእታና ምስ አምላኽ ምንባር ምዃና ክነስተውዕል፥ ንብጻይና ከም ርእስና እናፍቀርና ክነብር፥ ብዕለተ ሰንበት አብ መአዲ ክርስቶስ ተሳተፍቲ ክንከውን ከም ዘሎና ዘዘኻክር ፍሉይ መዝሙር ኢና ዘሚርና።.....[read more]

Birhan Toronto -  ብርሃን ቶሮንቶ
Jan Feb Apr Jul Aug Sep Oct
2010
2011 2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
2015 2015 2015

Welcome to 2018 and Looking forward to 2019…. (Already)

Let’s talk about Time

By Abel M. Ghebreyesus, BA, MHI, LSSGB

“Wey Gzie….” (“Oh…what a time!”) is a common way of expressing some sort of astonishment in Tigrigna’s everyday usage. What a time…. to be alive! “Wey Gzie” could be many things: astonishment in most cases, but also anger, regret, excitement… Depending on the time and place, it means a number of things... [read more]

Sign up for important notices


Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.