Teleconference In Tigrinya from Washinton, DC

Administered by: Mahber Menfes Kedus

Tel No : 1-605-475-3270 - Code: 776950#
Time: Tuesdays 9:00PM (Eastern Time)      - Fridays 10:00PM (Eastern Time)
To listen to previous talks, please dial Tel No. 1-605-475-3269, and use the same code: 776950#
Tel No
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

ጸሎት  መቍጸርያ ናብ መሎኮታዊ ርኅራኄ ኣምላኽ

Divine Mercy Chaplet

ጸሎት ታስዕቲ ናብ መለኮታዊ ርሕራሔ

ጐ. ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝቢ ክርስትያን ንበዓል መለኮታዊ ርኅራኄ (ዳግማይ ትንሣኤ) ብጸሎት ታስዕቲ (ካብ ዓርቢ ስቕለት ክሳብ ቀዳም ትንሣኤ) ኪሰናደዉ ሓተተ። ኣብ ነፍስወከፍ ዕለት ናይዚ ታስዕቲ ምእንቲ ሓደ ፍሉይ ጉጅለ ሕዝቢ ክርስትያን ኪጽልዩ ኣመልከተ፦ ብፍላይ ድማ ኣብ ታሽዓይ መዓልቲ ምእንቲ እቲ ዝተረረ ጉጅለ፦ ማለት እቶም መንፈሳዊ ተገዳስነት ዘየሕድሩ፦ ኣይሙውቓት ኣይዝሑላት ምእመናን ኪጽልዩ ሓተተ። ብዛዕባ እዚኣቶም፦ “እዚኣቶም ሓለፋ ኵሎም የሳቕዩንን የደንግጹንን። ኣብ ጌተሳምኒ ካብ ኵሎም ንላዕሊ ዘጨነቑንን ሰገድገድ ዘበሉኒ ንሳቶም ኢዮም። ኣብኣቶም ምስ በጻሕኩ ኢየ ከኣ፦ ‘ኦኣቦ፦ ዚከኣል እንተደኣ ኰይኑስ፦ እዚ ጽዋዕ እዚ ከይሰተኽዎ ይሕለፍ!’ ኢለ ዝለመንኩ። ሓንቲ ተሪፋቶም ዘላ ተስፋ ናብ መለኮታዊ ርኅራኄ ልበይ ኪዕቈቡ ጥራይ ኢዩ።”  እኅት ፋውስቲና ኣብ ዝገደፈቶ ጽሑፍ፦ ኢየሱስ “ኣብዚ ታስዕቲ ነፍስወከፍ ዕለት ሓደ ፍሉይ ጉጅለ ሰባት ኣምጽእኪ ኣብ ባሕሪ ምሕረተይ እለኺዮም . . .  ኣብ ትሩፋት ሕማማተይ ተመርኲስኪ እዘን ነፍሳት ዜድልየን ጸጋ ነቦይ ለምንለን” እናበለ ከምዝተዛረባ ትገልጽ። እዚ ዚስዕብ ጸሎት ታስዕቲ ምስታ  “ምህለላ መለኮታዊ ርኅራኄ” ትድገም።

ፈለማይ መዓልቲ

 

“ሎሚ ኵሉ ውሉደ ኣዳም፦ ብፍላይ ድማ ኵሉ ሓጢኣተይና ኣምጽእለይ”

Read more...
 
PDF Print E-mail

ትንሣኤ ክርስቶስ ካብ ምዉታን

በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት፡ ገና ጸልማት ከሎ፡ ኣንጊሃ ናብቲ መቓብር መጸት፡ ነቲ እምኒ ኸኣ ካብ ኣፍ መቓብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ። ስለዚ ንሳ ጐይያ፡ ናብ ስምኦን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዜፍቅሮ ኻልእ ወደ መዝሙርን መጺኣ፥ "ንጐይታና ካብ መቓብር ወሲዶምዎ፡ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን" በለቶም።

ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከኣ ወጹ፡ ናብቲ መቓብርውን ከዱ። ክልቲኣቶም ብሓንሳእ ጐየዩ እሞ እቲ ሐደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ። ኣብቲ መቓብርውን ቅድም በጽሔ።  ደኒኑ እንተ ጠመተ ኸኣ፡ ኣብኡ መጋንዝ ረኣየ፡ ግናኸ ኣይኣተወን።

ሽዑ ስምኦን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ፡ ናብቲ መቓብር ኣተወ ነቲ መጋንዝውን ተነቢሩ ረኣዮ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መኣረምያ ኸኣ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር፡ ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን።  ሽዑ እቲ ቕድም ናብ መቓብር ዝመጸ ኻልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ፡ ነቲ ኻብ ምዉታት ኪትንስእ ይግብኦ እዩ፡ ዚብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዐልዎን ነበሩ እሞ፡ ርእዩ ኣመነ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናብ ቤቶም ተመልሱ።

ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቓብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት። እናበኸየት ከኣ ናብቲ መቓብር ድንን ኢላ፡ ኣብቲ ሬሳ ኢየሱስ ዝነበሮ፡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ እተኸድኑ ኽልተ መልኣኽ፡ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ብትርጋጽ፡ ረኣየት። ንሳቶም ከኣ፡ "ኣቲ ሰበይቲ፡ እንታይ የብክየኪ አሎ፧" በልዋ። "ንሳ፡ ንጐይታይ ወሲዶምዎ፡ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኸኣ ኣይፈልጥን" በለቶም።  እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ። ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን።

ኢየሱስ ከኣ፥ “ኣቲ ሰበይቲ፡ እንታይ የብኪየኪ አሎ፧ ንመንሲ ትደልዪ አሎኺ?” በላ። ንሳ ኸኣ ሓላዉ ኣታኽልቲ መሲልዋ፡ “ጐይታይ፡ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንተ ዄንካስ፡ ኣነ ኽወስዶ፡ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ” በለቶ። ኢየሱስ ከኣ፥ “ማርያም!” በላ። ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ፡ ብእስራይስጢ፥ “ረቡኒ!!!”  - ትርጕሙ መምህረይ ማለት እዩ። ኢየሱስ ከኣ፡ “ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ፡ ኣይትተንክይኒ። ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪዲ እሞ፡ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ አሎኹ፡ በልዮም” በላ። ማርያም መግደላዊት፡ ንጐይታ ኸም ዝረኣየቶን እዚውን ከም ዝበላን፡ ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም።

 

ብሩኽ በዓል ትንሣኤ ይግበረልና!

ንሕና እውን፥ ከም ማርያም መግደላዊትን ብጾታን ኣንጊህና ካብ ጸላምት ለይቲ ወጺእና ንኢየሱስ ኣብ ሕይወትና ክነናድዮን፥ ከምኣ "ንጐይታ ርእየዮ!!!" ኢልና ክንምስክር ይብቅዓና!!!


 
PDF Print E-mail

 

ስስዐ - ህርፋን ጥሪት

ብኣባ ሙሴ ተስፋሃንስ፥ ማኅ. ሲታውያን

“ሓደ ኻብቶም ሕዝቢ ድማ 'መምህር! ንሓወይ ርስቲ ኺመቐልኒ ተዛረበለይ' በሎ። ኢየሱስ ከኣ 'ኣታ ሰብኣይ፣ ኣባኻትኩምከ ዳኛን መማቐልን ገይሩ መን ሸመኒ፧' በሎ። ኣስዒቡ ኸኣ ' ሕይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ፣ ካብ ኵሉ ስስዐ ድማ ተሓለዉ' በሎም" (ሉቃ.12፡ 13-15)።  ‘ስሱዕ መገዲ ዕዳጋ ይጸቦ’ ይብሃል።መገዲ ዕዳጋ ብዙሕ ሰብ ዚመላለሰሉ ገፊሕ መገዲ እዩ። ንስሱዕ ግን እቲ ገፊሕውን ይጸቦ። ከመይ ንኹሉ በይኑ ክውንኖን፣ ንበይኑ ክብሕቶን ክጥቀመሉን ስለ ዝደሊ።

ስስዐ፡ ኣኣኽለኒ ዘይፈልጥ ዘይስሩዕ ህርፋን ጥሪት እዩ። ንዅሉ ሃብትን ጥሪትን፣ ከምኡውን ዋጋ ንዚውሃቦ ጽቡቕ ዚብሃል ነገርን፣ ካብቲ ዘድልየና መሠረታዊ ነገር ደረት ሓሊፍና፣ ንዅሉ ክንውንን ክንእክብን ምድላይ እዩ። ለቖታ ስሱዕ፣ ዘእቶኻ እንተ ኣእቶኻ ዘይትመልእ፣ ማእሰሪ ዘይብላ፡ ኵሉ ሳዕ ኣፋ ከፊታ፤ ኣምጽእ ወስኽ ክትብል እትነብር ግናይ መኽዘን እያ። ከምቲ ማይ ባሕሪ መጠን ዝሰተኻዮ ዘጽምኣካ፣ ስስዐ ኸኣ መጠን ዝረኸብካን ዝኣከብካን መጠኑ የህርፈካ።

Read more...
 
PDF Print E-mail

ANNUAL YOUTH RETREAT


On April 6, 2014 some 35 youth from the Chaplaincy had their annual retreat at the Felician Sisters Retreat Centre in Mississauga. Ms. Kristin Boyd, youth minister of the Holy Family Parish in Whitby was the Retreat Director. Here is how she describes the event:

"The 2014 Lent retreat focused on the 7 Sacraments. Our youth were invited to come to a deeper understanding of not only what the Sacraments are, but how they can actively choose to live out the Sacraments in their daily lives.

They were invited to reflect on their own life experiences and continue to strive for Holiness and developing a personal relationship with Jesus Christ. Highlights of the day included youth acting in the 'Parable of the Shapes' skit, Kristin sharing her personal testimony and youth having the opportunity to receive the Sacrament of Reconciliation before ending the day with the Holy Sacrifice of the Mass!"

THE RETREATANTS WITH THE RETREAT LEADER

Read more...
 
PDF Print E-mail

ቅንኢ - ካልኣይ ኣርስቲ ሓጢኣት

ብኣባ ሙሴ ዮሓንስ ማኅበር ሲታውያን

ቅንኢ ጨካን ኢዩ

መሪር ቅንእን፡ ንኣይ ይጥዓመኒ ዚብል ስምዒትን ኣብ ልብኹም እንተ ኣሎኩም ኣይትመክሑ፣ንሓቂውን ኣይትጻረርዋ። እዛ “ጥበብ” እዚኣ ምድራዊትን ሥጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር፣ ካብ ሰማይ ዝወረደት ኣይኮነትን። ከመይ ኣብቲ ቕንእን ንኣይ ጥዓመኒ ዚብል ስምዒትን ዘለዎ፣ ኣብኡ ምፍራስ ሥርዓትን ኵሉ እኵይ ግብርን ኣሎ።” (ያዕ. 3፡ 14 - 16)። ቅንኢ እንታይ እዩ፧ ቅንኢ ንዘይብልካ ነገር፡ ወይ ድማ ክህልወካ ንዘይኽእል ናተይ እንተ ዝኸውን ኢልካ ሃረር ምባል፡ ምምናይ ማለት እዩ። ቅንኢ ክልተ ዓይነት እዩ። ቅዱስ ኣቡነ ቡሩኽ፤ ከምቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣርሒቑ ናብ ገሃነም ዜውርድ ክፉእ ቅንኢ ዘሎ፤ ከምኡ ኸኣ ካብ ክፍኣት ኣርሒቑ፡ ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ዘለዓለማዊ ሕይወትን ዚወስድ ቅዱስ ቅንኢውን ኣሎ” ይብሉ (ሕ.ኣ.ቡ.72)።

Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 9 of 25
 

Audio

CNA
Daily Reading for


Designed by: AB FUN