Chaplaincy Program/Notice

መደብ ቤተክርስትያን

March 2017
5 Mass in English
12 Day time saving starts (1 hr. ahead)
25 (Sat) 6:00 PM fundraising dinner
26 Monthly memorial Mass
መጋቢት 2017
5 ቅዳሴ ብእንግሊዘኛ
12 ምቕያር ኣቆጻጽራ ሰዓት 
25 (ቀዳም) ሰዓት 6:00 ምሸት መደብ ድራር
26 ወርሓዊ ቅዳሴ ምእንቲ ምውታን 
*ኣብ ጾመ ኣርብዓ ኩሉ ጊዜ  
ረቡዕ ሰዓት 6:00 ምሸት ፍኖተ መስቀል

 

Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ንዕረፍቲ ልደት ተዓጽዩ።


_dsc4244
_dsc4250
_dsc4252
_dsc4260
_dsc4272
_dsc4276
_dsc4278-2
_dsc4284
_dsc4291
_dsc4296
_dsc4301
_dsc4305
_dsc4310
_dsc4314
_dsc4322
_dsc4325
01/16 
start stop bwd fwd 

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቶሮንቶ ንዕረፍቲ በዓል ልደት 2015ን ሓዲሽ ዓመት 2016ን ኣብ ዝተዓጸወሉ እዋን ሓጺር መዘናግዒ መደብ ተዳልዩ ነይሩ። 

እዚ ቀዳም ታሕሳስ (December) 12, 2015 ዝተኻየደ መደብ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ መራሒ ቆመስ ቤተክርስትያና ብዘስምዕዎ ጸሎትን ምረቓን ከምኡ’ውን ብናይ ካናዳን ኤርትራን ሃገራውያን መዛሙርን ተኸፊቱ።   

ተማሃሮ ዝተፈላለየ መዛሙርን፣ ሓጸርቲ ድራማታትን ብምቕራብ ዝመሃርዎ ዘለዉ ቋንቋ ትግርኛ ይጠቕሞም ከምዘሎ ኣመስኪሮም።

ኣብዚ በዓል ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝበዝሐ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ወለድን ተማሃሮን ተራእዩ።

ስሩዕ መደባት ትምህርቲ ቀዳም ጥሪ (January) 9, 2016 ክቕጽል ኢዩ። 

እዚ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝተመስረተሉ ዓስራይ ዓመት ንምኽባር ኣብ ምቅርራብ ከምዝርከብ ድማ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ኣሎ።  ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ምውካስ ይከኣል።

www.tirigna.ca

ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና።

 
PDF Print E-mail

img_0830
img_0834
img_0841
img_0843
img_0846
img_0852
img_0854
img_0855
img_0868
img_0871
img_0882
img_0885
img_0888
img_0895
img_0906
img_0915
img_0931
img_0938
01/18 
start stop bwd fwdናይ በዓል ልደት መዘናግዒ መደብ
 (Christmas Party)

ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኣብ ቅነ በዓል ልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝካየድ ናይ መዘናግዒ መደብ ቀዳም ታሕሳስ (December) 5, 2015 ኣብ ኣዳራሽ ቤተክርስትያና ከቢሩ ውዒሉ።
ኣብዚ ብማሕበር ኣቡነ ያዕቆብ ዝተዳለወን ንኹሉ ምእመን ክፉት ዝነበረን መደብ ቁጽሮም ክሳብ 200 ዝበጽሕ ወለድን ህጻናትን ተሳቲፎምዎ። 
ነቲ መደብ ብጸሎት ዝኸፈትዎ ክቡር ኣባ መስቀል ኣቢብ ኢዮም።  ቀጺላ ኣደ መንበር ናይ ማሕበር ኣቡነ ያዕቆብ ወ/ሮ ቅድሳን ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ሓጺር ዘረባ ድሕሪ ምስማዓ፣ ድራር ቀሪቡ።  ኣብዚ ናይ ድራር መደብ፣ ዓመት ዓመት ደቀንስትዮ መንእሰያት ዘርኣያኦ ተሳትፎ ኣዝዩ ዝድነቕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ኣዴታት ባህልን ልምድን ሃገርና ንደቀን ዘሕልፋሉ ሓደ ኣብነት ኢዩ።  
ቀጺሉ ብነኣሽቱ ህጻናት ዝተዳለወ ሓጺር መዘናግዒ ድራማን መንፈሳዊ መዛሙርን ብትግርኛ ቀሪቡ፣ ካብ ተዓዘብቲ ድማ ኣድናቆት ረኺቡ።
ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ መንፈሳውን ፋይናንሳውን ምዕባለታት ናይቲ ማሕበር ብኣቶ ዘርኣይ ተኽለማርያም መግለጺ ተዋሂቡ። 
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ምሸት ዕጫ ድሕሪ ምውዳቑ፣ ብባህላዊ ሳዕስዒትን ምዝንጋዕን እቲ በዓል ብሰላም ተፈጺሙ።      

 
PDF Print E-mail

Pope Francis announced Year of Mercy.http://www.catholicnewsagency.com/news/its-time-to-rediscover-gods-mercy-pope-says-at-jubilee-launch-77943/

http://www.catholicnewsagency.com/news/its-time-to-rediscover-gods-mercy-pope-says-at-jubilee-launch-77943/
 
PDF Print E-mail

 First fund raising dinner Nov 21, 2015

_dsc3994
_dsc3999
_dsc4016
_dsc4025
_dsc4037
_dsc4039
_dsc4043
_dsc4049
_dsc4078
_dsc4081-2
_dsc4085
_dsc4086
01/12 
start stop bwd fwd

 
PDF Print E-mail

ዕዉት ናይ ድራር ምሸት

ንቤተክርስትያና፣ ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ ዝኸውን ናይ  ገንዘብ መዋህለሊ ድራር (fundraising dinner) ብቀዳም 21 ሕዳር (November), 2015 ተዳልዩ። እዚ ኣብ ታሪኽ ቤተክርስትያና ንመጀመርያ ግዜ ዝተኻየደ መደብ፣ ካብ ዝተሓሰቦ ንላዕሊ ድሙቕን፣ ልዙብን ኮታ ዕዉትን ምሸት ኮይኑ ሓሊፉ።  
 
እቲ መደብ፣ ብክቡር ኣቦና ኣባ መስቀል ኣቢብ ብጸሎትን ብምርቓን ድሕሪ ምኽፋቱ፣  ብሸሞንተ ውፉያት ኣባላት ቤተክርስትያና ዝተዳለወ ድራር ቀሪቡ። 
ድሕሪ ድራር ድማ ብዛዕባ ዕላማ ናይቲ መደብ ሓጺር መግለጺ ተዋሂቡ።  ኣብ ግዜ ሓጎስ ኮነ ሓዘን ክንጥቀመሉ ንኽእልን፣ ካልእ ኣገልግሎት ክህበና ዝኽእልን፣ ዓበይትናን ነኣሽቱ ደቅናን ንግልገለሉ መጠነኛ ኣዳራሽ፣ መግዝኢ ዝኸውን ገንዘብ ክንእክብ ዝሕግዘና መደብ ምዃኑን፣ ንመጻኢ ድማ ክቕጽል ትጽቢት ከምዝግበርን ተሓቢሩ።
 
ነዚ ናይ መጀመርያ ናይ ድራር ምሸት ዘዳለዉ ኣባላት ቤተክርስትያና ድማ፦
1. ኣቶ ኤርምያስ ዮሃንስ
2. ኣቶ ባህልቢ ተኽለ
3. ወ/ሮ ገዳም ዘርእሰናይ
4. ኣቶ ዳዊት ግርማይ
5. ኣቶ ስዩም መኮነን
6. ኣቶ ግንቦት ተስፋሚካኤል
7. ኣቶ ኣብርሃም ሃብቱ
8. ኣቶ ኣሮን ገብረሕይወትን ኢዮም።
 
ቀጺሎም እቶም ኣብ ኩሉ መደባት ቤተክርስትያን መንፈሳዊ ስምዒት ዘለዓዕሉን ሓበን ቤተክርስትያና ዝኾኑን፣ መዘምራን፣ ዝተፈላለየ መዛሙር ብምቕራብ ነቲ መደብ ድምቀት ወሲኾምሉ። 
ድሕሪ’ዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተዋህበ ወፈያታት ንጨረታ ቀሪቡ።  ገለ ካብቲ ዝነበረ ንምጥቃስ ድማ፣
• ጸሎት ሃይማኖትን ካልእ ስእልን ምስልን ዝሓዘ ክልተ ቅርጺታት (frame) ካብ ወ/ሮ ገዳም ዘርእሰናይ ተዓወትቲ ወ/ሮ ኤልሳን ወ/ሮ ናርዶስን፣
• ባህላዊ ክዳውንቲ ካብ ኣቶ ዳዊት ኣምለሶም፣ ተዓወትቲ ወ/ት ዮዲት ኪዳነን ኣቶ ዮሃንስን፣
• ናይ ዳዕሮ ሓሙሽተ ዓቢ ስእሊ (frame) ካብ ኣቶ ጸጋይ ምስግና  ተዓዋቲት ወ/ሮ ናርዶስ
 
ብዘይካ’ዚ ድማ ብመልክዕ ሎተሪ ዝቐረበ ክልተ ወፈያታት ዕጫ ወዲቑ፣ ተዓወትቲ ብልጫታቶም ተቐቢሎም።  
• iPad mini 2 16 GB ካብ ኣቶ ተፈሪ ተወልደ ወናኒ ትካል MICE at work ተዓዋቲ ኣቶ ዘርኣይ መንግስትኣብ፣
• ናይ ምድሪ ቤት መጽረዪ (vacuum cleaner) ካብ ኣቶ ጳውሎስ ሃብተስላሴ ተዓዋቲት ወ/ት ገነት ደብረጽዮን፣ 
 
ኣብቲ መደብ ልዕሊ 200 ሰባት ዝተሳተፉ ክኾኑ እንከለዉ፣ ካብ መእተዊ ቲኬትን፣ ጨረታን ሎተሪን ብጠቕላላ፣ $9,570.00 (ትሽዓተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ሰብዓን) ኣታዊ ተረኺቡ ኣሎ። 
 
ኣብዚ መደብ ብናታቶም ፍጹም ወጻኢ ድራር ንዘዳለዉ ውፉያት ኣባላት፣ መእተዊ ቲኬት ብምሻጥን ብምግዛእን፣ ህያባት ንዘወፈዩን፣ ብሓፈሻ ብዝኾነ መልክዕ ነዚ መደብ ዝሓገዙን ሰባት፣ ምስጋና ነቕርብ። 
 
እቲ መደብ ናይ ኩሉ ምእመን፣ ምሉእ ሕብረትን ተወፋይነትን ዝሰፈኖ ስለዝነበረ፣ ካብቲ ዝተሓሰቦ ንላዕሊ ደሚቑ ተፈጺሙ። እዚ ድማ ምእመናን፣ ዝጥርንፈናን ዘመሓይሸናን መንገዲ ንምፍጣር ዝጽግመና ከምዘየለ ዝሕብር ኢዩ’ሞ፣ ንመጻኢ ከምዝን ካልእ ይሓይሽ ዝበሃል ሓሳባትን ኣብ ምቕራብ ዝያዳ ክንነጥፍ ድማ ኣምላኽ ይሓግዘና።

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 2 of 29
 

Mahber Menfes Kedus

Teleconference In Tigrinya

Tel No : 1-605-475-3270 Code: 776950#

Time: Tuesdays 9:00PM Fridays 10:00PM

To listen to previous talks,
please dial
Tel No. 1-605-475-3269,
and use the same code: 776950#
Tel No


Designed by: AB FUN