Home Kidane Mehret
Kidane Mehret
PDF Print E-mail

ኪዳነ ምሕረት (16 የካቲት)
ካብ መጽሓፈ ስንክሳር (1991 ዓ. ም.) ብማ. ሓዋርያት ፍሬ ሃይማኖት፥
ኣብ ኣሥመራ ዝተሓትመ
ብኣባ ቪቶርዮ ናብ ትግሪኛ ተተርጐመ።

13.    እግዚእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተዝካራ ንዚገብርን፥ ስማ ንዚጽውዕን፥ ዚስተ ማ ዝሑል እውን ይኹን ንምጽዋት ኢሉ ንዚህብን ካብ ወዳ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝገበረትሎም ኪዳን ምሕረት በዚ መዓልቲዚ ኵሎም ዘመደ ክርስትያን በዓል የብዕሉ።

14.    ወዲ እዛ ቅድስቲ እግዚእትነ ማርያም ድንግል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፥ ንጹሕ ሥጋኡ ካብኣ ወሲዱ፥  ናይ ወዲ ሰብ ሕጊ ኵሉ ፈጺሙ፥ ብፍቃዱን ፍትወትቱን ምእንቲ ድኅነትና ሥቃይ መስቀል ምስ ኣሕለፈ፥ እሞ ነዲኡ ድንግል ማርያም ኣብ ቤት እቲ ዚፈትዎ ረድእ  ዮሓንስ “እንሀት ኣደኻ፥ እንሆ ወድኺ” እናበለ ሕድሪ ኢሉ ድሕሪ ኣማሕጺኑዋ ናብ  ሰማይ ዓረገ ። ካብ ሽዑ እግዚእትነ ማርያም ኣብኡ ኰይና ክትጽሊ ናብ መቓብር ወዳ ናብ ጎልጎታ  ወትሩ ትኸይድ ነበረት።

15.    ኣይሁድ ኪርእዩዋ እንከለዉ ሕርቃንን ቅንኣትን ይሓድሮም ነበረ እሞ ብዳርባ እምኒ ኪቀትልዋ ሓሰቡ። እግዚኣብሔር ግና ካብ ዓይኖም ሰወራ። ድሕሪኡ ንሳቶም ተማኸሩ እሞ፦ ካልኣይ ጊዜ ኣብኡ ንከይትበጽሕ ሓለውቲ መቓብር መረጹ። ንሳ ግና ብርሃን ክብሪ ወዳ ይሥውራ ስለ ዝነበረ ናብ መቃብር መዓልቲ-መዓልቲ ምኻድ ኣየቋረጸትን።

16.    መላእኽቲ ናብኣ መጺኦም ኵሉ መዓልቲ የገልግልዋ ነበሩ። ጐይታና ክቡር ወዳ ከኣ ኵሉ ዝደለየቶ ፍቃዳ ወትሩ የማልኣላ ነበረ።

Read more...
 
PDF Print E-mail

መጽሓፈ ተአምረ ማርያም (ኣ.ኣ. ፲፱፻፹፰ ዓ.ም.)
ብተስፋ ገብረ ሥላሴ ዝተሐትመ፦

ብዛዕባ ኣመጻጽአ ኪዳነ ምሕረት ተዛሪቡ ምስ ወደአ ከምዚ ኢሉ ኣስተንትኖኡ ይቅጽል፤ (ገጽ 273 ቍ. 22 - 33)

22.    ጸጋ ፍረ ማሕጸን እግዚእትነ ቅድስት ድንግል በ፪ኤ፥ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዑ ተመልከቱ፥

23.    ኦፈተውታ ሽማ ብምጽዋዕ ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ንዘለዉ ኵላቶም ንኬድኅን እዚ ዜሕጕስ ኪዳንን ዚገርም መንክርን ማኅላን ጐይታና ኵሉ ጽቡቕን ሕሩይን ዘበለ ዚሕዝን ክትርእዩ ንዑ።

24.    ሕግታት ንዘይሓለዉን ጽቡቕ ሥራሕ ንዘይገበሩን ሓጢኣተይናታት ድኅነት ኪእወጀሎም ኣንከሎ ዚገርም ፍትሒ ኢዩ፥

25.    እዚ ግን ብስም እግዚእትነ ማርያም ድንግል በ፪ኤ፥ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ዝተፈጸመ ኢዩ።

26.    ሽማ ኪለዓል እንከሎ ኣዕኑድ ሰማያትን መሠረት መሬትን ክሳብ መሠረታት ሲኦል የንቀጥቅጡ።

27.    መንገብገብ ክንፍታት መላእኽቲ ከይተረፈ ብስንባዴ ከም ንፋስ ዝሃረሞ ቈጽሊ ኰይኑ ይህወኽ።

Read more...
 


Designed by: AB FUN