መደባት

ድሮ ጴራቅሊጦስ ቀዳም ሰነ (June) 15, 2019

2:00 - 2:45 ድ.ቀ - ስግደት ኣብ ቅዱስ ቁርባን (ጸሎትን ህዱእ መዝሙርን)
2:45 - 3:00 ድ.ቀ - አስተንትኖ ብህድኣት
3:00 - 3:30 ድ.ቀ - ብመዝሙር ዝተሰነ የ ጸሎተ መቑጸርያ መለኮታዊ ምሕረት (ተኽሉ)
3:30 - 4:00 ድ.ቀ - ቃል ኣምላኽ (ብኣባቴ)
4:00 - 4:30 ድ.ቀ - ምስጋና ብመዝሙርን ብቃልን (ሰናይት/ሰላም ገብረመድህን)
4:30 - 4:45 ድ.ቀ - ኣስተንትኖ ብህድኣት
4:45 - 5:15 ድ.ቀ - ዕረፍቲ 
5:15 - 5:30 ድ.ቀ - መዝሙር
5:30 - 5:45 ድ.ቀ - ምዕዳም መንፈስ ቅዱስ (ጽገረዳ)
5:45 - 6:15 ድ.ቀ - መንእሰይን ቃል ኣምላኽን (ምስግና)
6:15 - 6:45 ድ.ቀ - ልመናታት
ቤተ ክርስቲያ ምስ ኣገልገልታ (መድሃኔ)
ሃገራትን መራሕትን (መድሓኒ)
መንእሰያት (ገነት)
ጸዋዕታ(ኣዝመራ)ስድራ ቤትታት(ሰናይት/ሰላም ገብረመድህን)
ኩነታት ሱዳንን ሊብያን (ጽገረዳ)
6:15 - 6:45 ድ.ቀ - ለበዋ ቆሞስ

በዓል ጴራቅሊጦስ ሰንበት (June) 16, 2019

10:00 - 10:30 ቅ.ቀ - ኣምልኾ
10:30 - 11:00 ቅ.ቀ - ምስጋና (ቃል ብተኽሉ)
11:00 - 11:15 ቅ.ቀ - ኣስተንትኖ
11:15 - 12:00 ድ.ቀ - ምስጋና (መዝሙርን ቃልን)

ቅዳሴ

12:00 - 2:30 ድ.ቀ - ቅዳሴ
2:30 - 3:00 ድ.ቀ - ኣስተንትኖ
3:00 - 4:00 ድ.ቀ - ዕረፍቲ
4:00 - 4:30 ድ.ቀ - መዝሙር (ንመንፈስ ቅዱስ ዝምልከት)
4:30 - 5:00 ድ.ቀ - ቃል ኣምላኽ (ብኣባቴ)
5:00 - 5:30 ድ.ቀ - ጸሎት ምእንቲ ፈውሲ(ምስግና + ጽገረዳ)
5:30 - 5:50 ድ.ቀ - ምስጋና (ዝተፈላለዩ ኣገልገልቲ)
5:50 - 6:00 ድ.ቀ - ሓጺር ዕረፍቲ
6:00 - 6:30 ድ.ቀ - ልመናታት(ዝተፈላለዩ ኣገልገልቲ)
6:30 - 7:00 ድ.ቀ - ግደ ናይ ኣዴና ማርያም ኣብ ጸርሃ ጽዮን (ምስግና)
7:00 - 7:30 ድ.ቀ - መዝሙር ምስጋና
7:30 - 8:00 ድ.ቀ - ለበዋ ቆሞስን ምኽሪ ዓበይትን