Birhan Toronto ብርሃን ቶሮንቶ
JAN-2011 , FEB-2011 , APR-2011 , SEP-2011
JAN-2012 , FEB-2012 , APR-2012 , SEP-2012
JAN-2013 , FEB-2013 , APR-2013 , JAN-2014

Email Us At: birhantoronto@gmail.com

Teleconference In Tigrinya from Washinton, DC

Administered by: Mahber Menfes Kedus

Tel No : 1-424-203-8000 - Code: 776950#
Time: Tuesdays 9:00PM (Eastern Time)      - Fridays 10:00PM (Eastern Time)
To listen to previous talks, please dial Tel No. 1-424-203-8099, and use the same code: 776950#
Tel No
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

ዓመት እምነት (ጥቅምቲ 11፥2012 - ኅዳር 24 2013)

ቅዱስ ቶማስ በዓል ኣኲኖ

ብዛዕባ ጸጋ እምነት

(ትርጕም ብኣባ ቪቶርዮ ቦርያ)

ዝኾነ ክርስትያን ቀዳማይ ነገር ዜድልዮ እምነት ኢዩ።  ብዘይ እምነት ሓደ እኳ ብሓቂ እሙን ክርስትያን ኪበሃል ኣይከኣልን።  እምነት 4 ጥቕሚ የፍርየልና።

ቀዳማይ ብእምነት ነፍሲ ምስ ኣምላኽ ትራከብ፥ በዚ ርክብ እዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ኣምላኽን ኣማንን ከም ናይ ኪዳን ኅብረት ይፍጠር። ብእምነት ኪምርዓወኪ ኢየ” (ሆሰእ 2፥20)። ጥምቀት እቲ ቀዳማይ ናይ እምነት ሚሥጢር ስለዝኾነ፥ ሰብ ኪጥመቕ እንከሎ ካህን፥ “ትኣምንዶ?” ኢሉ ይሓቶ።
Read more...
 
PDF Print E-mail
ብነ ጳጳስ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ቀዳማዊ

ድሕሪ 13 መዓልቲ ካብ ሃንደበታዊ ናይ ር.ሊ.ጳ. ነበር ኣቡነ ቡሩኽ ብድሌቶም ካብ ሥልጣን ምውራዶም፥  ኣበው ካርዲናላት ምሉእ ዓለም ሓዲስ ምስሌነ ጴጥሮስ ዝኾኑ ኣገልጋሊ ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ሓዲስ ጳጳስ ሂቦምና። ካርዲናላት ኣብ ምርጫ ምስ ኣተዉ ንካርዲናል ማርዮ ባጎሊዮ “ይምረጹዶ ይኾኑ?” ካብ ዚበሃሉ ሕጹያት ሓደ እኳ ስሞም እንተዘይጠቐሰ፥ ኣምላኽ ግና ድሮ መሪጹዎም ነይሩ። ካርዲናላት ውሳኔ ኣምላኽ ንምልላይ ጥራሕ ኢዮም ኣብ ጉባኤ ዛተዉ።
ኣቡነ ፍራንሲስ ኣብ ብወኖስ ኣይረስ፥ ኣርጀንቲና፥ ካብ ትሑታት ተወለድቲ ዓዲ ጥልያን ብ17 ታኅሣስ 1936 (ሕጂ 76 ዓመት ኣለዎም ማለት ኢዩ) ተወሊዶም፥። ኣብ ጥምቀት ሆርሄ (ገርጊስ) ማርዮ ዚብል ስም ኣውጽኡሎም። ኣብ 20 ዓመት ዕድሚኦም ብሰንኪ ሕማም ሓንቲ ሳምቡእ ብኦፐረሽን ኣልዮሙሎም፥ ሎሚ በታ ካልአይቲ ሳንቡእ ጥራይ ይነብሩ ኣዘለዉ። ወዲ 32 ዓመት ምስ ኮኑ (ብ1969) ኣብ ማኅበር ኢየሱሳውያን ክህነት ተቐቢሎም፥ ሓለቓ ማኅበሮም ኣብ ኣርጀንቲና ኣገልጊሎም፥ ብ1980-86 ናይ ዝተማህሩላ ዩኒቨርሲትይ ፕረሲደንት ኰይኖም ኣገልጊሎም፥ ብ1992 ጵጵስና ተቐቢኦም፥ ብ1998 ናይ ሃገሮም ርእሰ ከተማ ቦጎታ ብወኖስ ኣይረስ ሊቀጳጳስ ኪኾኑ ሓላፍነት ተቐቢሎም፥ ብ2001 ብብ. ር.ሊ. ጳጳሳት ኣቡነ ዮሃንስ-ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ካርዲናል (ፍሉይ ኣማኻሪ ጳጳስ ማለት ኢዩ) መዓርግ ተቐቢሎም ኣብ ናይ ር.ሊ. ጳጳሳት ነበር ኣቡነ ብሩኽ ዝተገብረ ምርጫ ተኻፊሎም፥ ብ13 መጋቢት 2013 ድማ ናይ መላእ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ተረኪቦም።
Read more...
 
PDF Print E-mail

ንግደት ናብ ደብረ ፋጢማ 2012

እቲ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ ዝዳሎ ንግደት ናብ ደብረ ማርያም ፋጢማ ካብ ሓያለ ሸነኻት ከተማ ቶሮንቶ ዝመጹ ምእመናን ኣብ ዝተሳተፉዎ ብጥቅምቲ (October) 21, 2012 ተኻይዱ።
ምእመናን ብንግሆ ሰዓት 8 ጀሚሮም ኣብ ቤተክርስትያን ቶሮንቶ ብኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ኣብ ዝተገብረ ናይ ቡራኬ ጸሎት ተሳቲፎም። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝተዳለዋሎም ክልተ ኣውቶቡሳት ተሳፊሮም ጉዕዞ ናብ ባፋሎ፣ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኮነ።
ኣብ መንገዲ ድማ ናይ መቑጸርያ ጸሎትን መንፈሳዊ መዛሙርን እንዳተሰነዩ ከባቢ ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ደብሪ በጽሑ።  ኣብ ባፋሎ ኣብ ዝበጻሕናሉ እዋን፣ ኣብኡ ዝጸንሑና ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ተጸንቢሮምና።  
ስርዓተ ቅዳሴ ብኣባ ኤርምያስ ገብረእግዚኣብሔር ተመሪሑ ድማ ናይ ሓባር ጸሎትን ምህለላን ተኻየደ።  
ብድሕሪ ቅዳሴ፣ ምእመናን ናብ ናይ ብሕቲ ናይ ልመና ጸሎት ተዋፊሮም።  ናይ ሓባር ምሳሕ ድሕሪ ምግባር ድማ፣ ከም ኣመጻጽኣና ብመዛሙርን ብጸሎትን ብደርፍታትን ተሰኒና ከባቢ ሰዓት 8 ምሸት ናብ ከተማ ቶሮንቶ ብሰላም ተመሊስና።

ንዓመታ ብሰላም የጽንሓና !!!

(ንተወሳኺ ስእልታት አብዚ ጠውቁ - for more Photo's click here) 
PDF Print E-mail
ናብ ክቡር ኣባ ቪቶርዮ ቦርዮ
ካብ ኣባ ፍቕረማርያም ሐጐስ

ሰላም እግዚኣብሔርን ረድኤት ወላዲተ ኣምላክን ምሳኩም ይኩን። እስዒበ እቲ ልደት ሐዳስ ሰበካ ሰገነይቲ ምስተሰምዐ ብጸሎትን ብንዋትን ዝገበርክምዎ ምትሕብባር ቀልጢፈ ናይ ምስጋና መልእክቲ ዘይምጽሐፈይ፡ ይቕረታ እንዳሐተትኩ፡ ብዘርኣኩምዎ መንፈሳዊ ሐልዮት ብልቢ ኣመስግን፡ እግዚኣብሔር ይሃበልና፡ እንዳበልኩ ኣመስግን ንኩሎም ኣብ ትሕቲ መጓሰኩም ዘለዉ ድማ ምስጋናይ ኣብጽሑለይ። ክቡር ኣባ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝብል ሐሳብ እቲ ዕድመ ብእግርና ዝነቐለ ኣብ ጉባኤና ካብ ኣርባዕቴኩም ሐደ ክመጸና ንጽበ ስለዝበሉ ንኣይ መላለዪ ይኮነካ ንስካንዶ ተጸምበር ዝብል ሓሳብ እዩ ቀሪቡ፡ ንምብጻሕ ናብ ከናዳ ይኩን ናብ አሜሪካ ክመጽእ ምስወሰንኩ፡ ብዕሊ ምሳካትኩም ተራኪበ ክገብሮ እየ፡ ሕጂ ግን ክጥዕመኒ ስለዘይከኣለ ክመጽእ እይክእልን። ምክኒያቱ ልዕሊ ወርሕን ክልተ ሶሙንን ኣብ ኣውሮጳ ጌረ ኣሎኩ፡ ሕጂ ድማ ክልተወርሒ ዝያዳ ክገብር፡ ከይተመለስኩ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ካብ ሰበካ ምውጻእ ሕጊ ኣይፈቅድን፡ ስለዚ ግዜ ወሲደ ቅርጺ ናይ ሰበካ ምስሐዘት ክመጽእ ይሐይሽ ዝብል ሐሳብ ኣሎኒ። እግዚኣብሔር ንኩሉ ኣገልግሎትኩም ይባርክ፡ ደጊመ እግዚኣብሔር ይሃበልና።
ኩሉ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኩን።
+ኣባ ፍቕረማርያም ሐጐስ
ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ


 
PDF Print E-mail
ኣባ መስቀል ናይ ቶሮንቶ ተልእኾኦም ፈጺሞም
ኣብ ቊምስና ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ፣ ካብ ወርሒ ግንቦት ክሳብ ወርሒ መስከረም 2012 ንኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ተኪኦም ብጊዜያዊነት ከገልግሉና ዝጸንሑ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ፣ ብዝሓለፈ ሰንበት መስከረም (September) 30, 2012 ናብ ቦታኦም ሃገረ ጣልያን ተመሊሶም ኣለዉ።  
እዞም ክቡር ኣቦን መራሕ ሃይማኖትን ዘርኣዩና ትሕትናን ደኺመ ከይበሉ ዝሃቡና ኣገልግሎትን ካብ ኣእምሮና ዘይጠፍእ ኢዩ።   በቲ ሃንደበታውን ግዜ ዘይሃበን ናብ ቦታኦም ናይ ምምላስ መደብ፣ ንኸምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ዝሃቡ ካህን ፍሉይ መዓልትን ዝግባእ መፋነውን ክግበረሎም እኳ እንተዘይተኻእለ፣ ብሽም ኩሎም ኣባላት ቊምስናና፣ ሓደ ንእስ ዝበለ ህያብ ተዋሂቡ። 
ንኣባ መስቀል ንዝሃቡና ኣገልግሎት ዓቢ ምስጋና እንዳቕረብና፣ ኣብ ዝኽድዎ፣ እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ሰላምን፣ ዕድመን፣ ጥዕናን ክህቦምን ንምነየሎም።  

ኣባ መስቀል ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ቤተክርስትያንና ካብ ዝተሳእልዎ ስእልታት ብውሕዱ ንቕርበልኩም ኣሎና።

Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 9 of 17
 

Audio

CNA
Daily Reading for

Designed by: AB FUN