ሃብታምን ገመልን መርፍእን

ብዓንደማርያም ተስፋይ “ደጊመ ሃብታም ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ኪኃልፍ ከም ዚቐልል እብለኩም ኣሎኹ።” ማቴ. 19፣24“ኣቱም ሃብታማት […]

Continue reading

ኅልና

ሕልና ብዓንደማርያም ተስፋይ ሕልና ማለት እንታይ ማለት ኢዩ? ነዘን ዝስዕባ ሕጽር ዝበላ ጽሑፋት ምስ ኣንበብና ትርጉም ሕልና ኪበርሃልና ይኽእል፣ ሓደ […]

Continue reading