Birhan Toronto ብርሃን ቶሮንቶ
JAN-2011 , FEB-2011 , APR-2011 , SEP-2011
JAN-2012 , FEB-2012 , APR-2012 , SEP-2012
JAN-2013 , FEB-2013 , APR-2013
JAN-2014 , FEB-2014

Email Us At: birhantoronto@gmail.com

Teleconference In Tigrinya from Washinton, DC

Administered by: Mahber Menfes Kedus

Tel No : 1-424-203-8000 - Code: 776950#
Time: Tuesdays 9:00PM (Eastern Time)      - Fridays 10:00PM (Eastern Time)
To listen to previous talks, please dial Tel No. 1-424-203-8099, and use the same code: 776950#
Tel No
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail
ናብ ክቡር ኣባ ቪቶርዮ ቦርዮ
ካብ ኣባ ፍቕረማርያም ሐጐስ

ሰላም እግዚኣብሔርን ረድኤት ወላዲተ ኣምላክን ምሳኩም ይኩን። እስዒበ እቲ ልደት ሐዳስ ሰበካ ሰገነይቲ ምስተሰምዐ ብጸሎትን ብንዋትን ዝገበርክምዎ ምትሕብባር ቀልጢፈ ናይ ምስጋና መልእክቲ ዘይምጽሐፈይ፡ ይቕረታ እንዳሐተትኩ፡ ብዘርኣኩምዎ መንፈሳዊ ሐልዮት ብልቢ ኣመስግን፡ እግዚኣብሔር ይሃበልና፡ እንዳበልኩ ኣመስግን ንኩሎም ኣብ ትሕቲ መጓሰኩም ዘለዉ ድማ ምስጋናይ ኣብጽሑለይ። ክቡር ኣባ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝብል ሐሳብ እቲ ዕድመ ብእግርና ዝነቐለ ኣብ ጉባኤና ካብ ኣርባዕቴኩም ሐደ ክመጸና ንጽበ ስለዝበሉ ንኣይ መላለዪ ይኮነካ ንስካንዶ ተጸምበር ዝብል ሓሳብ እዩ ቀሪቡ፡ ንምብጻሕ ናብ ከናዳ ይኩን ናብ አሜሪካ ክመጽእ ምስወሰንኩ፡ ብዕሊ ምሳካትኩም ተራኪበ ክገብሮ እየ፡ ሕጂ ግን ክጥዕመኒ ስለዘይከኣለ ክመጽእ እይክእልን። ምክኒያቱ ልዕሊ ወርሕን ክልተ ሶሙንን ኣብ ኣውሮጳ ጌረ ኣሎኩ፡ ሕጂ ድማ ክልተወርሒ ዝያዳ ክገብር፡ ከይተመለስኩ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ካብ ሰበካ ምውጻእ ሕጊ ኣይፈቅድን፡ ስለዚ ግዜ ወሲደ ቅርጺ ናይ ሰበካ ምስሐዘት ክመጽእ ይሐይሽ ዝብል ሐሳብ ኣሎኒ። እግዚኣብሔር ንኩሉ ኣገልግሎትኩም ይባርክ፡ ደጊመ እግዚኣብሔር ይሃበልና።
ኩሉ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኩን።
+ኣባ ፍቕረማርያም ሐጐስ
ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ


 
PDF Print E-mail
ኣባ መስቀል ናይ ቶሮንቶ ተልእኾኦም ፈጺሞም
ኣብ ቊምስና ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ፣ ካብ ወርሒ ግንቦት ክሳብ ወርሒ መስከረም 2012 ንኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ተኪኦም ብጊዜያዊነት ከገልግሉና ዝጸንሑ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ፣ ብዝሓለፈ ሰንበት መስከረም (September) 30, 2012 ናብ ቦታኦም ሃገረ ጣልያን ተመሊሶም ኣለዉ።  
እዞም ክቡር ኣቦን መራሕ ሃይማኖትን ዘርኣዩና ትሕትናን ደኺመ ከይበሉ ዝሃቡና ኣገልግሎትን ካብ ኣእምሮና ዘይጠፍእ ኢዩ።   በቲ ሃንደበታውን ግዜ ዘይሃበን ናብ ቦታኦም ናይ ምምላስ መደብ፣ ንኸምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ዝሃቡ ካህን ፍሉይ መዓልትን ዝግባእ መፋነውን ክግበረሎም እኳ እንተዘይተኻእለ፣ ብሽም ኩሎም ኣባላት ቊምስናና፣ ሓደ ንእስ ዝበለ ህያብ ተዋሂቡ። 
ንኣባ መስቀል ንዝሃቡና ኣገልግሎት ዓቢ ምስጋና እንዳቕረብና፣ ኣብ ዝኽድዎ፣ እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ሰላምን፣ ዕድመን፣ ጥዕናን ክህቦምን ንምነየሎም።  

ኣባ መስቀል ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ቤተክርስትያንና ካብ ዝተሳእልዎ ስእልታት ብውሕዱ ንቕርበልኩም ኣሎና።

Read more...
 
PDF Print E-mail

ናብ ዝከበርኩምን ዝከበርክንን ሕዝበ እግዚኣብሔር፡
ሰላም እግዚኣብሔርን ረድኤት ወላዲተ ኣምላክን ምሳኩም ይኩን
እንዳበልኩ ልባዊ ሰላምታይ ኣቕርብ።

ኩልኩም ከምእትፈልጥዎ ብሰናይ ፍቃድ ቅድስቲ ሥላሴን ብስምረት ቅድስቲ
መንበርን እቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት አብ ልቢ ብዙሐት ዝተጸንሰ ሐሳብ፡ ቀዳሞት
አቦታትና ብተደጋጋሚ ናብ ቅድስቲ መንበር ዘቕረቡዎ እማመ ልደት ሐዳስ ሰበካ
ሰገነይቲ ግዜኡን ሰዓቱን ምስአከለ፡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል
16 ብ24 የካቲት 2012 ብወግዒ ንመላእ ቤተክርስትያን ብፍላይ ድማ
ንቤተክርስትያን ኤርትራ ምስአወጁ፡ እዚ ብስራት ምስተሰምዐ፡ አብ ኩሉ ማእዝናት
ዓለም እትርከቡ አመንቲ፡ ሐጐስኩምን ሰናይ ትምኒትኩምን፡ አጆካ እግዚአብሔር
ምሳካ እዩ ንሕና ድማ አብ ጐንካ ኣሎና ዝብል መተባብዒ ቃላትኩምን፡ ብደብዳቤ፡
ብቴሌፎን፡ ብኢ-መይል ገሊጽኩም፡ ሐገዝኩም ድማ ብንዋት፡ ብገንዘብን ብጉልበትን
አበርኪትኩም፡ መጺእኩም ከኣ ሐጐስኩምን ሃረርታኩምን ዝገለጽኩም ኩልኩም፡
ንኩሉ ዝገበርኩምዎ እግዚአብሔር ይሃበልና፡ እግዚአብሔር ይጻምኩም እንዳበልኩ
ብልቢ ምስጋናይ ኣቕርብ።

ክቡራንን ክቡራትን እግዚአብሔር ሰናይ ጌሩልና እዩ፡ ዓቢ ህያብ ድማ ሂቡና እዩሞ
ነመስግኖ። ብዕለት 20 ግንቦት 2012 አብ ርእሰ አድባራት ደብረ ኪዳነምሕረት
አሥመራ ብኢድ ብፁዓን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ማዕርገ ጵጵስና እንክንቅበል፡
ከምኡ ድማ ብዕለት 27 ግንቦት 2012 አብ ሰገነይቲ ናይ ሐዳስ ሰበካ መንበር እንክንርከብ ዘርኣኩምዎ ሕብረትን
ሐድነትን፡ ህያው ምስክር ናይ እምነትኩምን ፍቕሪ ቤተክርስትያንኩምን ከምዝኮነ እዩ ዘመልክት። ከምቲ ኣብ ጵጵስና
ዝሐበርክምዎ ሕጂ ድማ ኣብ ምህናጽ ሰበካ ክንሐብርን ክንሰምርን ንዝተቐበልናዮ ሐላፍነት ብግቡእ ከነገልግለሉ
ክንክእል ናይ ኩልና ትግሃትን ተወፋይነትን ኣድላይን ኣገዳስን እዩ።
Read more...
 
PDF Print E-mail

መዓልቲ ምዝንጋዕ መእመናን 2012

እቲ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ብሽማግለታት ቤተክርስትያንና (ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ኣብ ቶሮንቶ) ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ ሎምዘመን’ውን ዝሓለፈ ቀዳም ሓምለ 14, 2012  ልዕሊ 250 ህዝቢ ኣብ ዝተረኽበሉ ተኻይዱ።  ናብዚ ብ ሮክዉድ (Rockwood) ዝፍለጥን ካብ ከተማ ቶሮንቶ 100 ኪ.ሜ. ንወገን ምዕራብ ናብ ዝርሕቕን ቦታ ንምጉዓዝ ቆልዑት ብወለዶም ተሰንዮም ካልኦት ድማ ብብሕቲ ናብ ዝተቐረባሎም ኣርባዕተ ኣውቶቡሳት ኣምሪሖም።  ድሕሪ’ዚ ንቕሎ ሰዓት 10 ቅ.ቀትሪ ተጀሚሩ ኣብ ኣውቶቡሳት ድማ ብመንፈሳዊ መዛሙር፣ መቑጸርያን ባህላዊ ደርፍታትን  ተሰኒና ልክዕ ሰዓት11:15 ኣብቲ ናይ መዘናግዒ ቦታ በጻሕና።  ብኣውቶቡስ ክመጹ ዘይከኣሉ ሰባት ድማ ብናይ ብሕቲ መካይኖም ኣርኪቦምና።
Read more...
 
PDF Print E-mail
ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ 2012

ማኅበር ኣቡነ ቅዱስ ያዕቆብ ዓመታዊ በዓሉ ኣኽቢሩ።  ኣብቲ ብሰነ (June) 24, 2012 ዝተገብረ በዓል ቁጽሮም ካብ ሓደ ሚእቲ (100) ዝበጽሕ ምእመናን ኣብዝተረኽቡሉ ብስርዓተ ቅዳሴ ጀሚሩ።  ኣባ መስቀል ኣብቲ እዋን ከምዝበልዎ፣ ኩላትና ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ሕውነታውን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ምፍቓርን መንፈስ ክህልወናን ንሶም ዝገደፉልና መንፈሳዊ ዕላማ ክንክተልን ኣተሓሳሲቦም። 

ብዘይካ’ዚ ኣባላት ማኅበር ኣቡነ ቅዱስ ያዕቆብ ብ30 ሰነ ኣብ ዘዳለውዎ ናይ መዘናግዒ (picknick) መደብ ካብ 50 ስድራቤታት ንላዕሊ ዝተረኽቡሉ ዓቢ መደብ ኣካይዶም።  ኣብዚ ህጻናት፣ መንእሰያት፣ ዓበይቲ ኣንስትን ሰብኡትን ዝተኻፈልዎ መዘናግዒ መደብ ኩሉ ሰብ በብዕድሚኡ ክዘናጋዕን ክጻወትን ምርኣይ ዓቢ ጸጋ ምዃኑ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ሓያለ ሰባት ሓቢሮም።  እዚ ስድራቤታት ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኣብ ቶሮንቶን ከባቢኣን ከም ሓደ ስድራ ዝጠርነፈ መደብ ብዝያዳ ክድንፍዕን እንተተኻኢሉ ድማ ኣብ ዓመት ካብ ሓደ ግዜ ዝያዳ ክግበርን ርእይቶ ዝሃቡ ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን። 

ኣብ መወዳእቲ እቲ ኣብ ዓመት ዓመት ኣብ መንጎ ሰብኡትን ኣንስትን ዝግበር ናይ ገመድ ምጉታት ውድድር ተኻይዱ ደቂ ኣንስትዮ ንካልኣይ ዓመት ተዓዊተን ኣለዋ።
Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 10 of 17
 

Audio

CNA
Daily Reading for

Designed by: AB FUN