Chaplaincy Program/Notice

መደብ ቤተክርስትያን

December 2016

4 Mass in English

18 Retreat: 10:00 AM
25 Christmas Day; Memorial Mass

 

ታሕሣሥ 2016
4 ቅዳሴ ብቋንቋ እንግሊዝ

18 ናይ ልደት መሰናደዊ ሱባኤ ሰዓት 10፡00 ቅ. ቀትሪ

25 ልደት ፈረንጂ፤  ቅዳሴ ምእንቲ ምውታን

Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

 ዜና ዕረፍት

ብጹዕ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሓንስ፡ ልሂቅ ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ፡ ብዝሓለፈ ሓሙስ ዓሪፎም። ስነ ስርዓት ቀብሮም ከኣ ትማሊ ቀዳም ኣብ ሃገርና ኤርትራ ተፈጺሙ። ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ፡ ናይ ሓዘን ተኻፋልነት ትገልጽ።ንነብሲ ነፍስሄር ብጹዕ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሓንስ፡ እግዚኣብሔር ኣብ ሕቑፊ ኣብርሃምን ይስሓቅን፡ ያዕቆብን ክቕበላ እንዳጸለና፡ ንቤተሰቦምን ፈተውቶምን ጽንዓት ይሃብ ንብል።


 

 

 
PDF Print E-mail
XX
 
PDF Print E-mail

Fr. Teklemariam

ቁምስና ኪዳነምሕረት ቶርንቶ 
ንሓዲስ ቆመስ ኣባ ተኽለማርያም ሃብተማርያም 
እንቛዕ ብደሓን መጻኹም ትብል

Eritrean Catholic Chaplaincy in Toronto Welcomes
Fr. Teklemariam Habtemariam As new Pastor.

 
PDF Print E-mail

ንግደት ናብ ደብረ ማርያም ፋጢማ ኣብ ከተማ ቶሮንቶን ከባቢኣን ዝርከቡ ምእመናን ከምቲ ካልእ ግዜ፤ ሎምዘመን’ውን ናብታ ኣብ ከተማ ባፎሎ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ እትርከብ ቤተክርስትያን ማርያም ፋጢማ ነጊዶም።ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝበጽሐ ቁጽሪ ነጋድያን ኣብ ዝተራእየሉ እዚ ዝሓለፈ ጥቅምቲ (October) 16, 2016 ዝተፈጸመ ዑደት፣ ክቡር ኣቦና ኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ብዝመርሕዎ መስዋዕቲ ቅዳሴን ምህለላን ጸሎትን ብጽቡቕ ኣገባብ ተፈጹሙ።  ብሰለስተ ዓበይቲ ኣውቶቡሳትን ብናይ ብሕቲ መካይንናን ዝተጓዓዝና ምእመናን፣ ኣብ መንገድና መዛሙርን፡ ጸሎትን መቁጸርያን ብምድጋም መንፈሳዊ ስምዒትና ኣነቓቒሕናን ልመናና ኣቕሪብናን።በዚ ኣጋጣሚ ነዚ መደብ ዘዳለዉን ዘዋሃሃዱን ሽማግለታት ቤተክርስትያንና፣ ኣብ ባፎሎ ዝርከቡ ምእመናን ንዝገበሩልና ኣቀባብላን፣  ካብ ሕቡራት  ሃገራት ኣሜሪካ ኣብዚ ዕደት ንዝመጹና ንኣባ ቪቶርዮ ቦርያን ምስጋና ነቕርብ።ንዓመታ ብሰላምን ብሓጎስን የራኽበና።

img_6985
img_6993
img_6999
img_7003
img_7008
img_7010
img_7018
img_7019
img_7025
img_7028
img_7029
img_7039
img_7041
img_7042
img_7043
img_7044
img_7053
img_7054
img_7063
img_7067
img_7078
img_7081
img_7083
img_7087
img_7089
img_7091
img_7093
img_7095
img_7098
img_7100
img_7102
img_7104
img_7105
img_7109
img_7113
img_7116
img_7123
img_7130
img_7131
01/39 
start stop bwd fwd

 
PDF Print E-mail

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቶሮንቶ 10ይ ዓመቱ ኣኽቢሩ

እቲ ኣብ 2006 ብኣባላት ቤተክርስትያና ዝተመስረተ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ፣ ዝሓለፈ ቀዳም ሰነ 18, 2016 ዓስራይ ዓመቱ ዘኪሩ ውዒሉ።  ኣብቲ በዓል ወለዲ፣ ነባራትን ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ቀደም ተማሃሮን ተረኺቦም ነይሮም።  ብዘይካ’ዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ተወካሊ ማለት Trustee ዝኾነ ሚስተር ዲ ኣሚኮን ፣ ኣብ ካቶሊክ ስኩል ቦርድ ናይ ዓለምለኸ ቋንቋታት ሓላፊት  ዝኾነት ሚስስ ክሪስቲና ሊዮናርዲስ ተረኺቦም ነይሮም። 

እቲ በዓል ብናይ ኤርትራን ካናዳን ሃገራዊ መዛሙር ድሕሪ ምኽፋቱ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ ናይ መኽፈቲ ጸሎት ኣስሚዖም። 

ተማሃሮ ብመምሃራኖም ተሰንዮም ዝተፈላለየ መደባትን፣ ተዋስኦን፣ ግጥምን ኣብ ርእሲ ምቕራቦም፣ ዝተፈላለየ ጽሑፋትን ስእልን ድማ ኣብቲ ኣዳራሽ ንምርኢት ቀሪቡ። 

ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ መምህር ባህልቢ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ሓጺር ዘረባ ድማ፣ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቅድሚ 10 ዓመት ክምስረት እንከሎ ብሓልዮት ኣባ ቪቶርዮ ቦርያን፣  ውፉያት መምሃራንን፣ ብውሑዳት ተማሃሮን ኣብ ንእሽቶ ኣዳራሽ ናይ ቤተክርስትያንና (ቤይዝመንት) ከምዝነበረን፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ግን ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ተመዲቡሉን፣ ምዱባት መማህራን ተቖጺሮምሉን ልዕሊ 300 ተማህሮ መዝጊቡ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ከምዘሎን ብምሕባር ንኹሎም ነዚ ዕላማ ዘተግበሩ ድማ ኣመስጊኑ።    

ኣብ ርእሲ’ዚ ድማ መምህር ባህልቢ ዘረባኡ ቅድሚ ምፍጻሙ “…ኣብ ምሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ንሕና ጥራይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክረዲት (high school credit) ሂብና ንደቅና ንሓድሕዶም ምልላይን ምትሕግጋዝን ዕድል ፈጢርናሎም።….” ብምባል ነዚ ዓቢ ስጉምቲ ኣስሚሩሉ። 

እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ናይ መዘናግዒ መደባትን ምግብን ተሰንዩ ብሰላም ተፈጺሙ።   

 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 30
 

Mahber Menfes Kedus

Teleconference In Tigrinya

Tel No : 1-605-475-3270 Code: 776950#

Time: Tuesdays 9:00PM Fridays 10:00PM

To listen to previous talks,
please dial
Tel No. 1-605-475-3269,
and use the same code: 776950#
Tel No


Designed by: AB FUN