Teleconference In Tigrinya from Washinton, DC

Administered by: Mahber Menfes Kedus

Tel No : 1-605-475-3270 - Code: 776950#
Time: Tuesdays 9:00PM (Eastern Time)      - Fridays 10:00PM (Eastern Time)
To listen to previous talks, please dial Tel No. 1-605-475-3269, and use the same code: 776950#
Tel No
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

ትንሣኤ ክርስቶስ ካብ ምዉታን

በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት፡ ገና ጸልማት ከሎ፡ ኣንጊሃ ናብቲ መቓብር መጸት፡ ነቲ እምኒ ኸኣ ካብ ኣፍ መቓብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ። ስለዚ ንሳ ጐይያ፡ ናብ ስምኦን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዜፍቅሮ ኻልእ ወደ መዝሙርን መጺኣ፥ "ንጐይታና ካብ መቓብር ወሲዶምዎ፡ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን" በለቶም።

ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከኣ ወጹ፡ ናብቲ መቓብርውን ከዱ። ክልቲኣቶም ብሓንሳእ ጐየዩ እሞ እቲ ሐደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ። ኣብቲ መቓብርውን ቅድም በጽሔ።  ደኒኑ እንተ ጠመተ ኸኣ፡ ኣብኡ መጋንዝ ረኣየ፡ ግናኸ ኣይኣተወን።

ሽዑ ስምኦን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ፡ ናብቲ መቓብር ኣተወ ነቲ መጋንዝውን ተነቢሩ ረኣዮ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መኣረምያ ኸኣ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር፡ ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን።  ሽዑ እቲ ቕድም ናብ መቓብር ዝመጸ ኻልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ፡ ነቲ ኻብ ምዉታት ኪትንስእ ይግብኦ እዩ፡ ዚብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዐልዎን ነበሩ እሞ፡ ርእዩ ኣመነ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናብ ቤቶም ተመልሱ።

ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቓብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት። እናበኸየት ከኣ ናብቲ መቓብር ድንን ኢላ፡ ኣብቲ ሬሳ ኢየሱስ ዝነበሮ፡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ እተኸድኑ ኽልተ መልኣኽ፡ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ብትርጋጽ፡ ረኣየት። ንሳቶም ከኣ፡ "ኣቲ ሰበይቲ፡ እንታይ የብክየኪ አሎ፧" በልዋ። "ንሳ፡ ንጐይታይ ወሲዶምዎ፡ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኸኣ ኣይፈልጥን" በለቶም።  እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ። ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን።

ኢየሱስ ከኣ፥ “ኣቲ ሰበይቲ፡ እንታይ የብኪየኪ አሎ፧ ንመንሲ ትደልዪ አሎኺ?” በላ። ንሳ ኸኣ ሓላዉ ኣታኽልቲ መሲልዋ፡ “ጐይታይ፡ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንተ ዄንካስ፡ ኣነ ኽወስዶ፡ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ” በለቶ። ኢየሱስ ከኣ፥ “ማርያም!” በላ። ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ፡ ብእስራይስጢ፥ “ረቡኒ!!!”  - ትርጕሙ መምህረይ ማለት እዩ። ኢየሱስ ከኣ፡ “ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ፡ ኣይትተንክይኒ። ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪዲ እሞ፡ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ አሎኹ፡ በልዮም” በላ። ማርያም መግደላዊት፡ ንጐይታ ኸም ዝረኣየቶን እዚውን ከም ዝበላን፡ ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም።

 

ብሩኽ በዓል ትንሣኤ ይግበረልና!

ንሕና እውን፥ ከም ማርያም መግደላዊትን ብጾታን ኣንጊህና ካብ ጸላምት ለይቲ ወጺእና ንኢየሱስ ኣብ ሕይወትና ክነናድዮን፥ ከምኣ "ንጐይታ ርእየዮ!!!" ኢልና ክንምስክር ይብቅዓና!!!


 
PDF Print E-mail

ANNUAL YOUTH RETREAT


On April 6, 2014 some 35 youth from the Chaplaincy had their annual retreat at the Felician Sisters Retreat Centre in Mississauga. Ms. Kristin Boyd, youth minister of the Holy Family Parish in Whitby was the Retreat Director. Here is how she describes the event:

"The 2014 Lent retreat focused on the 7 Sacraments. Our youth were invited to come to a deeper understanding of not only what the Sacraments are, but how they can actively choose to live out the Sacraments in their daily lives.

They were invited to reflect on their own life experiences and continue to strive for Holiness and developing a personal relationship with Jesus Christ. Highlights of the day included youth acting in the 'Parable of the Shapes' skit, Kristin sharing her personal testimony and youth having the opportunity to receive the Sacrament of Reconciliation before ending the day with the Holy Sacrifice of the Mass!"

THE RETREATANTS WITH THE RETREAT LEADER

Read more...
 
PDF Print E-mail

ቅንኢ - ካልኣይ ኣርስቲ ሓጢኣት

ብኣባ ሙሴ ዮሓንስ ማኅበር ሲታውያን

ቅንኢ ጨካን ኢዩ

መሪር ቅንእን፡ ንኣይ ይጥዓመኒ ዚብል ስምዒትን ኣብ ልብኹም እንተ ኣሎኩም ኣይትመክሑ፣ንሓቂውን ኣይትጻረርዋ። እዛ “ጥበብ” እዚኣ ምድራዊትን ሥጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር፣ ካብ ሰማይ ዝወረደት ኣይኮነትን። ከመይ ኣብቲ ቕንእን ንኣይ ጥዓመኒ ዚብል ስምዒትን ዘለዎ፣ ኣብኡ ምፍራስ ሥርዓትን ኵሉ እኵይ ግብርን ኣሎ።” (ያዕ. 3፡ 14 - 16)። ቅንኢ እንታይ እዩ፧ ቅንኢ ንዘይብልካ ነገር፡ ወይ ድማ ክህልወካ ንዘይኽእል ናተይ እንተ ዝኸውን ኢልካ ሃረር ምባል፡ ምምናይ ማለት እዩ። ቅንኢ ክልተ ዓይነት እዩ። ቅዱስ ኣቡነ ቡሩኽ፤ ከምቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣርሒቑ ናብ ገሃነም ዜውርድ ክፉእ ቅንኢ ዘሎ፤ ከምኡ ኸኣ ካብ ክፍኣት ኣርሒቑ፡ ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ዘለዓለማዊ ሕይወትን ዚወስድ ቅዱስ ቅንኢውን ኣሎ” ይብሉ (ሕ.ኣ.ቡ.72)።

Read more...
 
PDF Print E-mail

ኣስተምህሮ

ብኣሮን ገብረሕይወት

 

ደራሲ ተስፋምሕረት ገ.መድሂን“ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑት ኣብ ስደት” ብዝብል ኣርእስቲ መጽሓፍ ዝደረሰን ምቕማጡ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ዝኾነን፣  ኣቶ ተስፋምህረት ገብረመድህን (ተስፎም) ሎሚ ሰንበት መጋቢት 23, 2014 ኣብ ቤተክርስትያንና ተረኺቡ ብዛዕባ ትሕዝቶ እዛ ሓዳስ መጽሓፍ ንምእመናን ሓጺር መግለጺ ሂቡ።

ኣብዛ መጽሓፍ ካብ ዝተጠቕሱ ጉዳያት፣ ምዕባይ ቆልዑትን ብድሆታቱን፣ ወለዲ ኣብ ምኹስኳስ ቆልዑ ከማልእዎም ዘለዎም ነጥብታት፣ ምክልኻልን ምእራምን ጸገማት፣ ኣብ ትምህርቲ ዘጋጥሙ ብድሆታት፣ መራኸቢ ብዙሓንን ክግበሩ ዝኽእሉ ጥንቃቐታትን፣ ምጽንባር ቆልዑት ናብ ጉጅለ ገበነኛታት፥ ዝኣመሰሉ ይርከብዎም። ሜላ ኣተዓባብያ ቈልዑ ኣብ ስደት

ኣቶ ተስፎም ኣብ መወዳእታ ካብ ተኻፈልቲ ዝቐረበሉ ሕቶታት ድሕሪ ምምላስን ነዚ ዕድል ረኺቡ ንመጽሓፉ ከፋልጥን ንሕዝቡ ጠቓሚ ዝበሎ ሓሳባት ከካፍል ዕድል ብምርካቡን ድሕሪ ምምስጋኑ ድማ እቲ ኣኼባ ተፈጺሙ።

ንኣቶ ተስፋምህረት (ተስፎም) በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ምርካቡን ምውካሱን ይከኣል።

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Telephone: 0044 (0) 75 350 400 52

Facebook:  mela ateababya

 
PDF Print E-mail

መልክዕ ትዕቢት ኣብ ሕይወት ወድሰብ

ብኣባ ሙሴ ተስፋዮሓንስ፥ ማኅ. ሲታውያን

ትዕቢት ኣብ ሕይወት ደቂ ሰባት፡ ብኸመይ ይግለጽ፧ ብኸመይከ ይልለን ይፍለጥን፧

1.  መጀመሪያ ብህያብ ፍልጠትካ ምዕባይ።  “ፍልጠት ዕቡይ ይገብር፣ ፍቕሪ ግና ይሓንጽ። ሓደ ገለ ዚፈልጥ እንተ መሰሎ፣ ነቲ ዚፈልጦ ከምቲ ዚግኦ ገይሩ ገና ኣይፈለጦን” (1ቆሮ.8፡1-2)።

ትዕቢት ባሮት ገዛእ ርእስና ይገብረናኣነ እፈልጥ ዚብል ዓሻ ባህሊ፡ ናይ ትዕቢት ቀንዲ መግለጺ እዩ። ኣእምሮ ዚፈጥርን ንዅሉ ከከም ዝደለዮ ገቢሩ ዚዕድልን እቲ ምንጪ ኣእምሮ ዝኾነ፡ እግዚኣብሔር እዩ። ምእንትዚ እታ ዝተቐበልናያ መስፈር ኣእምሮ/ፍልጠት ናትና ምህዞን ሞያን ከምዘይኮነት ንረዳእ። ተቐቢልናያ ኢና። ናእዳን ምስጋናን ነቲ ገባርን ዓዳልን እምበር ንኣና ኣይኮነን። ብፍልጠትና ንርእስኻ እንተወደስናን እንተ ነኣድናን፣ ወይ ድማ ዝገደደ ንኻልኦት እንተ ነዓቕናን እንተ ኣና.ሾናን፣ ግን ንሰርቕን ንዕምጽን ኢና ዘሎኻ። በቲ ዝተዋህበና መስፈር ፍልጠት፡ ምስቲ ትሑት መዘምር ዳዊት ሓቢርና ክንብሎ ዚግብኣናስ እዚ ዚስዕብ እዩ፤ “ንኣና ኣይኮነን፣ ኦ እግዚኣብሔር፣ ንኣና ኣይኮነን፣ ግናኸ ስለ ዘለዓለማዊ ምሕረትካን ሓቅኻን ኢልካ፣ ንስምካ ኽብሪ ሃብ።” (መዝ.115፡1)። በዚ ኸኣ እዩ ቅዱስ መጽሐፍ፤ “ብምሉእ ልብኻ ብእግዚኣብሔር ተኣመን፣ ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ” (ምሳ.3፡5) እናበለ ዚመኽረና። ከምኡ’ውን ቅዱስ ያዕቆብ፤ “ኣብ ማእከልኩም ለባምን ኣስተውዓልንዶ ኣሎ፧ ብሠናይ ኣኻይዳኡን፣ ትሕትና ብዝመልኦ ጥበብን ገይሩ ግብሩ የርኢ” ይብለና (ያዕ.3፡13)።

Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 10 of 26
 

Audio

CNA
Daily Reading for

Designed by: AB FUN