Birhan Toronto ብርሃን ቶሮንቶ
JAN-2011 , FEB-2011 , APR-2011 , SEP-2011
JAN-2012 , FEB-2012 , APR-2012 , SEP-2012
JAN-2013 , FEB-2013 , APR-2013 , JAN-2014

Email Us At: birhantoronto@gmail.com

Teleconference In Tigrinya from Washinton, DC

Administered by: Mahber Menfes Kedus

Tel No : 1-424-203-8000 - Code: 776950#
Time: Tuesdays 9:00PM (Eastern Time)      - Fridays 10:00PM (Eastern Time)
To listen to previous talks, please dial Tel No. 1-424-203-8099, and use the same code: 776950#
Tel No
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail
መ ደ ብ   ሰ ሙ ን   ሕ ማ ማ ት ን
ዘ መ ነ   ት ን ሣ ኤ ን   2014

ዕለት

ሰዓት

መደብ

ሰንበት ሆሣዕና

13 ሚያዝያ

12.00 ቅ.ቀ.

ቡራኼን ዕደላ ሆሣዕና

ቅዳሴ

ዑደት

ሰኑይ ሕማማት  -

14 ሚያዝያ

9.ቅ.ቀ. - 6.00 ድ.ቀ.

መዓልቲ ንስሓን ኑዛዜን

ሰኑይ - ሶሉስ - ሮቡዕ

14 - 16 ሚያዝያ

6.30 ድ.ቀ.

ስግደት ኣብ ኣደራሽ ቤ/ክ

ሓሙስ ሕማማት

17 ሚያዝያ

7.30 ድ.ቀ.

ሥርዓት ሕጽበተ እግር

ዓርቢ ስቕለት

18  ሚያዝያ

9.30 ቅ.ቀ. - 5.00 ድ.ቀ.

ስግደት  -  ሞባእ ምእንቲ ቅድስቲ ሃገር

ቀዳም ሥዑር

19 ሚያዝያ  - ቀትሪ

መዓልቲ ኣስተንትኖን ስቕታን

ቀዳም

19 ሚያዝያ  -  ለይቲ

10.30 ድ.ቀ.

ዑደት - ምስላም መስቀል - ቅዳሴ

ሰንበት

20 ሚያዝያ

12.00

ቅዳሴ የሎን

ዳግማይ ትንሣኤ

27 ሚያዝያ

12.00

ቅዳሴ

ሣልሳይ ሰበት ትንሣኤ

04 ግንቦት

12.00

መድኃኔ ዓለም

ቅዳሴ

ዓውደ ዓመት ደ. መ. ዓለም

 
PDF Print E-mail

 

ስስዐ - ህርፋን ጥሪት

ብኣባ ሙሴ ተስፋሃንስ፥ ማኅ. ሲታውያን

“ሓደ ኻብቶም ሕዝቢ ድማ 'መምህር! ንሓወይ ርስቲ ኺመቐልኒ ተዛረበለይ' በሎ። ኢየሱስ ከኣ 'ኣታ ሰብኣይ፣ ኣባኻትኩምከ ዳኛን መማቐልን ገይሩ መን ሸመኒ፧' በሎ። ኣስዒቡ ኸኣ ' ሕይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ፣ ካብ ኵሉ ስስዐ ድማ ተሓለዉ' በሎም" (ሉቃ.12፡ 13-15)።  ‘ስሱዕ መገዲ ዕዳጋ ይጸቦ’ ይብሃል።መገዲ ዕዳጋ ብዙሕ ሰብ ዚመላለሰሉ ገፊሕ መገዲ እዩ። ንስሱዕ ግን እቲ ገፊሕውን ይጸቦ። ከመይ ንኹሉ በይኑ ክውንኖን፣ ንበይኑ ክብሕቶን ክጥቀመሉን ስለ ዝደሊ።

ስስዐ፡ ኣኣኽለኒ ዘይፈልጥ ዘይስሩዕ ህርፋን ጥሪት እዩ። ንዅሉ ሃብትን ጥሪትን፣ ከምኡውን ዋጋ ንዚውሃቦ ጽቡቕ ዚብሃል ነገርን፣ ካብቲ ዘድልየና መሠረታዊ ነገር ደረት ሓሊፍና፣ ንዅሉ ክንውንን ክንእክብን ምድላይ እዩ። ለቖታ ስሱዕ፣ ዘእቶኻ እንተ ኣእቶኻ ዘይትመልእ፣ ማእሰሪ ዘይብላ፡ ኵሉ ሳዕ ኣፋ ከፊታ፤ ኣምጽእ ወስኽ ክትብል እትነብር ግናይ መኽዘን እያ። ከምቲ ማይ ባሕሪ መጠን ዝሰተኻዮ ዘጽምኣካ፣ ስስዐ ኸኣ መጠን ዝረኸብካን ዝኣከብካን መጠኑ የህርፈካ።

Read more...
 
PDF Print E-mail

ANNUAL YOUTH RETREAT


On April 6, 2014 some 35 youth from the Chaplaincy had their annual retreat at the Felician Sisters Retreat Centre in Mississauga. Ms. Kristin Boyd, youth minister of the Holy Family Parish in Whitby was the Retreat Director. Here is how she describes the event:

"The 2014 Lent retreat focused on the 7 Sacraments. Our youth were invited to come to a deeper understanding of not only what the Sacraments are, but how they can actively choose to live out the Sacraments in their daily lives.

They were invited to reflect on their own life experiences and continue to strive for Holiness and developing a personal relationship with Jesus Christ. Highlights of the day included youth acting in the 'Parable of the Shapes' skit, Kristin sharing her personal testimony and youth having the opportunity to receive the Sacrament of Reconciliation before ending the day with the Holy Sacrifice of the Mass!"

THE RETREATANTS WITH THE RETREAT LEADER

The day started with youth arriving at the Centre by 9:30 am, generally accompanied by their parents or in pooled cares. At 10.00 a quick pancake and maple syrup breakfast prepared by the youth themselves, and then Kristin took over. At the end of the day, (about 4.00 pm) the retreatants had only words of praise and admiration for the leader: "The best of all the retreats we have ever had!" "The presenter was excellent! very fluent and dynamic!" Praise the Lord!

Backstage Kemet Balibi, Mike Beaupre, Alex G.Yesus, Rita Girmay were supporting the smooth procedure of the day.  The Good Sower was at work the whole day, yesterday at the Felician Sisters Retreat Center. We pray a lot of the seed fell on good ground. We are thankful to Kristin, to all the volunteers, as well as to Fr. Henry for dedicating his time to hear confessions.  "There is more blessing in giving than in receving!" Hope there will be a second retreat before the end of the 2014 summer.

 

 
PDF Print E-mail

ቅንኢ - ካልኣይ ኣርስቲ ሓጢኣት

ብኣባ ሙሴ ዮሓንስ ማኅበር ሲታውያን

ቅንኢ ጨካን ኢዩ

መሪር ቅንእን፡ ንኣይ ይጥዓመኒ ዚብል ስምዒትን ኣብ ልብኹም እንተ ኣሎኩም ኣይትመክሑ፣ንሓቂውን ኣይትጻረርዋ። እዛ “ጥበብ” እዚኣ ምድራዊትን ሥጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር፣ ካብ ሰማይ ዝወረደት ኣይኮነትን። ከመይ ኣብቲ ቕንእን ንኣይ ጥዓመኒ ዚብል ስምዒትን ዘለዎ፣ ኣብኡ ምፍራስ ሥርዓትን ኵሉ እኵይ ግብርን ኣሎ።” (ያዕ. 3፡ 14 - 16)። ቅንኢ እንታይ እዩ፧ ቅንኢ ንዘይብልካ ነገር፡ ወይ ድማ ክህልወካ ንዘይኽእል ናተይ እንተ ዝኸውን ኢልካ ሃረር ምባል፡ ምምናይ ማለት እዩ። ቅንኢ ክልተ ዓይነት እዩ። ቅዱስ ኣቡነ ቡሩኽ፤ ከምቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣርሒቑ ናብ ገሃነም ዜውርድ ክፉእ ቅንኢ ዘሎ፤ ከምኡ ኸኣ ካብ ክፍኣት ኣርሒቑ፡ ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ዘለዓለማዊ ሕይወትን ዚወስድ ቅዱስ ቅንኢውን ኣሎ” ይብሉ (ሕ.ኣ.ቡ.72)።

Read more...
 
PDF Print E-mail

ኣስተምህሮ

ብኣሮን ገብረሕይወት

 

ደራሲ ተስፋምሕረት ገ.መድሂን“ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑት ኣብ ስደት” ብዝብል ኣርእስቲ መጽሓፍ ዝደረሰን ምቕማጡ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ዝኾነን፣  ኣቶ ተስፋምህረት ገብረመድህን (ተስፎም) ሎሚ ሰንበት መጋቢት 23, 2014 ኣብ ቤተክርስትያንና ተረኺቡ ብዛዕባ ትሕዝቶ እዛ ሓዳስ መጽሓፍ ንምእመናን ሓጺር መግለጺ ሂቡ።

ኣብዛ መጽሓፍ ካብ ዝተጠቕሱ ጉዳያት፣ ምዕባይ ቆልዑትን ብድሆታቱን፣ ወለዲ ኣብ ምኹስኳስ ቆልዑ ከማልእዎም ዘለዎም ነጥብታት፣ ምክልኻልን ምእራምን ጸገማት፣ ኣብ ትምህርቲ ዘጋጥሙ ብድሆታት፣ መራኸቢ ብዙሓንን ክግበሩ ዝኽእሉ ጥንቃቐታትን፣ ምጽንባር ቆልዑት ናብ ጉጅለ ገበነኛታት፥ ዝኣመሰሉ ይርከብዎም። ሜላ ኣተዓባብያ ቈልዑ ኣብ ስደት

ኣቶ ተስፎም ኣብ መወዳእታ ካብ ተኻፈልቲ ዝቐረበሉ ሕቶታት ድሕሪ ምምላስን ነዚ ዕድል ረኺቡ ንመጽሓፉ ከፋልጥን ንሕዝቡ ጠቓሚ ዝበሎ ሓሳባት ከካፍል ዕድል ብምርካቡን ድሕሪ ምምስጋኑ ድማ እቲ ኣኼባ ተፈጺሙ።

ንኣቶ ተስፋምህረት (ተስፎም) በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ምርካቡን ምውካሱን ይከኣል።

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Telephone: 0044 (0) 75 350 400 52

Facebook:  mela ateababya

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 17
 

Audio

CNA
Daily Reading for

Designed by: AB FUN