ሃብታምን ገመልን መርፍእን

ሃብታምን ገመልን መርፍእን ብዓንደማርያም ተስፋይ “ደጊመ ሃብታም ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ኪኃልፍ ከም ዚቐልል እብለኩም ኣሎኹ።” […]

Continue reading

ኅልና

ሕልና ብዓንደማርያም ተስፋይ ሕልና ማለት እንታይ ማለት ኢዩ? ነዘን ዝስዕባ ሕጽር ዝበላ ጽሑፋት ምስ ኣንበብና ትርጉም ሕልና ኪበርሃልና ይኽእል፣ ሓደ […]

Continue reading