Chaplaincy Program/Notice

መደብ ቤተክርስትያን

August 2017
20 Monthly Memorial Mass 
22 (Tue) Feast of the Assumption (6:30 Mass)
26 (Sat) Chaplaincy picnic (Lake Simcoe)   
27 Election of new council members

 

ነሓሰ  2017
20 ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን
22 (ሰሉስ) ፍልሰታ ለማርያም ቅዳሴ 6:30
26 (ቀዳም) መደብ ምዝንጋዕ ኣብ ሌክ ሲምኮ
27 ምርጫ ሓደስቲ ሽማግለታት ቤተክርስትያን
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

Pope Francis has established a new Eastern Catholic Church for Eritrea

popeeri3Pope Francis has established a new Eastern Catholic Church for Eritrea, the first since the early 20th century, in what may be a move to ease the position of Catholics in the country. Roman Catholicism is one of the four religions tolerated in Eritrea, along with the Eritrean Orthodox Tewahedo Church, the Evangelical Lutheran church and Islam. Until now, the four Eritrean 'eparchies', or dioceses, have been part of the Ethiopian Catholic Church. However, the Vatican announced on Monday that they will now come under the authority of an Eritrean metropolitan archbishop, the present Bishop of Asmara, Menghesteab Tesfamariam. Establishing the Eritrean Catholic Church as a separate jurisdiction may be calculated to improve its standing in the eyes of the government of Eritrea, which has fought a series of bloody wars with its more powerful neighbour Ethiopia including a long struggle for independence.
source: www.christiantoday.com

 

 
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግሪኛ
ናይ በዓል ልደት ዕረፍቲ ቅድሚ ምጅማሮም ዜርኣዩዎ ምርኢት

img_0308
img_0313
img_0335
img_0351
img_0355
img_0362
img_0367
img_0394
img_0413
img_0438
img_0459
img_0471
img_0481
img_0486
img_0489
img_0495
01/16 
start stop bwd fwd

ዕለት 13 ታኅሣሥ 2014

 
PDF Print E-mail

ዕቤት ኣብ ሕይወት ክርስትና - ራብዓይ ሰሚናር
መርሕነት ኣምላኽ
ብከመይ ኣብ ምቕባል መሪሕነት ኣምላኽ ንዓቢ?

መሪሕነት ኣምላኽ ንምርካብ ዚውሰዱ ስጕምትታት
መሪሕነት ኣምላኽ ኣለሊና ክንክእል ዚሕግዙና ስጕምትታት ኣለዉ፥ ንሳቶም ከኣ ጸሎትን መጽናዕቲ ቃል ኣምላኽን ኣስተንትኖን፦ ኣብ ውሽጢ ኣካል ክርስቶስ ምንባርንን፥ እምነትን፦ ትዕፍስትን ኢዮም።
ጸሎት
ሓደ ካብቶም ዝበለጸ ድምጺ ኣምላኽ ንምስማዕ ዘዕብዩና መንገድታት፥ መርሕነት ኣምላኽ ክንቅበል ብፍሉይ ክንጽሊ ከሎና ኢዩ። ክርስትያን ኣብ ሕይወቶም ፍሉይ መርሕነት ኣምላኽ ንዘድልዮ ነገርን (ንኣብነት ጸዋዕታኻ ምልላይ) ከምኡ’ውን ኣብ መዓልታዊ ውሳኔታቶም ጥበብ ምእንቲ ኪረኽቡን ኪጽልዩ ኣለዎም። ሓደ ሰብ ንሕይወቱ ኣምላኽ ኪመርሖ ብጸሎት ምድላይ እንተተለማሚዱ፥ ፍቓድ ኣምላኽ ብርግጽነት ንምፍላጥ ኪኽእል ኢዩ።
Read more...
 
PDF Print E-mail
እወንታዊ ስጕምቲ ናብ እምነት ንምብጻሕ

ኣብ ሓቀኛ እምነት ከሰጕሙናን ከማዕብሉናን ካብ ዚኽእሉ ነጥቢታት እዞም ዚስዕቡ ክንጠቅስ፥

(1) ካብ ከባቢና እነጥርዮ እምነት
“ምስ መን ከምእትኸይድ ንገረኒ እሞ፥ መን ምዃንካ ክነግረካ” (መዝ. 17፥6 ርአ) ከምዚበሃል፥ ክርስትያን ኣብ እምነቱ ምእንቲ ኪዓቢ፥ ከምኡ ምስዚመስሉ ሰባት ጥቡቕ ርክብ ኪገብር ኣለዎ። ሃዋህው ማኅበራዊ ከባቢና ንጠባይናን ተግባራትናን፥ ከምኡ’ውን ንጉዕዞና ኃያል ጽልዋ ይገብረሉ ኢዩ። ብዙኅ ጊዜ ምስ ፈተውቲ ስፖርትን ሙዚቃን ዜኅልፍ ሰብ፥ ንዓታቶም ኪመስል ይፍትን። ብተመሳሳሊ መንገዲ፥ ካብ ኣምላኽ ምስ ዘይጽበዩ ሰባት ዝእከብ፥ እምነቱ የድክም። ብኣንጻሩ ድማ፥ እምነት ምስ ዝመልኦም ሰባት ብቀጻልነት ዚራኸብ ሰብ፥ እምነቱ የዕቢ። ስለዚ ብእምነት ኪዓቢ ዚደሊ፥ እምነት ዝመልኦም ሰባት ኣለልዩ፥ ምስኣቶም ሥሩዕ ዝኾነ ርክብ ኪገብርን ናይ ምድጋፍ ግላዊ ዝምድናታትን ኬማዕብልን ኪጅምር ኣለዎ።

(2) ቃል ኣምላኽ
ቃል ኣምላኽ ኣብ እምነትና ንክንዓቢ ፍሉይ ጊደ ኣለዎ። ቅ. ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 10፥17 “እምነት ካብ ምስማዕ ኢያ፥ ምስማዕ ከኣ ካብ ቃል ኣምላኽ ኢዩ” ይብለና። በዚ ምኽንያት ቃል ኣምላኽ ብጥንቃቔ ክንሰምዖን፥ ክነስተማቕሮን፥ ምስ ሕይወትና ክነወሓሕዶን፥ ክነፍቅሮን ይግባኣና። በዚ ከኣ እምነትና ክነዕብን ንመንፈሳውነትና ክንምግብን ንርከብ። (ራእ 10፥9ን፤ ጢሞ 4፥13ን ርአ)
Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 7 of 30
 

Mahber Menfes Kedus

Teleconference In Tigrinya

Tel No : 1-605-475-3270 Code: 776950#

Time: Tuesdays 9:00PM Fridays 10:00PM

To listen to previous talks,
please dial
Tel No. 1-605-475-3269,
and use the same code: 776950#
Tel No


Designed by: AB FUN