Chaplaincy Program/Notice

መደብ ቤተክርስትያን

May 2016
7 Pilgrimage to Kitchener
15 First communion celebrations
29 Monthly Memorial Mass

 

Sat, June 18,  2016

10th anniversary of

Tigrgna Language School.

All former, current students are invited.

 

Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

መበል 20 ዓመት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ (1995-2015)

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ኣብ ቶሮንቶ ዝተመስረተትሉ መበል 20 ዓመት ብድምቀት ከቢሩ ውዒሉ።  
ኣብቲ ትማሊ ሰንበት 30 ነሓሰ (Aug) 2015 ቁጽሮም ክሳብ 300 ዝበጽሕ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝኸበረ በዓል፣ ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኖም ዝወዓሉ፣ ካርዲናል ቶማስ ኮሊንስ ጳጳስ ከተማ ቶሮንቶ ኢዮም። ብዘይካኦም ድማ ኣማሓዳሪ ቤተክርስትያን ቅዱስ ኒቆላስ ኣባ ቡሩኖ ተረኺቦም ነይሮም። መራሒ ካህን ናይ ቤተክርስትያንና ኣባ መስቀልን ኣባ ቪቶርዮ ቦርያን ድማ ስርዓተ ቅዳሴ መሪሖም።  ድሕሪ ቅዳሴ ኣብ ዝተገብረ ሓጺር ስነ-ስርዓት ድማ፣ ናይ ቤት ምኽሪ ሽማግለታት ቤተክርስትያን ኣደ መንበር ወ/ሮ ገዳም ዘርእሰናይ ብስም ምእመናን ቤተክርስትያን፣ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም መልእኽቲ ኣቕሪባ።
_dsc1920-2
_dsc1934
_dsc1954
_dsc1970
_dsc1975
_dsc1990-2
_dsc1991
_dsc1992
_dsc1998
_dsc2002
_dsc2009
_dsc2010-2
_dsc2064
_dsc2071
_dsc2074-3
img_0679
img_0684
img_0687
img_0688
img_0689
01/20 
start stop bwd fwd
ብድሕሪ’ዚ ከኣ ኣባ መስቀል ኣቢብ ብስም ኩሎም ምእመናን ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ፣ ንክቡር ካርዲናል ቶማስ ዝተዳለወ ፍሉይ ህያብ ኣቕሪቦም።  ኣብ ግዜ ቅዳሴን ድሕሪኡን ያሬዳውያንን፣ ዘመናውያንን፣ ህጻናትን መዘምራን፣ ብዘቕረብዎ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መዛሙር ነቲ በዓል ዓቢ ድምቀት ወሲኾምሉ ውዒሎም።  ኣብቲ  ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ቤተክርስትያንና ኩሉ ግዜ በዘይ ምቁራጽ ከም ድያቆን ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልግል ዘሎ ኣቶ ሚካኤል ዮሃንስ ናይ ኣገልግሎት ምስክር ወረቐትን ዝተዳለወሉ ህያብን
ካብ ኢድ ካርዲናል ቶማስ ተቐቢሉ።   ኣብ መወዳእታ ድማ ሕብስቲ (ኬክ) ተቖሪሱ እቲ በዓል ብሰላም ተፈጺሙ።
 
PDF Print E-mail

ኣከባብራ በዓል ፍልሰታ ምስ ክቡር ኣቡነ ኪዳነ የዕብዮ ጳጳስ ሰበኻ ከረን
ነሓሰ(Aug) 22, 2015

img_0528
img_0532
img_0534
img_0537
img_0541
img_0543
img_0545
img_0546
img_0547
img_0549
img_0553
img_0554
img_0555
img_0576
img_0584
img_0585
img_0586
img_0588
img_0589
img_0590
img_0591
img_0592
img_0596
img_0599
img_0604
img_0605
img_0606
img_0608
img_0609
img_0610
img_0611
img_0613
img_0614
img_0615
img_0616
img_0617
img_0618
img_0619
img_0620
img_0622
img_0623
img_0624
img_0626
img_0629
img_0630
img_0631
img_0632
01/47 
start stop bwd fwd 
PDF Print E-mail

መዓልቲ ተማሃሮ ከቢሩ ውዒሉ

ትማሊ ሰንበት ሓምለ 12, 2015 ካብ ኣባላት ስድራ ቤታት ቤተክርስትያንና፣ ኣብ ናይ 2015 ዓመተ ትምህርቲ ንዝተመረቑ ተማሃሮ ፍሉይ ቅዳሴን ሓጺር በዓልን ተገይሩ።
ኣብዚ ሓያለ ህዝቢ ዝተረኽበሉ በዓል ናብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝሓለፉ፣ ካብ 8ይ ናብ ካልኣይ ደረጃ ዝሓለፉ፣ 12 ክፍሊ ወዲኦም ናብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝቕጽሉን፣ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝተመርቐን ዝርከብዎም 40 መንእሰያት ካብ ክቡር ኣቦና ኣባ መስቀል ኣቢብ ዝተዳለወሎም ምስክር ወረቐትን ህያብን ተቐቢሎም።
እዚ በዓል ሎም ዘመን ንሳልሳይ ግዜኡ ኢዩ ዝኸብር ዘሎ።  ንመጻኢ ዓመታት ብዝበለጸ መንገዲ ዝኸብረሉን ተሳታፍነት መንእሰያት ዝስሕበሉን ንምግባሩ ድማ ኣባላት ቤተክርስትያን ዘለዎም ሓሳባት ከቕርቡ ጻውዒት ቀሪቡ።
ኣብ መወዳእታ ድማ ኬክ ተቖሪሱ እቲ በዓል ብጽቡቕ ተዛዚሙ።

 

 
PDF Print E-mail

መደብ ምዝንጋዕ ኣባላት ቁምስና

ቀዳም ሓምለ 4, 2015 ኣባላት ቤተክርስትያንና ካብ ከተማ ቶሮንቶ ወጺእና ብሓደ ንዘናጋዓሉ መዓልቲ ኢዩ ነይሩ። ኣብዚ ካብ ንግሆ ከባቢ ሰዓት 10 ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ሰዓት 6 ዝተኻየደ መደብ፣ ዓበይትን ነኣሽቱን ኣባላት ቁምስናና ኣዝዩ ደስ ዝብልን ናይ ተፈጥሮ ምሉእ ምትሕብባር ዝተራእየሉን መዓልቲ ኣሕሊፍና።  እቲ ዝኸድናዮ ቦታ ድማ ሲቦልድ ፖይንት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ መዘናግዒ ቦታ ወይ ድማ ፓርክ ኢዩ ነይሩ። ካብ ከተማ ቶሮንቶ ድማ ብመኪና ናይ ሓደ ሰዓት መንገዲ ኢዩ።

እቲ መደብ ብክቡር ኣቦና ኣባ መስቀል ኣቢብ ብጸሎት ተጀሚሩ። ቆልዑት ኣብ ምሕንባስ፣ ኩዕሶ ኣብ ምጽዋት፣ ዓበይቲ ድማ ገሊኦም  ባህላዊ ቡንን ሻሂን ኣብ ዝነበሮ ቦታ ክዕልሉ፣ ገሊኦም ድማ ንቆልዑት ኣብ ቀላይ ዝሕግዙ፣ ካልኦት’ውን ብብሕቲ ዘዕልሉ፣ ነቲ ከባቢ ዘጽርዩ፣ ምግብን ዝስተን ዝዕድሉ፣ ኮይኖም ክትርኢ ከለኻ ኣብ ማሕበረሰብና ዝርኣይ ዘሎ ሕብረትን ሓድነትን ቀሊል ከምዘይኮነ ክትግምት ኣየጸግምን።

ከምቲ ልሙድ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ንጥፈታት ተኻይዱ።  ኣብ ናይ ሎምዘመን ናይ ወለዲ ምጉታት ገመድ ውድድር ድማ ደቂ ተባዕትዮ ተዓወትቲ ኮይኖም።

 

 
PDF Print E-mail

ሓደስቲ ሽማግለታት ቤተክርስትያን ስራሖም ጀሚሮም

ንቤተክርስትያንና ንዝመጽእ ክልተ ዓመታት ከገልግሉ ብሕዝቢ ዝተመረጹ ሓደስቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሽማግለታት፣ ትማሊ ሰንበት ግንቦት 10, 2015 ኣብ ዝተገብረ ሓጺር ስነ ስርዓት: ሓላፍነት ተቐቢሎም ስራሖም ብወግዒ ጀሚሮም።  ኣብቲ እዋን ኣባ መስቀል ኣባታዊ ምኽርን ለበዋን ኣመሓላሊፎም “...እዞም ከገልግሉኹም ዝመረጽኩምዎም ሽማግለታት፣ ፍቓደኛታት ብምዃኖም ክምስገኑ ይግባእ። ኣብ ኩሉ ስራሖም ምትሕብባርኩምን ደገፍኩምን ከይፍለዮም ድማ ሓደራ እብል፣ ድሕሪ ምባል፣ ነቶም ክሳብ ሕጂ ከገልግሉ ዝጸንሑ ሽማግለታት ድማ ምስጋና ነቕርበሎም ኣሎና።.....” ኢሎም። 
ነዚ ኣገልግሎት ዝተመረጹ ድማ፣ ካብ ጸጋም ናብ የማን፣ ወ/ት ከመት ባህልቢ፣ ወ/ሮ ገዳም ተስፋይ፣ ወ/ት ጸሃይ ኣስፍሃ፣ ኣቶ ቦኽረጽዮን ቀለታ፣ ኣቶ ግንቦት ተስፋሚካኤል፣ ኣቶ ዮሴፍ ክፍሉ፣ ኣቶ ዳንኤል ኢዮባን: ኣብ እዋን ስእሊ ዘይተረኸበ ኣቶ ዳዊት ግርማይን ኢዮም። 

 


 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 2 of 28
 

Mahber Menfes Kedus

Teleconference In Tigrinya

Tel No : 1-605-475-3270 Code: 776950#

Time: Tuesdays 9:00PM Fridays 10:00PM

To listen to previous talks,
please dial
Tel No. 1-605-475-3269,
and use the same code: 776950#
Tel No


Designed by: AB FUN