Home Events
Events
PDF Print E-mail
1 10
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1/9 
start stop bwd fwd
ናይ መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ዝተቐበሉ ሕጻናት ተመሪቖም

ኣብ ቤተክርስትያንና ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ናይ መጀመርታ ቅዱስ ቁርባን ትምህርቲ ክከታተሉ ዝጸንሑ ሕጻናት
ብዝሓለፈ ሰንበት ግንቦት (May) 28, 2017 ተመሪቖም። ኣብቲ ስነ ስርዓት መመረቕታ ኣባ ተኽለማርያም
ንተመረቕቲ እንቋዕ ሓጎሰኩም ድሕሪ ምባል፡ ኣብ ሃይማኖቶም ጽኑዓት ክኾኑ ናይ ወለዲ ዓቢ ሓላፍነትን ድጋፍን
ከምዘድልዮም ኣዘኻኺሮም።
ኣብ ርእሲኡ ድማ ግዚኦምን ፍልጠቶምን ብምውፋይ ነዞም ሕጻናት ኣብ ምምሃር ንዘተወፈዩ መንእሰያት
መምሃራን ኣመስጊኖም። 
ኣብ መወዳእታ፡ ነቲ በዓል ዘማዕርግ ኬክ ተቖሪጹ እቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ብድምቀት ተዛዚሙ።

 
PDF Print E-mail
kitchener 10
kitchener 11
kitchener 13
kitchener 2
kitchener 21
kitchener 22
kitchener 23
kitchener 24
kitchener 25
kitchener 26
kitchener 28
kitchener 32
kitchener 39
kitchener 4
kitchener 41
kitchener 42
kitchener 46
kitchener 48
kitchener 50
kitchener 51
kitchener 52
kitchener 53
kitchener 54
kitchener 57
kitchener 58
kitchener 6
kitchener 7
kitchener 9
01/28 
start stop bwd fwd
ክብረ በዓል ቤተክርስትያን ቅዱስ ዮሴፍ

ኣብ ከተማ ኪችነር ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ቅዱስ ዮሴፍ ዓመታዊ ክብረ በዓል ብቐዳም 6 ግንቦት (May) 2017 ከቢሩ ውዒሉ፣
ኣብቲ በዓለ ንግደት ካብ ቶሮንቶ:ሞንትሪያልን:ጋልፍን: ሃሚልቶንን ካብ ካልኦት ከተማታትን ዝመጹ ነጋድያንን መዘምራንን ተሳቲፎም  
ነቲ መስዋእቲ ቅዳሴ ዘካይዱ ካህናት ድማ ኣባ መስቀል ኣቢብ: ኣባ ከሰተ: ኣባ ኢሳያስን ኣባ ከተማን ነበሩ  

ኣብ መወዳእታ ዝተዳለወ ጸበል ቀሪቡ እቲ በዓል ከም ኣጀማምራኡ ብድምቀት ተዛዚሙ፣ 
PDF Print E-mail

seminar 1
seminar 2
seminar 3
seminar 6
seminar 7
1/5 
start stop bwd fwd


ሰሚናር

ጥዕና ኣእምሮን ናብራ ስደትን ኣተኣላልያኡን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሰሚናር ብሰንበት ሚያዝያ (April) 30, 2017
ክሳብ 100 ንዝበጽሕ ሕዝቢ ኣብ ቤተክርስትያንና ተዋሂቡ፣ ነዚ ጠቓሚ ኣስተምህሮ ዝሃበ: ኣብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብሬድዮን ብጋዜጣን
ብዝተፈላለየ መንገድታትን ናይ ስነ ኣእምሮ ትምህርቲ ዝህብ ኣቶ ዮውሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር ኢዩ፣ 
እቲ ትምህርቲ ስደተኛታት ካብ ሃገሮም ካብ ዝወጹ ኣትሒዞም ክሳብ ኣብ ቀዋሚ ናይ ስደት ሃገር ዝበጽሑ: ዝገጥሞም ጸገማትን 
ኣብ ጥዕናኦም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣእምሮኦም ዘጋጥሞም ሕማማትን ሳዕቤናቶምን ዘተኮረ ኢዩ ነይሩ፣ 
ኣብ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ሕሙማት ኣእምሮ ብዛዕባ ክግበር ዘለዎ ክንክንን ጥንቃቐን ድማ ዝርዝር ሓበሬታ ተዋሂቡ፣
ኣብ መወዳእታ ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረበ ሕቶን ርእይቶን ቀሪቡ እቲ ሰሚናር ብጽቡቕ ተዛዚሙ፣ 

ኣቶ ዮውሃንስ ብሶሻል ዎርክስ ናይ ማስተሬት ዲግሪ ዘለዎን ኣብ ሆስፒታል ኦታዋ ዝሰርሕን ኢዩ፣ 
ኣብ ርእሲ’ዚ ድማ ኣብ ናይ ቤተክርስትያንና መጽሔት “ብርሃን ቶሮንቶ” ዓምዲ ጥዕና
ዝተፈላለየ ጽሑፋት ዘቕርብ ዘሎ ግዱስ ኤርትራዊ ኢዩ፣
 
PDF Print E-mail

ክብረ በዓል ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ

ዓመታዊ ክብረ በዓል ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት  ኤርትራ ኣብ ቶሮንቶ ትማሊ ለካቲት 26, 2017 ብኽብ ዝበለ ሥነ ሥርዓት ከቢሩ ውዒሉ።

እቲ ብድሮ ብዋዜማ ዝጀመረ በዓል ትማሊ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን፡ ካብ ቶሮንቶ ከባቢኣን ዝመጹ ነጋድያን ነቲ ቤተክርስትያን ካብ ጫፍ ንጫፍ መሊኦሞን ቦታ ዘይረኸቡ ድማ ኣብ ግዳም ብምዃን ጸሎትን ምህለላን ኣብጺሖም።

ኣብዚ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝተኻፈሉ ካህናት፡ ቆመስና ኣባ ተኽለማርያም፡ ኣባ ጳውሎስ ቆመስ ናይ St. Wilfrid Catholic Church፡ ኣባ ኢሳያስ ቆመስ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ቶሮንቶ፡ ከምኡ’ውን ኣባ ቡሩኖ ቆመስ ናይዚ ንጥቀመሉ ቤተክርስትያን St. Nicholas Di Bari ኢዮም።

ድሕሪ ቅዳሴ ዑደት ተኻይዱ ምስ ኣብቅዐ፡ ኣባ ጳውሎስ ንምእመናን ዝመሰጠን መንፈስዊ ንቕሓት ዘበራበረን ስብከት ኣስሚዖምና።

ብዘይካ’ዚ ያሬዳውያንን፡ ዘመናውያን መንእሰያትን ህጻናት መዘምራንን ነቲ በዓል ዓቢ ድምቀት ሂቦምዎ ውዒሎም።

ድሕሪኡ ዝተዳለወ ጸበል ቀሪቡ፡ ምእመናን ብመግብን መስተን ባህላዊ ናይ ቡን ሥነ ሥርዓትን ዝተፈላለየ ትምህርቲ ሓዘል ዘረባታት ተዘናጊዕና፡ ኣማስያኡ እቲ በዓል ብጽቡቕ ተዛዚሙ።

 
PDF Print E-mail

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቶሮንቶ 10ይ ዓመቱ ኣኽቢሩ

እቲ ኣብ 2006 ብኣባላት ቤተክርስትያና ዝተመስረተ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ፣ ዝሓለፈ ቀዳም ሰነ 18, 2016 ዓስራይ ዓመቱ ዘኪሩ ውዒሉ።  ኣብቲ በዓል ወለዲ፣ ነባራትን ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ቀደም ተማሃሮን ተረኺቦም ነይሮም።  ብዘይካ’ዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ተወካሊ ማለት Trustee ዝኾነ ሚስተር ዲ ኣሚኮን ፣ ኣብ ካቶሊክ ስኩል ቦርድ ናይ ዓለምለኸ ቋንቋታት ሓላፊት  ዝኾነት ሚስስ ክሪስቲና ሊዮናርዲስ ተረኺቦም ነይሮም። 

እቲ በዓል ብናይ ኤርትራን ካናዳን ሃገራዊ መዛሙር ድሕሪ ምኽፋቱ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ ናይ መኽፈቲ ጸሎት ኣስሚዖም። 

ተማሃሮ ብመምሃራኖም ተሰንዮም ዝተፈላለየ መደባትን፣ ተዋስኦን፣ ግጥምን ኣብ ርእሲ ምቕራቦም፣ ዝተፈላለየ ጽሑፋትን ስእልን ድማ ኣብቲ ኣዳራሽ ንምርኢት ቀሪቡ። 

ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ መምህር ባህልቢ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ሓጺር ዘረባ ድማ፣ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቅድሚ 10 ዓመት ክምስረት እንከሎ ብሓልዮት ኣባ ቪቶርዮ ቦርያን፣  ውፉያት መምሃራንን፣ ብውሑዳት ተማሃሮን ኣብ ንእሽቶ ኣዳራሽ ናይ ቤተክርስትያንና (ቤይዝመንት) ከምዝነበረን፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ግን ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ተመዲቡሉን፣ ምዱባት መማህራን ተቖጺሮምሉን ልዕሊ 300 ተማህሮ መዝጊቡ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ከምዘሎን ብምሕባር ንኹሎም ነዚ ዕላማ ዘተግበሩ ድማ ኣመስጊኑ።    

ኣብ ርእሲ’ዚ ድማ መምህር ባህልቢ ዘረባኡ ቅድሚ ምፍጻሙ “…ኣብ ምሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ንሕና ጥራይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክረዲት (high school credit) ሂብና ንደቅና ንሓድሕዶም ምልላይን ምትሕግጋዝን ዕድል ፈጢርናሎም።….” ብምባል ነዚ ዓቢ ስጉምቲ ኣስሚሩሉ። 

እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ናይ መዘናግዒ መደባትን ምግብን ተሰንዩ ብሰላም ተፈጺሙ።   

 

 
PDF Print E-mail

ንግደት ናብ ደብረ ማርያም ፋጢማ ኣብ ከተማ ቶሮንቶን ከባቢኣን ዝርከቡ ምእመናን ከምቲ ካልእ ግዜ፤ ሎምዘመን’ውን ናብታ ኣብ ከተማ ባፎሎ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ እትርከብ ቤተክርስትያን ማርያም ፋጢማ ነጊዶም።ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝበጽሐ ቁጽሪ ነጋድያን ኣብ ዝተራእየሉ እዚ ዝሓለፈ ጥቅምቲ (October) 16, 2016 ዝተፈጸመ ዑደት፣ ክቡር ኣቦና ኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ብዝመርሕዎ መስዋዕቲ ቅዳሴን ምህለላን ጸሎትን ብጽቡቕ ኣገባብ ተፈጹሙ።  ብሰለስተ ዓበይቲ ኣውቶቡሳትን ብናይ ብሕቲ መካይንናን ዝተጓዓዝና ምእመናን፣ ኣብ መንገድና መዛሙርን፡ ጸሎትን መቁጸርያን ብምድጋም መንፈሳዊ ስምዒትና ኣነቓቒሕናን ልመናና ኣቕሪብናን።በዚ ኣጋጣሚ ነዚ መደብ ዘዳለዉን ዘዋሃሃዱን ሽማግለታት ቤተክርስትያንና፣ ኣብ ባፎሎ ዝርከቡ ምእመናን ንዝገበሩልና ኣቀባብላን፣  ካብ ሕቡራት  ሃገራት ኣሜሪካ ኣብዚ ዕደት ንዝመጹና ንኣባ ቪቶርዮ ቦርያን ምስጋና ነቕርብ።ንዓመታ ብሰላምን ብሓጎስን የራኽበና።

img_6985
img_6993
img_6999
img_7003
img_7008
img_7010
img_7018
img_7019
img_7025
img_7028
img_7029
img_7039
img_7041
img_7042
img_7043
img_7044
img_7053
img_7054
img_7063
img_7067
img_7078
img_7081
img_7083
img_7087
img_7089
img_7091
img_7093
img_7095
img_7098
img_7100
img_7102
img_7104
img_7105
img_7109
img_7113
img_7116
img_7123
img_7130
img_7131
01/39 
start stop bwd fwd

 
PDF Print E-mail

Tigrgna language school in Toronto celebrated its 10 anniversary on Saturday, June 18,2016.

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 14

Designed by: AB FUN