Chaplaincy Program/Notice

መደብ ቤተክርስትያን

April 2017
23 Meet new comers to our Chaplaincy
30 Monthly memorial Mass.   
Seminar on Mental health issues    
& resettlement needs

ሚያዝያ 2017
23 ዳግማይ ትንሣኤ
• ሌላ ምስ ሓደስቲ ኣባላት ቤተክርስትያን 
30 ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን
• ሰሚናር፣ ጥዕና ኣእምሮን ናብራ ስደት
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

img_0830
img_0834
img_0841
img_0843
img_0846
img_0852
img_0854
img_0855
img_0868
img_0871
img_0882
img_0885
img_0888
img_0895
img_0906
img_0915
img_0931
img_0938
01/18 
start stop bwd fwdናይ በዓል ልደት መዘናግዒ መደብ
 (Christmas Party)

ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኣብ ቅነ በዓል ልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝካየድ ናይ መዘናግዒ መደብ ቀዳም ታሕሳስ (December) 5, 2015 ኣብ ኣዳራሽ ቤተክርስትያና ከቢሩ ውዒሉ።
ኣብዚ ብማሕበር ኣቡነ ያዕቆብ ዝተዳለወን ንኹሉ ምእመን ክፉት ዝነበረን መደብ ቁጽሮም ክሳብ 200 ዝበጽሕ ወለድን ህጻናትን ተሳቲፎምዎ። 
ነቲ መደብ ብጸሎት ዝኸፈትዎ ክቡር ኣባ መስቀል ኣቢብ ኢዮም።  ቀጺላ ኣደ መንበር ናይ ማሕበር ኣቡነ ያዕቆብ ወ/ሮ ቅድሳን ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ሓጺር ዘረባ ድሕሪ ምስማዓ፣ ድራር ቀሪቡ።  ኣብዚ ናይ ድራር መደብ፣ ዓመት ዓመት ደቀንስትዮ መንእሰያት ዘርኣያኦ ተሳትፎ ኣዝዩ ዝድነቕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ኣዴታት ባህልን ልምድን ሃገርና ንደቀን ዘሕልፋሉ ሓደ ኣብነት ኢዩ።  
ቀጺሉ ብነኣሽቱ ህጻናት ዝተዳለወ ሓጺር መዘናግዒ ድራማን መንፈሳዊ መዛሙርን ብትግርኛ ቀሪቡ፣ ካብ ተዓዘብቲ ድማ ኣድናቆት ረኺቡ።
ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ መንፈሳውን ፋይናንሳውን ምዕባለታት ናይቲ ማሕበር ብኣቶ ዘርኣይ ተኽለማርያም መግለጺ ተዋሂቡ። 
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ምሸት ዕጫ ድሕሪ ምውዳቑ፣ ብባህላዊ ሳዕስዒትን ምዝንጋዕን እቲ በዓል ብሰላም ተፈጺሙ።      

 
PDF Print E-mail

Pope Francis announced Year of Mercy.http://www.catholicnewsagency.com/news/its-time-to-rediscover-gods-mercy-pope-says-at-jubilee-launch-77943/

http://www.catholicnewsagency.com/news/its-time-to-rediscover-gods-mercy-pope-says-at-jubilee-launch-77943/
 
PDF Print E-mail

 First fund raising dinner Nov 21, 2015

_dsc3994
_dsc3999
_dsc4016
_dsc4025
_dsc4037
_dsc4039
_dsc4043
_dsc4049
_dsc4078
_dsc4081-2
_dsc4085
_dsc4086
01/12 
start stop bwd fwd

 
PDF Print E-mail

ዕዉት ናይ ድራር ምሸት

ንቤተክርስትያና፣ ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ ዝኸውን ናይ  ገንዘብ መዋህለሊ ድራር (fundraising dinner) ብቀዳም 21 ሕዳር (November), 2015 ተዳልዩ። እዚ ኣብ ታሪኽ ቤተክርስትያና ንመጀመርያ ግዜ ዝተኻየደ መደብ፣ ካብ ዝተሓሰቦ ንላዕሊ ድሙቕን፣ ልዙብን ኮታ ዕዉትን ምሸት ኮይኑ ሓሊፉ።  
 
እቲ መደብ፣ ብክቡር ኣቦና ኣባ መስቀል ኣቢብ ብጸሎትን ብምርቓን ድሕሪ ምኽፋቱ፣  ብሸሞንተ ውፉያት ኣባላት ቤተክርስትያና ዝተዳለወ ድራር ቀሪቡ። 
ድሕሪ ድራር ድማ ብዛዕባ ዕላማ ናይቲ መደብ ሓጺር መግለጺ ተዋሂቡ።  ኣብ ግዜ ሓጎስ ኮነ ሓዘን ክንጥቀመሉ ንኽእልን፣ ካልእ ኣገልግሎት ክህበና ዝኽእልን፣ ዓበይትናን ነኣሽቱ ደቅናን ንግልገለሉ መጠነኛ ኣዳራሽ፣ መግዝኢ ዝኸውን ገንዘብ ክንእክብ ዝሕግዘና መደብ ምዃኑን፣ ንመጻኢ ድማ ክቕጽል ትጽቢት ከምዝግበርን ተሓቢሩ።
 
ነዚ ናይ መጀመርያ ናይ ድራር ምሸት ዘዳለዉ ኣባላት ቤተክርስትያና ድማ፦
1. ኣቶ ኤርምያስ ዮሃንስ
2. ኣቶ ባህልቢ ተኽለ
3. ወ/ሮ ገዳም ዘርእሰናይ
4. ኣቶ ዳዊት ግርማይ
5. ኣቶ ስዩም መኮነን
6. ኣቶ ግንቦት ተስፋሚካኤል
7. ኣቶ ኣብርሃም ሃብቱ
8. ኣቶ ኣሮን ገብረሕይወትን ኢዮም።
 
ቀጺሎም እቶም ኣብ ኩሉ መደባት ቤተክርስትያን መንፈሳዊ ስምዒት ዘለዓዕሉን ሓበን ቤተክርስትያና ዝኾኑን፣ መዘምራን፣ ዝተፈላለየ መዛሙር ብምቕራብ ነቲ መደብ ድምቀት ወሲኾምሉ። 
ድሕሪ’ዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተዋህበ ወፈያታት ንጨረታ ቀሪቡ።  ገለ ካብቲ ዝነበረ ንምጥቃስ ድማ፣
• ጸሎት ሃይማኖትን ካልእ ስእልን ምስልን ዝሓዘ ክልተ ቅርጺታት (frame) ካብ ወ/ሮ ገዳም ዘርእሰናይ ተዓወትቲ ወ/ሮ ኤልሳን ወ/ሮ ናርዶስን፣
• ባህላዊ ክዳውንቲ ካብ ኣቶ ዳዊት ኣምለሶም፣ ተዓወትቲ ወ/ት ዮዲት ኪዳነን ኣቶ ዮሃንስን፣
• ናይ ዳዕሮ ሓሙሽተ ዓቢ ስእሊ (frame) ካብ ኣቶ ጸጋይ ምስግና  ተዓዋቲት ወ/ሮ ናርዶስ
 
ብዘይካ’ዚ ድማ ብመልክዕ ሎተሪ ዝቐረበ ክልተ ወፈያታት ዕጫ ወዲቑ፣ ተዓወትቲ ብልጫታቶም ተቐቢሎም።  
• iPad mini 2 16 GB ካብ ኣቶ ተፈሪ ተወልደ ወናኒ ትካል MICE at work ተዓዋቲ ኣቶ ዘርኣይ መንግስትኣብ፣
• ናይ ምድሪ ቤት መጽረዪ (vacuum cleaner) ካብ ኣቶ ጳውሎስ ሃብተስላሴ ተዓዋቲት ወ/ት ገነት ደብረጽዮን፣ 
 
ኣብቲ መደብ ልዕሊ 200 ሰባት ዝተሳተፉ ክኾኑ እንከለዉ፣ ካብ መእተዊ ቲኬትን፣ ጨረታን ሎተሪን ብጠቕላላ፣ $9,570.00 (ትሽዓተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ሰብዓን) ኣታዊ ተረኺቡ ኣሎ። 
 
ኣብዚ መደብ ብናታቶም ፍጹም ወጻኢ ድራር ንዘዳለዉ ውፉያት ኣባላት፣ መእተዊ ቲኬት ብምሻጥን ብምግዛእን፣ ህያባት ንዘወፈዩን፣ ብሓፈሻ ብዝኾነ መልክዕ ነዚ መደብ ዝሓገዙን ሰባት፣ ምስጋና ነቕርብ። 
 
እቲ መደብ ናይ ኩሉ ምእመን፣ ምሉእ ሕብረትን ተወፋይነትን ዝሰፈኖ ስለዝነበረ፣ ካብቲ ዝተሓሰቦ ንላዕሊ ደሚቑ ተፈጺሙ። እዚ ድማ ምእመናን፣ ዝጥርንፈናን ዘመሓይሸናን መንገዲ ንምፍጣር ዝጽግመና ከምዘየለ ዝሕብር ኢዩ’ሞ፣ ንመጻኢ ከምዝን ካልእ ይሓይሽ ዝበሃል ሓሳባትን ኣብ ምቕራብ ዝያዳ ክንነጥፍ ድማ ኣምላኽ ይሓግዘና።

 
PDF Print E-mail

መበል 20 ዓመት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ (1995-2015)

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ኣብ ቶሮንቶ ዝተመስረተትሉ መበል 20 ዓመት ብድምቀት ከቢሩ ውዒሉ።  
ኣብቲ ትማሊ ሰንበት 30 ነሓሰ (Aug) 2015 ቁጽሮም ክሳብ 300 ዝበጽሕ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝኸበረ በዓል፣ ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኖም ዝወዓሉ፣ ካርዲናል ቶማስ ኮሊንስ ጳጳስ ከተማ ቶሮንቶ ኢዮም። ብዘይካኦም ድማ ኣማሓዳሪ ቤተክርስትያን ቅዱስ ኒቆላስ ኣባ ቡሩኖ ተረኺቦም ነይሮም። መራሒ ካህን ናይ ቤተክርስትያንና ኣባ መስቀልን ኣባ ቪቶርዮ ቦርያን ድማ ስርዓተ ቅዳሴ መሪሖም።  ድሕሪ ቅዳሴ ኣብ ዝተገብረ ሓጺር ስነ-ስርዓት ድማ፣ ናይ ቤት ምኽሪ ሽማግለታት ቤተክርስትያን ኣደ መንበር ወ/ሮ ገዳም ዘርእሰናይ ብስም ምእመናን ቤተክርስትያን፣ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም መልእኽቲ ኣቕሪባ።
_dsc1920-2
_dsc1934
_dsc1954
_dsc1970
_dsc1975
_dsc1990-2
_dsc1991
_dsc1992
_dsc1998
_dsc2002
_dsc2009
_dsc2010-2
_dsc2064
_dsc2071
_dsc2074-3
img_0679
img_0684
img_0687
img_0688
img_0689
01/20 
start stop bwd fwd
ብድሕሪ’ዚ ከኣ ኣባ መስቀል ኣቢብ ብስም ኩሎም ምእመናን ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ፣ ንክቡር ካርዲናል ቶማስ ዝተዳለወ ፍሉይ ህያብ ኣቕሪቦም።  ኣብ ግዜ ቅዳሴን ድሕሪኡን ያሬዳውያንን፣ ዘመናውያንን፣ ህጻናትን መዘምራን፣ ብዘቕረብዎ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መዛሙር ነቲ በዓል ዓቢ ድምቀት ወሲኾምሉ ውዒሎም።  ኣብቲ  ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ቤተክርስትያንና ኩሉ ግዜ በዘይ ምቁራጽ ከም ድያቆን ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልግል ዘሎ ኣቶ ሚካኤል ዮሃንስ ናይ ኣገልግሎት ምስክር ወረቐትን ዝተዳለወሉ ህያብን
ካብ ኢድ ካርዲናል ቶማስ ተቐቢሉ።   ኣብ መወዳእታ ድማ ሕብስቲ (ኬክ) ተቖሪሱ እቲ በዓል ብሰላም ተፈጺሙ።
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 3 of 29
 

Mahber Menfes Kedus

Teleconference In Tigrinya

Tel No : 1-605-475-3270 Code: 776950#

Time: Tuesdays 9:00PM Fridays 10:00PM

To listen to previous talks,
please dial
Tel No. 1-605-475-3269,
and use the same code: 776950#
Tel No


Designed by: AB FUN