፲፪(12) ነሓሰ ፳፻፲፩ (2011) ዓ.ም.ግ 8/18/2019 ዓ.ም.

ሰንበት ዘፍልሰታ

መዝሙር፡ ዛቲ ይኢቲ. .ማርያም ማኅደረ መለኮት . እዚአ እያ ማርያም መኅደር መለኮት ሰንበት ክርስትያን ዝተሰምየት። ከምቲ ዳዊት ዝበሎ አዒንተይ አብ ልዕሊ ነዋሕቲ አድባርት ገጸይ ጠመትኩ እዚአ ቅድስቲ ድንግል እያ ካብ ኩሎም ፍጥረት እትበልጽ ናይ መለኮት እሳት ዘይአውዓያ ይብል።
ንባባት፡ ቆላ 1:12-14፥፥ 2ዮሓ 1፡1-7፥ ግ.ሓ.27፡39-ፍ፥ ሉቃ 11:1-13።
ምስባክ፡   አዋልደ ነግሥት ለክብርከ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ። በአልባሰ ወርቅ ዑፅፍት ወሑብርት። ናይ ነገስታት ውሉድ ንኽብርኺ እዮም፥ ብናይ ወርቂ ልብሲ ተጎናጺፋን ተሰሊመን፥ እታ ንግስቲ አብ የማንካ ትቐውም” መዝ. 45፡9።
ኩልና አብ የማን አምላኽ ክንቀውም ዝተሓረና ኢና። ማርያም ንሰማይ መሪሓ ክተእትወና ምእንቲ ነዚ ሰንበት ብፍሉይ ክነስተንትን ንዕደም አሎና። እዋናት ፍልሰታ ብማርያም መገዲ ሰማይ ክንደሊ እሞ ጉዕዞና ምስአ ክንገብሮ ንምህለል። ምስጢር ምህልላና ኵልና ደቃ ብሓደ አብ አምላኽ ክተብጽሓና እዩ።
ንማርያም ምፍላጥ ማለት ንግብሪ አምላኽ ምፍላጥ እዩ፥ አብአ ተግባር እግዚአብሔር ንርእዮ። ማኅደር ልዑል ንብላ ምኽንያቱ አብአ ካልአይ አካል ቅድስቲ ስላሴ ኃዲሩ ካብአ ባህርና ስለ ዝወሰደ። . . . [ምሉእ ትሕዝቶ - ብጽሑፍን ብድምጽን]
ብኣባ ንጉሠ ፍሥሓ
ኣስተምህሮን ኣስተንትኖን  | ብኃው ምስግና ጊላዝጊ

ኩሉ ንሰናይና እዩ

መንእሰይን ቃል ኣምላኽን

መንፈሳውን ምኒኑን

 

መደባት ጾመ ፍልሰታ ነሓሰ 2019

7 (ረቡዕ) ጾመ ፍልሰታ ይጅምር (ምህለላ ሰዓት 6:00 ምሸት ክሳብ ነሓሰ 21 ይቕጽል)

ሰንበት ነሓሰ 11 ን 18ን ቅድሚ ቅዳሴ ካብ ሰዓት 10፡00 መደብ ምህለላን ጸሎትን

22 (ሓሙስ) በዓል ፍልሰታ ለማርያም (ሰዓት 6:00 ምሸት ቅዳሴ)

Chaplaincy Calendar August 2019

7 – 21 - Fasting and Mehlela ZeFelseta (6:00 PM)

Sundays 11 and 18 prior to Mass (10:00 AM) Mehlela and prayers.

22 (Thu) – Felseta (Mass 6:00 PM)


Birhan Toronto -  ብርሃን ቶሮንቶ
Jan Feb Apr Jul Aug Sep Oct
2010
2011 2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
2015 2015 2015

“ሰላመ... ለርሑቃን፣ ወሰላመ ለቅሩባን” (ኤፌ.2፡17)

ንሃገራዊ ዕርቀ-ሰላም ዚጽውዕ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ [ምሉእ ትሕዝቶ]


መግለጺ፡ ብኣባ ክፍለማርያም ካብ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስትያን ቶሮንቶ

ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሷ ካቶሊካዊ ማእከል ትምህርተ መለኮት
Abune Abraha Francois Centre of Catholic Theology
 www.eritreancatholic.com 
ኩሉኹም ግዱሳት መእመናን ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ መርበብ ዝወሃብ ትምህርቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።
All interested individuals can register for e-learning courses in Tigrigna.

Sign up for important notices

Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.