Home What is New
What is New
PDF Print E-mail
'I am a Christian' Says Woman in Apostasy Case
Sudanese Christian Sentenced to Death for Refusing to Recant Her Faith

KHARTOUM, May 15, 2014 (Zenit.org) - A court has sentenced a woman to death in Sudan for refusing to recant her Christian faith.

Meriam Yahia Ibrahim Ishag, 27, who is pregnant, was convicted last Sunday of apostasy in the Khartoum-area district of Haj Yousef. She had been given until today to give up her Christian faith.

“We gave you three days to recant but you insist on not returning to Islam. I sentence you to be hanged,” said Judge Abbas Mohammed Al-Khalifa as he delivered the sentence, addressing her by her father’s Muslim name, Adraf Al-Hadi Mohammed Abdullah.

Read more...
 
PDF Print E-mail

“ንትነሣእ እንከ በመንፈስ ቅዱስ!”

መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ኣብ ቤተክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ

ዕላማ ዓመተ እምነት ኣብ መላእ ቤተክርስትያን፥ ብፍላይ ድማ ኣብ ቤተክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ፥ መንፈሳዊ ምብርባር ንኬምጽእ ተኣዊጁ፥ በብእዋኑ ድማ፥ ባኼባ ጸሎትን፥ ”ጥርኑፍ ትምህርቲ ሃይማኖት” ዜርእስቱ መጽሓፍ ትግሪኛን ካልእ ተመሳሳሊ መጻሕፍትታት ብእንግሊዝን ብምዝርጋሕን፥ ትምህርቲ ብዛዕባ ጸሎተ ሃይማኖት ጸሙን ሰሙን ብምክያድ፥ ብኣባ መንግስተኣብ ተመልሶ ዝተሰናደወ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ዝተመርኰሰ ፍሉይ ትምህርቲ፥ ናብ ደብረ መሪ ለይክ ፍሉይ ንግደት ብምግባርን፥ ሓድሓደ ተበግሶታት ተወሲዱ። ሕዝቢ ከከም ዓቕሙን ክእለቱን ኪሳተፍ ፈቲኑ።

Read more...
 
PDF Print E-mail
ናብ ክቡር ኣባ ቪቶርዮ ቦርዮ
ካብ ኣባ ፍቕረማርያም ሐጐስ

ሰላም እግዚኣብሔርን ረድኤት ወላዲተ ኣምላክን ምሳኩም ይኩን። እስዒበ እቲ ልደት ሐዳስ ሰበካ ሰገነይቲ ምስተሰምዐ ብጸሎትን ብንዋትን ዝገበርክምዎ ምትሕብባር ቀልጢፈ ናይ ምስጋና መልእክቲ ዘይምጽሐፈይ፡ ይቕረታ እንዳሐተትኩ፡ ብዘርኣኩምዎ መንፈሳዊ ሐልዮት ብልቢ ኣመስግን፡ እግዚኣብሔር ይሃበልና፡ እንዳበልኩ ኣመስግን ንኩሎም ኣብ ትሕቲ መጓሰኩም ዘለዉ ድማ ምስጋናይ ኣብጽሑለይ። ክቡር ኣባ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝብል ሐሳብ እቲ ዕድመ ብእግርና ዝነቐለ ኣብ ጉባኤና ካብ ኣርባዕቴኩም ሐደ ክመጸና ንጽበ ስለዝበሉ ንኣይ መላለዪ ይኮነካ ንስካንዶ ተጸምበር ዝብል ሓሳብ እዩ ቀሪቡ፡ ንምብጻሕ ናብ ከናዳ ይኩን ናብ አሜሪካ ክመጽእ ምስወሰንኩ፡ ብዕሊ ምሳካትኩም ተራኪበ ክገብሮ እየ፡ ሕጂ ግን ክጥዕመኒ ስለዘይከኣለ ክመጽእ እይክእልን። ምክኒያቱ ልዕሊ ወርሕን ክልተ ሶሙንን ኣብ ኣውሮጳ ጌረ ኣሎኩ፡ ሕጂ ድማ ክልተወርሒ ዝያዳ ክገብር፡ ከይተመለስኩ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ካብ ሰበካ ምውጻእ ሕጊ ኣይፈቅድን፡ ስለዚ ግዜ ወሲደ ቅርጺ ናይ ሰበካ ምስሐዘት ክመጽእ ይሐይሽ ዝብል ሐሳብ ኣሎኒ። እግዚኣብሔር ንኩሉ ኣገልግሎትኩም ይባርክ፡ ደጊመ እግዚኣብሔር ይሃበልና።
ኩሉ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኩን።
+ኣባ ፍቕረማርያም ሐጐስ
ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ


 
PDF Print E-mail
ኣባ መስቀል ናይ ቶሮንቶ ተልእኾኦም ፈጺሞም
ኣብ ቊምስና ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ፣ ካብ ወርሒ ግንቦት ክሳብ ወርሒ መስከረም 2012 ንኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ተኪኦም ብጊዜያዊነት ከገልግሉና ዝጸንሑ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ፣ ብዝሓለፈ ሰንበት መስከረም (September) 30, 2012 ናብ ቦታኦም ሃገረ ጣልያን ተመሊሶም ኣለዉ።  
እዞም ክቡር ኣቦን መራሕ ሃይማኖትን ዘርኣዩና ትሕትናን ደኺመ ከይበሉ ዝሃቡና ኣገልግሎትን ካብ ኣእምሮና ዘይጠፍእ ኢዩ።   በቲ ሃንደበታውን ግዜ ዘይሃበን ናብ ቦታኦም ናይ ምምላስ መደብ፣ ንኸምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ዝሃቡ ካህን ፍሉይ መዓልትን ዝግባእ መፋነውን ክግበረሎም እኳ እንተዘይተኻእለ፣ ብሽም ኩሎም ኣባላት ቊምስናና፣ ሓደ ንእስ ዝበለ ህያብ ተዋሂቡ። 
ንኣባ መስቀል ንዝሃቡና ኣገልግሎት ዓቢ ምስጋና እንዳቕረብና፣ ኣብ ዝኽድዎ፣ እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ሰላምን፣ ዕድመን፣ ጥዕናን ክህቦምን ንምነየሎም።  

ኣባ መስቀል ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ቤተክርስትያንና ካብ ዝተሳእልዎ ስእልታት ብውሕዱ ንቕርበልኩም ኣሎና።

Read more...
 
PDF Print E-mail

መዓልቲ ምዝንጋዕ መእመናን 2012

እቲ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ብሽማግለታት ቤተክርስትያንና (ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ኣብ ቶሮንቶ) ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ ሎምዘመን’ውን ዝሓለፈ ቀዳም ሓምለ 14, 2012  ልዕሊ 250 ህዝቢ ኣብ ዝተረኽበሉ ተኻይዱ።  ናብዚ ብ ሮክዉድ (Rockwood) ዝፍለጥን ካብ ከተማ ቶሮንቶ 100 ኪ.ሜ. ንወገን ምዕራብ ናብ ዝርሕቕን ቦታ ንምጉዓዝ ቆልዑት ብወለዶም ተሰንዮም ካልኦት ድማ ብብሕቲ ናብ ዝተቐረባሎም ኣርባዕተ ኣውቶቡሳት ኣምሪሖም።  ድሕሪ’ዚ ንቕሎ ሰዓት 10 ቅ.ቀትሪ ተጀሚሩ ኣብ ኣውቶቡሳት ድማ ብመንፈሳዊ መዛሙር፣ መቑጸርያን ባህላዊ ደርፍታትን  ተሰኒና ልክዕ ሰዓት11:15 ኣብቲ ናይ መዘናግዒ ቦታ በጻሕና።  ብኣውቶቡስ ክመጹ ዘይከኣሉ ሰባት ድማ ብናይ ብሕቲ መካይኖም ኣርኪቦምና።
Read more...
 
PDF Print E-mail
ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ 2012

ማኅበር ኣቡነ ቅዱስ ያዕቆብ ዓመታዊ በዓሉ ኣኽቢሩ።  ኣብቲ ብሰነ (June) 24, 2012 ዝተገብረ በዓል ቁጽሮም ካብ ሓደ ሚእቲ (100) ዝበጽሕ ምእመናን ኣብዝተረኽቡሉ ብስርዓተ ቅዳሴ ጀሚሩ።  ኣባ መስቀል ኣብቲ እዋን ከምዝበልዎ፣ ኩላትና ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ሕውነታውን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ምፍቓርን መንፈስ ክህልወናን ንሶም ዝገደፉልና መንፈሳዊ ዕላማ ክንክተልን ኣተሓሳሲቦም። 

ብዘይካ’ዚ ኣባላት ማኅበር ኣቡነ ቅዱስ ያዕቆብ ብ30 ሰነ ኣብ ዘዳለውዎ ናይ መዘናግዒ (picknick) መደብ ካብ 50 ስድራቤታት ንላዕሊ ዝተረኽቡሉ ዓቢ መደብ ኣካይዶም።  ኣብዚ ህጻናት፣ መንእሰያት፣ ዓበይቲ ኣንስትን ሰብኡትን ዝተኻፈልዎ መዘናግዒ መደብ ኩሉ ሰብ በብዕድሚኡ ክዘናጋዕን ክጻወትን ምርኣይ ዓቢ ጸጋ ምዃኑ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ሓያለ ሰባት ሓቢሮም።  እዚ ስድራቤታት ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኣብ ቶሮንቶን ከባቢኣን ከም ሓደ ስድራ ዝጠርነፈ መደብ ብዝያዳ ክድንፍዕን እንተተኻኢሉ ድማ ኣብ ዓመት ካብ ሓደ ግዜ ዝያዳ ክግበርን ርእይቶ ዝሃቡ ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን። 

ኣብ መወዳእቲ እቲ ኣብ ዓመት ዓመት ኣብ መንጎ ሰብኡትን ኣንስትን ዝግበር ናይ ገመድ ምጉታት ውድድር ተኻይዱ ደቂ ኣንስትዮ ንካልኣይ ዓመት ተዓዊተን ኣለዋ።
Read more...
 
PDF Print E-mail

መዕጸዊ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ 2012

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ንክረምታዊ ዕረፍቲ ብሰነ 9, 2012 ክዕጾ እንከሎ ድሕሪ ናይ ካናዳን ናይ ኤርትራን ሃገራዊ መዛሙር፣ ኣባ መስቀል ነቲ በዓል ብጸሎት ከፊቶምዎ።  ድሕሪኡ ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ ኣላዪ ዝኾነ መምህር ባህልቢ ተኽለ ካብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፣ እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝኾነ ዝፈላሊ ነገራት ከም ሃይማኖት ፖለቲካዊ ዝንባለ፣ ዓሌት፣ ወገንን ካልእን ነጻ ምዃኑን፣ ቋንቋ ትግርኛ ክምሃር ንዝደሊ ኩሉ ዜጋ ክፉት ምኻኑን ሓቢሩ።  ኣብ ርእሲኡ ድማ ነዚ ሰሙናዊ ትምህርቲ ክዕወት ንዝገበሩ መማህራንን ወለድን ተማሃሮን ኣመስጊኑ።  
ኣብዚ መደብ፣ ተማሃሮ ፍረ ትምህርቶም ዘመስከርሉ ብመልክዕ ዘረባን ድራማን መዘናግዒ መደባትን ኣቕሪቦም።  ነቲ በዓል ንምጽባቕ ከም ወትሩ፣ ኣዴታት ዝተፈላለየ መግብታትን ዝሑልን ውዑይን መስተን ብምቕራብ ድምቀት ሂበንኦ ውዒለን።  ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ መደብ ብሃገራዊ ባህሊ ብዝተሰነየን ተመሃሮ ዝተሳተፍዎን ናይ ትግርኛ ሳዕስዒት ተዛዚሙ።
Read more...
 
PDF Print E-mail

ህጻናትና ናይ መጀመርታ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢሎም

ኣብዚ ብግንቦት (May) 27, 2012 ዝተገብረ ስነ ስርዓት ንልዕሊ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ትምህርቲ ቅዱስ ቁርባን ክመሃሩ ዝሓገዩ ትሽዓት ህጻናት ብመምህሮም ወ/ት ናድያ ምሕረትኣብ ተሰንዮም ናብ ቤተክርስትያን ክኣትዉ እንከለዉ፣ ምእመናን ብመዝሙርን፣ እልልታን ጣቕዒትን ተቐቢሎሞም።
ወ/ት ናድያ ነዞም ህጻናት ንናይ መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ከተዳሉ ግዜኣን ጉልበታን ዘበርከተት ኤርትራዊት ክትከውን እንከላ እዚ ድማ ንተኸታታሊ ክልተ ዓመታት ኢያ ትፍጽሞ ዘላ እሞ ዓቢ ምስጋና ይግበኣ።  ንካልኦት መንእሰያት ድማ ኣብነት ክትከውን ከም እትኽእል ኣየጠራጥርን።
ነዞም ህጻናት ዘቑረቡዎም ካህን ድማ ኣባ መስቀል ክኾኑ እንከለዉ ንህጻናትን ንወለድን እንቛዕ ደስ በለኩም ድሕሪ ምባሎም፣ ደቅና ብመንፈስ ክዓብዩ ምእንቲ ክኽእሉ ወለዲ ክርስትያናዊ ግቡእና ክንፍጽም ተላብዮም።
Read more...
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 1 of 3

Designed by: AB FUN