መደብ ቤተክርስትያን
ጥቅምቲ 2017

  
15  ንግደት ናብ ደብረ ፋጢማ (ባፎሎ)
29  ወርሓዊ ቅዳሴ ምእንቲ ምውታን

Chaplaincy Program/Notice
October 2017

 15  Pilgrimage to Our Lady of Fatima Shrine (USA)
29  Monthly memorial Mass

Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.

ሕልና
ብዓንደማርያም ተስፋይ

ሕልና ማለት እንታይ ማለት ኢዩ? ነዘን ዝስዕባ ሕጽር ዝበላ ጽሑፋት ምስ ኣንበብና ትርጉም ሕልና ኪበርሃልና ይኽእል፣

ሓደ ሰብ ሓቂ መስኪሩ ድቅስ ይሓድር፣ ሓቂ ስለ ዝመስከረ ሕልንኡ ቅሱን ኢዩ፣ ካልእ ሰብ ከኣ ብጉቦ ሕሶት መስኪሩ ንኽሱስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተደጉኑ ከምዝነብር ስለ ዝገበረ ሕልንኡ ኣምሪሩ ስለ ዝወቐሶ ንምሉእ ሕይወቱ ብሕልንኡ ተፈሪዱ ቅሳነት ዘይብሉ ሕይወት የሕልፍ፣ [read more]

It is Crazy World Out There: Find a Time for Yourself
By Abel M. Gebreyesus

A couple years ago in one March break week, I was with my kids in one Indigo book store. We sat there; and I grab one book and start to read and read. To be honest, I was reading a book after a long time; and I can still remember that day’s delightful feeling and how I really missed reading. [read more]

Job opportunity at TCDSB

 For more information
[Click here]