Home Prayers
Prayers
PDF Print E-mail

ጸሎት  መቍጸርያ ናብ መሎኮታዊ ርኅራኄ ኣምላኽ

Divine Mercy Chaplet

ጸሎት ታስዕቲ ናብ መለኮታዊ ርሕራሔ

ጐ. ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝቢ ክርስትያን ንበዓል መለኮታዊ ርኅራኄ (ዳግማይ ትንሣኤ) ብጸሎት ታስዕቲ (ካብ ዓርቢ ስቕለት ክሳብ ቀዳም ትንሣኤ) ኪሰናደዉ ሓተተ። ኣብ ነፍስወከፍ ዕለት ናይዚ ታስዕቲ ምእንቲ ሓደ ፍሉይ ጉጅለ ሕዝቢ ክርስትያን ኪጽልዩ ኣመልከተ፦ ብፍላይ ድማ ኣብ ታሽዓይ መዓልቲ ምእንቲ እቲ ዝተረረ ጉጅለ፦ ማለት እቶም መንፈሳዊ ተገዳስነት ዘየሕድሩ፦ ኣይሙውቓት ኣይዝሑላት ምእመናን ኪጽልዩ ሓተተ። ብዛዕባ እዚኣቶም፦ “እዚኣቶም ሓለፋ ኵሎም የሳቕዩንን የደንግጹንን። ኣብ ጌተሳምኒ ካብ ኵሎም ንላዕሊ ዘጨነቑንን ሰገድገድ ዘበሉኒ ንሳቶም ኢዮም። ኣብኣቶም ምስ በጻሕኩ ኢየ ከኣ፦ ‘ኦኣቦ፦ ዚከኣል እንተደኣ ኰይኑስ፦ እዚ ጽዋዕ እዚ ከይሰተኽዎ ይሕለፍ!’ ኢለ ዝለመንኩ። ሓንቲ ተሪፋቶም ዘላ ተስፋ ናብ መለኮታዊ ርኅራኄ ልበይ ኪዕቈቡ ጥራይ ኢዩ።”  እኅት ፋውስቲና ኣብ ዝገደፈቶ ጽሑፍ፦ ኢየሱስ “ኣብዚ ታስዕቲ ነፍስወከፍ ዕለት ሓደ ፍሉይ ጉጅለ ሰባት ኣምጽእኪ ኣብ ባሕሪ ምሕረተይ እለኺዮም . . .  ኣብ ትሩፋት ሕማማተይ ተመርኲስኪ እዘን ነፍሳት ዜድልየን ጸጋ ነቦይ ለምንለን” እናበለ ከምዝተዛረባ ትገልጽ። እዚ ዚስዕብ ጸሎት ታስዕቲ ምስታ  “ምህለላ መለኮታዊ ርኅራኄ” ትድገም።

ፈለማይ መዓልቲ

 

“ሎሚ ኵሉ ውሉደ ኣዳም፦ ብፍላይ ድማ ኵሉ ሓጢኣተይና ኣምጽእለይ”

Read more...
 
PDF Print E-mail

ኣምላኽ ንደቁ ይመርሕ

1.     ብራህዋን ሰላም ብሓጐስን  -   ኣምላኽ ንደቁ ይመርሕ

ብጸበባ ጭንቀት ምስ ፈተና  -  ኣምላኽ ንደቁ ይመርሕ

 

Read more...
 
PDF Print E-mail

ዕለት ጸሎትን ጾምን  ምእንቲ ሰላም  ኣብ ሶርያን  ኣብ ማእከላይ  ምብራቕ


 
PDF Print E-mail
ዘመነ ከረምት - ሰንበት ድኅሪ ዘዮሓንስ
ሰንበት ዘፍሬ
ንባባት፥ 2 ቆሮንጦስ 9   ያዕ 5፥ 1-9  ማርቆስ 4፥ 24 - 39
ካልአይቲ ሰንበት ሓዲስ ዓመት (ማለት በቋጻጽራ ግዕዝ ካብ 9 ክሳብ 15 መስከረም ዝላ ሰንበት) ዘፍሬ ክትብሃል እንከላ ካብቲ ኣብ ቅዳሴ ዝንበበልና ንባባት ክንርድኦ ከምእንኽእል ሰንበት ልግሲ ኢልና ክንጽዋዓ ንኽእል።

ኣብ ናይ ለይቲ መዝሙር ቤትክርስትያን
እኵት ኣንተ ወስቡሕ ስምከ ወዓቢይ ኃይልከ ዘተዓርፍ በአርያም ወትሴባሕ በትሑታን። ዘአንተ ሠራዕከ ሰንበተ ለዕረፍት ወወሀብከ ሲሳየ ዘበጽድቅ ለኵሉ እግዚኦ ባርክ ፍሬሃ ለምድር። መሐሪ ወጻድቅ መኑ ከማከ ዘታርኁ ክረምተ በጸጋከ፤ ነፍስ ድኅንት ወነፍስ ርኅብት እንተ ጸግበት ተአኵተከ።
ንስኻስ ምስጉን ኢኻ ስምካ ክቡር  ኃይልኻ ዓቢይ፤ ኣብ ላዕሊ ትዓርፍ ብትሑታን ድማ ትኸብር። ሰንበት ንዕረፍቲ ሰሪዕካያ፥ ምግቢ ጽድቂ ንኹሉ እትህብ ንስኻ ኢኻ። ጐይታ ፍሬ ምድሪ ባርኽ!  መን እሞ ከማኻ ብጸጋኻ ከረምቲ እትኸፍት መሓርን ጻድቕን? ዝደሓነት ነፍስን ጠምያ ዝጸገበት ነፍስን ተመስግነካ።
እናበለት ትዝምር። ምሉእን ዓሚቝን ትርጉም ልግሲ ንክንመሃር፥
Read more...
 
PDF Print E-mail

ጸሎት ናብ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንስ

ኦንጹሕ መፍቀሪ ክርስቶስ ዝኾንካ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንስ፡ ኒየሱስ ሕጻን ክትሓቍፍን ንካልኦት ንምውሃብን ዝተዓደልካ፡ ንዓይ ከኣ በቲ ኃያል ሓለዋኻ ሓልወኒ፤ ዕረፍቲ ንዝሰኣነ ኅልናይ ናይ ሰላምን ምጽንናዕን መንፈስ ኣሕድረለይ። ኦገባሬ መንክር ቅዱስ ኣቡነ እንጦንስ፡ ንኣይን ንቤተ ሰበይን ካብ ድንገት ነፍስን ሥጋን ኣድኅነኒ፡ ኣብ ፈተናይ ኣድኅነኒ፡ኣብ ዕለታዊ ኵናተይ ከኣ ሓግዘኒ።  ኣብዚ ርኹስ ዓለምዚ ንልበይ ብንጽሕና ሓልየ፡ ብጸጋ እግዚኣብሔር መክ ዚመላለስ ኣሞ፡ ኣብቲ ዝመጽእኣ ዝለላለማዊ ሕይወተይ ከኣ ብቑዕ ኰይነ ምእንቲ ክርከብ ብቅድስና ከምዘIርፍ ኪገብረኒ ክትልምነለይ አማሕጽነካ ኣሎኹ።  አሜን።

Read more...
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2

Designed by: AB FUN