Home SUNDAY MASS
SUNDAY MASS
PDF Print E-mail

 

ጾመ ኣርብዓ - 2014

“ንጹም ጾመ፡ ወናፍቅር ቢጸነ፣ ወንትፋቀር በበይናቲነ”

ብኣባ ሙሴ ተስፋዮሓንስ ማ. ሲታውያን (ካብ ገዳም ኒዩ ጀርሲ)


FASTING BREAKS HABITSመሥዋዕቲ እኽልን መሥዋዕቲ መስተን

ካብ ቤተ መቕደስ ኣምላኽኩም ጠፊኡሞ፤

ኣቱም ካህናት ተዓጢቕኩም ብኸዩ፣

ኣቱም ኣገልገልቲ መሠውዒ ዋይዋይ በሉ፦

ኣቱም ኣገልገልቲ ኣምላኽና፣

ንዑ፦

ወጮ ተኸዲንኩም ኣብ ቤት መቕደስ ኅደሩ፣

ጾም ኣውጁ፣

ኣኼባ ጸውዑ። (ትንቢ ኢዩኤል፡113-14)

Read more...
 
PDF Print E-mail

“እንሆ ንኹሉ እሕድሶ ኣሎኹ . . ."

 

 

 

 

 

 

እታ ኮኾብ ጽባሕ፡ ሓዳስ ሔዋን ምስ ተወልደት፣ እቲ ጸልማት ለይቲ ደቂ ኣዳም ሓሊፉ፣ ምድሪ ወጊሑ። “ሓናን ኢያቄምን ሰማይ ወሊዶም፣ እቲ ሰማዮም ከኣ ፀሓይ ኣብሪቑ።”ብሳላ ማርያም ኾኸብ ጽባሕ፡ ሓፀይ ሓቂ ኢየሱስ በሪቑልና።

እንሆ ንኹሉ እሕድሶ ኣሎኹ፤” እታ ሓዳስ ሔዋንን ሓዲስ ኣዳምን ምስ መጹ፣ ኹሉ ፍጥረት ተሓዲሱ፤ በዓቲ ቤተልሄም ሰማይ ኮይኑ፣ እቲ ሰማያዊ፡ ኣብታ ሕያው ንጽሕቲ ነባቢት ገነት ምድራዊ ኮይኑ፣ ተዓፅዩ ዝነበረ ማዕፆ ገነት፡ ከም ብሓዲሽ ተኸፊቱ፣ ኣምላኽ ምስ ሰብ፡ ሰብ ምስ ኣምላኽ። “ደጊም ማሕደር ኣምላኽ ምስ ሰብ ኮነ፣ ምስኣቶምውን ኪነብር እዩ። ንሳቶም ሕዝቡ ኪኾኑ እዮም።ኣምላኽ ባዕሉ ምስኣቶም ኪነብር፡ ኣምላኾምውን ኪኸውን እዩ።” ዚብል ቃል ኣምላኽ ተፈጺሙ።

 

Read more...
 
PDF Print E-mail
6ይቲ ሰንበት ዘገብር-ኄር
ምስላ መክሊት  (ማቴ 25፡ 1 - 30)
ኣባ ዓውተ ወልዱ፥ ማ. ሲቶ
6th Sunday of the the Great Fast
The Good Servant’s  Sunday (Mt 25: 1-30)
Abba Awte Woldu, O.S. Cist.
1. ኣምላኽ በበይኑ መክሊታት ይህበና።(14-15)
ብዝኂ መክሊትን ክእለትን ብሉጽ ህያባት ዘይኮነ እቲ ኣውራ ዘገድስ ከመይ ገርና ንጥቀመሎም ምህላውና
ኢዩ።  ኣምላኽ ርቱዕን ኵሉ ዝፈልጥን፣ ናይ ኵሉ ሠናይ ነገራት ወሀብን ብምዃኑ፣ ብዝሃበና ሠናይ ህያባቱ ሠናይ ፍረ ከነፍሪ ኢዩ ዝጽበየና።  ኣምላኽ ህያባቱ ብዕጽፍን ድርብን ፈርዩ ክርኢ ስለዝደሊ ናይ ዝሃበና ፀጋታት ምሉእን ደቂቅን ቅኑዕን ጸንጻብ ክሓተና ኢዩ።  ህያባትና’ኳ እንተ ተፈላለየ ጻዕርና ክፈላለ የብሉን።  እቲ ዝተዋህበና ህያብ ኣብ ቁምነገሩ ውዒሉ ክርከብ ብትግሃት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍሬ ጽድቂ እናፍረና ምእንቲ ክብሪ እግዚኣብሔር ከነውዕሎ ይግብአና።  ንአብነት ኣእምሮ እንተዓደለና ንአምላኽ ክንፈልጠሉን ንአምላኽን ንመንግሥቲ ኣምላኽን ብቀዳምነት ሠሪዕና ክነብርን ጽኑዕ ድላይ ንአምላኽ ክንፈቱ፣ ጽኑዕ ብርኪ ንአምላኽ ከነገልግል ሀብቲ እንተጸገወ ድኻ ክንዕንግለሉ ወዘተ... ኢዩ ዝወሃበና።
Read more...
 
PDF Print E-mail
7ይቲ ሰንበት ዘኒቆዲሞስ
ምሥጢረ ጥምቀት
ብኣባ ዓውተ ወልዱ፡ ማ. ሲቶ

7th Sunday of the Great Fast
NIKODEMUS’ SUNDAY
By Abba Awte Weldu, O.S. Cist


“ብሐቂ ብሐቂ እብለካ አሎኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወልደ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ኪኣቱ ዝኽእል ከቶ የልቦን” (ዮሐ.3፡5)

ብመደብ አምላኽ፡ ጥምቀት፡ ብሽም ኣብን ወልድን መ.ቅዱስን፡ ካብ ማሕፀን ዮርዳኖስን፡ ካብ ኣብራኽ መንፈስ ቅዱስን፡ ብሐዲስ መንፈሳዊ ልደት፡ ናብቲ ክርስቶስ ዘምጽአልና ሓዲስ ሕይወት ምውላድ ኢዩ። (ማቴ.28፡19 ርኤ)

ፀጋ ጥምቀት
ሀ. ካብ አቦና አዳም ንዝወረስናዮ ኃጢኣት ይድምስሰልና
ለ. ብዓበይትና እንተተጠመቅና፡ ንናይ ባዕልና ኃጢኣት’ውን ይድምስሰልና
ሐ. እንደገና ፍቱዋት ውሉድ ኣምላኽ ይገብረና
መ. ምስ ክርስቶስ የወሀህደና
ሰ. ኣባላት ሰውነት ክርስቶስ ናይ ዝኾነት ቤ/ክ ይገብረና
ረ. ቤተ መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ይገብረና
ቀ. ኣብ ቤ/ክ ሰብ ምሉእ መሰልን ግዴታን ይገብረና።
Read more...
 
PDF Print E-mail
ሓምሸይቲ ሰንበት ዘዓቢይ ጾም
ዘደብረ ዘይት - ብኣባ ዓውተ ወልዱ
Fifth Sunday of the Great Fast
The Mt Olives Sunday
by Abba Awte Woldu O.Cist.

ናይ ሎሚ ንባባትን ያሬዳዊ መዝሙርን ብዛዕባ ናይ ወድሰብ ፍጻሜታት ኢዩ ዚናገር።

ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ደቂ ሰባት ነቲ ዘይዕጸፍ ቃል ኣምላኽ ሰጊሮም መወዳእታ ዓለም ቀሪቡ ኢዩ እናበሉ ኣብ ዓለምና በብጊዚኡ ዝፍጸም ንዝነበረ ባህርያውን ሰብ ዘምጽኦ ሽግራትን ከም ምልክታት ካልአይ ምጽአት ክርስቶስን መወዳእታ ዓለምን ገይሮም ብምትርጓም ብዙሕ ጌጋታት ዘስተምህሩ ነሮም ኣለዉ እውን።  ከም ባህሊ ገሊኣቶም መወዳእታ ዓለምን ካልኣይ ምምጻእ ክርስቶስን ድሮ ብ1948 ዓ.ም. ምኾነ ነይሩ።  መንግሥቲ እስራኤል ኣብ ዝቖመሉ ዘመን ዓለም ኪውዳእ ኢዩ ይብሉ ስለዝነበሩ እስራኤል መንግሥታ ካብ ተቅውም እንሆ ካብ ፍርቂ ዘመን ንላዕሊ ሓሊፉ።

ክርስቶስ ብዛዕባ’ዚ ንሓንሳእን ንሓዋሩን “ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይካ ኣቦ በይኑ ናይ ሰማይ መላእክቲ ኾኑ ወልድ ኾነ ሓደ እኳ ዚፈልጣ የልቦን” (ማቴ 24፡36፣ ማር፡ 13፡32-37፣ ሊቃ፡17፡26-30፣ 34-36) ብምባል ደምዲሞዎ ኢዩ።
Read more...
 
Page 1 of 7

Designed by: AB FUN