ንግደት ናብ ማርያም ፋጢማ (ባፎሎ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ)

ሰንበት ጥቅምቲ (Oct) 15, 2017 ናይ ካናዳ ፓስፖርት የድሊ።
ዋጋ መጐዓዝያ፡ $35.00 ንሓደ ሰብ
ምዝገባ ተዓጽዩ ።
ኣውቶስ ትነቕለሉ ሰዓት፡ 7፡00 ንግሆ (ሰዓት ምኽባር ብጣዕሚ ኣዳሲኢዩ)።

Our Lady of Fatima Pilgrimage Buffalo, USA

Sunday, October 15, 2017
Bus fair: $35.00 per person 
Valid Canadian passport required.
Registration is Closed.
Departure time is 7:00 am (Punctuality is very important)


መደብ ድራር ተሰሪዙ

እቲ ንጥቅምቲ 21, 2017 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ መደብ ድራር ቤተክርስትያንና ብሓደ ሓደ ካብ ዓቕምና ዝኾነ ምኽንያታት ክካየድ ከምዘይክእል ምስ ይቕሬታ እንዳሓበርና፤ ተለዋጢ መዓልቲ ኣብ ቀረባ ጊዜ ክንሕብር ምዃንና ነፍልጥ።

Fundraising dinner cancelled

Due to some difficulties, the fundraising dinner scheduled for October 21, 2017 is cancelled. We apologize for the inconvenience this might cause and we will announce a future day soon.