መደብ ድራር ተሰሪዙ

እቲ ንጥቅምቲ 21, 2017 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ መደብ ድራር ቤተክርስትያንና ብሓደ ሓደ ካብ ዓቕምና ዝኾነ ምኽንያታት ክካየድ ከምዘይክእል ምስ ይቕሬታ እንዳሓበርና፤ ተለዋጢ መዓልቲ ኣብ ቀረባ ጊዜ ክንሕብር ምዃንና ነፍልጥ።

Fundraising dinner cancelled

Due to some difficulties, the fundraising dinner scheduled for October 21, 2017 is cancelled. We apologize for the inconvenience this might cause and we will announce a future day soon.