Home What is New
What is New
PDF Print E-mail

“ንትነሣእ እንከ በመንፈስ ቅዱስ!”

መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ኣብ ቤተክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ

ዕላማ ዓመተ እምነት ኣብ መላእ ቤተክርስትያን፥ ብፍላይ ድማ ኣብ ቤተክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ፥ መንፈሳዊ ምብርባር ንኬምጽእ ተኣዊጁ፥ በብእዋኑ ድማ፥ ባኼባ ጸሎትን፥ ”ጥርኑፍ ትምህርቲ ሃይማኖት” ዜርእስቱ መጽሓፍ ትግሪኛን ካልእ ተመሳሳሊ መጻሕፍትታት ብእንግሊዝን ብምዝርጋሕን፥ ትምህርቲ ብዛዕባ ጸሎተ ሃይማኖት ጸሙን ሰሙን ብምክያድ፥ ብኣባ መንግስተኣብ ተመልሶ ዝተሰናደወ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ዝተመርኰሰ ፍሉይ ትምህርቲ፥ ናብ ደብረ መሪ ለይክ ፍሉይ ንግደት ብምግባርን፥ ሓድሓደ ተበግሶታት ተወሲዱ። ሕዝቢ ከከም ዓቕሙን ክእለቱን ኪሳተፍ ፈቲኑ።

Read more...
 
PDF Print E-mail
ናብ ክቡር ኣባ ቪቶርዮ ቦርዮ
ካብ ኣባ ፍቕረማርያም ሐጐስ

ሰላም እግዚኣብሔርን ረድኤት ወላዲተ ኣምላክን ምሳኩም ይኩን። እስዒበ እቲ ልደት ሐዳስ ሰበካ ሰገነይቲ ምስተሰምዐ ብጸሎትን ብንዋትን ዝገበርክምዎ ምትሕብባር ቀልጢፈ ናይ ምስጋና መልእክቲ ዘይምጽሐፈይ፡ ይቕረታ እንዳሐተትኩ፡ ብዘርኣኩምዎ መንፈሳዊ ሐልዮት ብልቢ ኣመስግን፡ እግዚኣብሔር ይሃበልና፡ እንዳበልኩ ኣመስግን ንኩሎም ኣብ ትሕቲ መጓሰኩም ዘለዉ ድማ ምስጋናይ ኣብጽሑለይ። ክቡር ኣባ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝብል ሐሳብ እቲ ዕድመ ብእግርና ዝነቐለ ኣብ ጉባኤና ካብ ኣርባዕቴኩም ሐደ ክመጸና ንጽበ ስለዝበሉ ንኣይ መላለዪ ይኮነካ ንስካንዶ ተጸምበር ዝብል ሓሳብ እዩ ቀሪቡ፡ ንምብጻሕ ናብ ከናዳ ይኩን ናብ አሜሪካ ክመጽእ ምስወሰንኩ፡ ብዕሊ ምሳካትኩም ተራኪበ ክገብሮ እየ፡ ሕጂ ግን ክጥዕመኒ ስለዘይከኣለ ክመጽእ እይክእልን። ምክኒያቱ ልዕሊ ወርሕን ክልተ ሶሙንን ኣብ ኣውሮጳ ጌረ ኣሎኩ፡ ሕጂ ድማ ክልተወርሒ ዝያዳ ክገብር፡ ከይተመለስኩ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ካብ ሰበካ ምውጻእ ሕጊ ኣይፈቅድን፡ ስለዚ ግዜ ወሲደ ቅርጺ ናይ ሰበካ ምስሐዘት ክመጽእ ይሐይሽ ዝብል ሐሳብ ኣሎኒ። እግዚኣብሔር ንኩሉ ኣገልግሎትኩም ይባርክ፡ ደጊመ እግዚኣብሔር ይሃበልና።
ኩሉ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኩን።
+ኣባ ፍቕረማርያም ሐጐስ
ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ


 
PDF Print E-mail
ኣባ መስቀል ናይ ቶሮንቶ ተልእኾኦም ፈጺሞም
ኣብ ቊምስና ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ፣ ካብ ወርሒ ግንቦት ክሳብ ወርሒ መስከረም 2012 ንኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ተኪኦም ብጊዜያዊነት ከገልግሉና ዝጸንሑ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ፣ ብዝሓለፈ ሰንበት መስከረም (September) 30, 2012 ናብ ቦታኦም ሃገረ ጣልያን ተመሊሶም ኣለዉ።  
እዞም ክቡር ኣቦን መራሕ ሃይማኖትን ዘርኣዩና ትሕትናን ደኺመ ከይበሉ ዝሃቡና ኣገልግሎትን ካብ ኣእምሮና ዘይጠፍእ ኢዩ።   በቲ ሃንደበታውን ግዜ ዘይሃበን ናብ ቦታኦም ናይ ምምላስ መደብ፣ ንኸምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ዝሃቡ ካህን ፍሉይ መዓልትን ዝግባእ መፋነውን ክግበረሎም እኳ እንተዘይተኻእለ፣ ብሽም ኩሎም ኣባላት ቊምስናና፣ ሓደ ንእስ ዝበለ ህያብ ተዋሂቡ። 
ንኣባ መስቀል ንዝሃቡና ኣገልግሎት ዓቢ ምስጋና እንዳቕረብና፣ ኣብ ዝኽድዎ፣ እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ሰላምን፣ ዕድመን፣ ጥዕናን ክህቦምን ንምነየሎም።  

ኣባ መስቀል ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ቤተክርስትያንና ካብ ዝተሳእልዎ ስእልታት ብውሕዱ ንቕርበልኩም ኣሎና።

Read more...
 
PDF Print E-mail

መዓልቲ ምዝንጋዕ መእመናን 2012

እቲ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ብሽማግለታት ቤተክርስትያንና (ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ኣብ ቶሮንቶ) ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ ሎምዘመን’ውን ዝሓለፈ ቀዳም ሓምለ 14, 2012  ልዕሊ 250 ህዝቢ ኣብ ዝተረኽበሉ ተኻይዱ።  ናብዚ ብ ሮክዉድ (Rockwood) ዝፍለጥን ካብ ከተማ ቶሮንቶ 100 ኪ.ሜ. ንወገን ምዕራብ ናብ ዝርሕቕን ቦታ ንምጉዓዝ ቆልዑት ብወለዶም ተሰንዮም ካልኦት ድማ ብብሕቲ ናብ ዝተቐረባሎም ኣርባዕተ ኣውቶቡሳት ኣምሪሖም።  ድሕሪ’ዚ ንቕሎ ሰዓት 10 ቅ.ቀትሪ ተጀሚሩ ኣብ ኣውቶቡሳት ድማ ብመንፈሳዊ መዛሙር፣ መቑጸርያን ባህላዊ ደርፍታትን  ተሰኒና ልክዕ ሰዓት11:15 ኣብቲ ናይ መዘናግዒ ቦታ በጻሕና።  ብኣውቶቡስ ክመጹ ዘይከኣሉ ሰባት ድማ ብናይ ብሕቲ መካይኖም ኣርኪቦምና።
Read more...
 
PDF Print E-mail
ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ 2012

ማኅበር ኣቡነ ቅዱስ ያዕቆብ ዓመታዊ በዓሉ ኣኽቢሩ።  ኣብቲ ብሰነ (June) 24, 2012 ዝተገብረ በዓል ቁጽሮም ካብ ሓደ ሚእቲ (100) ዝበጽሕ ምእመናን ኣብዝተረኽቡሉ ብስርዓተ ቅዳሴ ጀሚሩ።  ኣባ መስቀል ኣብቲ እዋን ከምዝበልዎ፣ ኩላትና ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ሕውነታውን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ምፍቓርን መንፈስ ክህልወናን ንሶም ዝገደፉልና መንፈሳዊ ዕላማ ክንክተልን ኣተሓሳሲቦም። 

ብዘይካ’ዚ ኣባላት ማኅበር ኣቡነ ቅዱስ ያዕቆብ ብ30 ሰነ ኣብ ዘዳለውዎ ናይ መዘናግዒ (picknick) መደብ ካብ 50 ስድራቤታት ንላዕሊ ዝተረኽቡሉ ዓቢ መደብ ኣካይዶም።  ኣብዚ ህጻናት፣ መንእሰያት፣ ዓበይቲ ኣንስትን ሰብኡትን ዝተኻፈልዎ መዘናግዒ መደብ ኩሉ ሰብ በብዕድሚኡ ክዘናጋዕን ክጻወትን ምርኣይ ዓቢ ጸጋ ምዃኑ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ሓያለ ሰባት ሓቢሮም።  እዚ ስድራቤታት ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኣብ ቶሮንቶን ከባቢኣን ከም ሓደ ስድራ ዝጠርነፈ መደብ ብዝያዳ ክድንፍዕን እንተተኻኢሉ ድማ ኣብ ዓመት ካብ ሓደ ግዜ ዝያዳ ክግበርን ርእይቶ ዝሃቡ ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን። 

ኣብ መወዳእቲ እቲ ኣብ ዓመት ዓመት ኣብ መንጎ ሰብኡትን ኣንስትን ዝግበር ናይ ገመድ ምጉታት ውድድር ተኻይዱ ደቂ ኣንስትዮ ንካልኣይ ዓመት ተዓዊተን ኣለዋ።
Read more...
 
PDF Print E-mail

መዕጸዊ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ 2012

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ንክረምታዊ ዕረፍቲ ብሰነ 9, 2012 ክዕጾ እንከሎ ድሕሪ ናይ ካናዳን ናይ ኤርትራን ሃገራዊ መዛሙር፣ ኣባ መስቀል ነቲ በዓል ብጸሎት ከፊቶምዎ።  ድሕሪኡ ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ ኣላዪ ዝኾነ መምህር ባህልቢ ተኽለ ካብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፣ እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝኾነ ዝፈላሊ ነገራት ከም ሃይማኖት ፖለቲካዊ ዝንባለ፣ ዓሌት፣ ወገንን ካልእን ነጻ ምዃኑን፣ ቋንቋ ትግርኛ ክምሃር ንዝደሊ ኩሉ ዜጋ ክፉት ምኻኑን ሓቢሩ።  ኣብ ርእሲኡ ድማ ነዚ ሰሙናዊ ትምህርቲ ክዕወት ንዝገበሩ መማህራንን ወለድን ተማሃሮን ኣመስጊኑ።  
ኣብዚ መደብ፣ ተማሃሮ ፍረ ትምህርቶም ዘመስከርሉ ብመልክዕ ዘረባን ድራማን መዘናግዒ መደባትን ኣቕሪቦም።  ነቲ በዓል ንምጽባቕ ከም ወትሩ፣ ኣዴታት ዝተፈላለየ መግብታትን ዝሑልን ውዑይን መስተን ብምቕራብ ድምቀት ሂበንኦ ውዒለን።  ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ መደብ ብሃገራዊ ባህሊ ብዝተሰነየን ተመሃሮ ዝተሳተፍዎን ናይ ትግርኛ ሳዕስዒት ተዛዚሙ።
Read more...
 
PDF Print E-mail

ህጻናትና ናይ መጀመርታ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢሎም

ኣብዚ ብግንቦት (May) 27, 2012 ዝተገብረ ስነ ስርዓት ንልዕሊ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ትምህርቲ ቅዱስ ቁርባን ክመሃሩ ዝሓገዩ ትሽዓት ህጻናት ብመምህሮም ወ/ት ናድያ ምሕረትኣብ ተሰንዮም ናብ ቤተክርስትያን ክኣትዉ እንከለዉ፣ ምእመናን ብመዝሙርን፣ እልልታን ጣቕዒትን ተቐቢሎሞም።
ወ/ት ናድያ ነዞም ህጻናት ንናይ መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ከተዳሉ ግዜኣን ጉልበታን ዘበርከተት ኤርትራዊት ክትከውን እንከላ እዚ ድማ ንተኸታታሊ ክልተ ዓመታት ኢያ ትፍጽሞ ዘላ እሞ ዓቢ ምስጋና ይግበኣ።  ንካልኦት መንእሰያት ድማ ኣብነት ክትከውን ከም እትኽእል ኣየጠራጥርን።
ነዞም ህጻናት ዘቑረቡዎም ካህን ድማ ኣባ መስቀል ክኾኑ እንከለዉ ንህጻናትን ንወለድን እንቛዕ ደስ በለኩም ድሕሪ ምባሎም፣ ደቅና ብመንፈስ ክዓብዩ ምእንቲ ክኽእሉ ወለዲ ክርስትያናዊ ግቡእና ክንፍጽም ተላብዮም።
Read more...
 
PDF Print E-mail

PLIGHT FROM ERITREAN REFUGEES  KEPT CAPTIVES IN THE SINAI DESERT
by Mussie Zerai (Rev)

A short while ago I have received a telephone call from a woman terrified from the continuous beatings and tortures with electrical shocks which she and her 53 companions of travel are subjected to. They have been taken hostage and sold to a group of Bedouins families in the Sinai. The woman says she left Sudan, paying the previously agreed amount of 3 thousand dollars to cross the Israeli border, but once she arrived  at Rafah “we were sold to another group of dealers, and now we are held in the elevated basement of a mansion. From the window we can see the dealers wives, prompting their husbands to beat to us more until we have not paid 28 mila dollars each. Last Sunday oen of us died: a young Eritrean boy, from a village close to Asmara. He died under the torture electrical shocks, another is at life threatening conditions". One of the hostages, an Eritrean boy, intervenes echoing: “We are in chains, every day we receive 30 beatings per person, they burn us with melted plastic, even the children come with stick to beat us in front of the parents who laugh amused.” They ask why local authorities do not intervene: “we are right at the center of the town, held captive in the basements of villas of Bedouins”. The boy tells: “We have 10 women one of whom is 6 months pregnant, another a mother of 6 sons she left behind, and 43 men. When we were taken we were more than 200 persons, so there are many other groups like ours here in the zone; it is a zone of dealers who hold hundreds persons in hostage , sure we will be 500 - 600 persons, the majority are Eritreans, but there are also etiopi and a group of Sudanese of the Darfur. “This history goes ahead for a long time, we has many times over denounced these crimes against the humanity that is being consumed in the Sinai, the traffic is changed to the regimen in Egypt, but not firm, indeed the situation puts into effect them seems more favorable for pregifts, that they are the absolute masters in the border zone of the Sinai with Israel. How many profughi must lose the life before that the world says enough to this slaughter of innocents? How much suffering must suffer before that theirs grida of pain can find listen from the International community? The new government Egyptian must take part in order to free the hostages, for this serves all the pressure of the international community; particularly Europe makes cargo of this drama. It serves an action aimed for the fight against the traffic of human beings, in Eritrean, Ethiopia, Gibuti, Somalia, Sudan, Egypt, Israel, Palestine.  Appeal: I ask the immediate participation for agencies the UN and the European Commission in order to push all these states interested from this serious crime, to fight in order to place aim to the traffic of human beings, the torture and killing of the profughi. This traffic offends the dignity of the persons puts in danger the life of migliaia of persons, that they escape in order to try protection and one calm better life and. These persons deserve all the attention of the International Community and all the civil societies of the planet.  don Mussie Zerai Yosief

 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2

Designed by: AB FUN