፪ይ ሰንበት ዘጰራቅሊጦስ

ግንቦት 26 2018 ዓ.ም. (6/3/2018)

መዝሙር፡ ዐርገ እምሃቤሆም አው ወረደ መንፈስ ቅዱስ. . . . . ።
ንባባት፡ ኤፌ 4፡1-7፥ 1ዮሓ 2፡1-8፥ ግ.ሓ. 2፡1-18፥ ዮሓ.14:12-ፍ።
ስብከት፡“ዐረገ ውስተ አርያም፥ ጸዌውከ ጼዋ ወወሃብከ ጸጋከ ለእጓለ
እምሕያው፥ እስመ ይክሕዱ ከመ ይህድሩ”
“አብ ላዕሊ ዓሪግካ 
ንምሩኻት ማረኽካ፥ ህያብካ ንሰባት ሃብካ፥
ዓመጸኛታት አብኡምእንቲ ክሓድሩ” መዝ. 88፡18።
መዝሙር፡ አብ ናይ ሎሚ ሰንበት ክልተ ምርጫ መዛሙር አሎና።
1.“መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ አብ ልዕሊ ሓዋርያት ወረደ ብኹሉ ቋንቋ ኸኣ ተናገሩ”
2. ካብኣቶም ክዓረገ እንከሎ ምሳኻትኩም ንወትሩ ዝነብር ዓለም ክትወስዶ ዘይትኽእል
ጰራቅሊጦስ ከአ ክሰደልኩም እየ፥ ዘኽታማት ኮንኩም አይክሓድገኩምን እየ።
ዝሓለፈ ሰንበት ብዓለ ጴራቅሊጦስ አብዒልና። መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊ ሓዋርያት ማርያም ምስኦም እንከላ ዝወረደሉ ዕለት። ቤተ ክርስትያን ብፍሉይ ነቲ ክርስቶስ ዝሃባ ስልጣን ሒዛ ዝተመስስረትሉ። መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስትያን ባዕሉ ከምዝመርሓ ዝተራእየሉ። ሎሚ እውን ንኵልና ብእምነት እንሓብር ንሓዲስ ጉዕዞ ሕይወት ሒዝና ንመልእኽቲ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና አብ ኵሉ ክነብጽሕ ክንብግስ ዝዕድም ፍሉይ ዘመን።
አብ ስርዓት አምልኾና ድሕሪ ብዓል ሓምሳ (ጰራቅሊጦስ) ጀሚሩ ክሳብ ሰኔ 17 ዘሎ ዘመነ ጰራቅሊጦስ ይብሃል ፩ይ፥ ፪ይ. . . ሰንበት እናበለ ሓምሽተ ሰናብቲ ዝሓዘ እዩ፥ አብዘን ሰናብቲ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ፥ አብ ሕይወት ቤተ ክርስትያን ዘልኦ ተራ ከምኡ ትንሣኤን ዕርገትን ክርስቶስ ክነስተንትን እሞ አብ እምነትና ጸኒዕና ንሓዲስ ተልእኮ ክንጉዓዝ ዝሓትት እዋን ኢና ዘሎና። አብ ልጡርግያ ቤተ ክርስትያን በብእዋኑ ብእምነት ክንዓቢ ምእንቲ ፍሉይ ዘመናት ተሰሪዑና አሎ፥ እዚ ኹሉ ንአና ክጠቅም ፍሉይ አስተንትኖ ክንገብር እሞ ዝተሓደሰ ሕይወት ክንሕዝ ንማለት እዩ።
ድሕሪ ብዓለ ጰራቅሊጦስ ዘሎ ጊዜ ፍሉይ ነገራት አብ ሕይወት ሓዋርያት ንርኢ፡
ብሓንሳብ ምዃን፡ ሓዋርያት አብ ሓደ ልብን ቦታን ሓቢሮም ነሮም። መንፈስ ቅዱስ ክወርዶም ብማርያም አደ ኢየሱስ ተማእኪሎም ብሓባር አብ ሓደ ቦታ ኮይኖም ይጽልዩ ነሮም። ብሓባር ክልተ ወይ ሰለስተ አብ ዘለውዎ ኢየሱስ አብ ማእከሎም አሎ። ክንሓብር ክንሰማማዕ እንከሎና አምላኽ ምሳና አሎ ክንፈላለ ክንረሓሓቕ እንከሎና እነምጽኦ ምኽንያት ብዘየገድስ አምላኽ ምሳና የሎን። ሎሚ እውን በረኸት አምላኽ ክንቅበል ብሓባር ክንርከብ ዘፈላሊ ኽገጥመና እንከሎ አብ ስምምዕ እምበር አብ ዝፈላሊ ከይነድህብ ምስትውዓል የድልየና።
ብሓብር ምጽላይ“ዝጽሊ ንአምላኽ ይፈልጦ” ይብል ቅ. አጎስጢኖስ። ሓደ ካብቲ መለልዪ ቀዳሞት ክርስትያን ብሓባር ምጽላይ እዩ። ምሸትን ንጋሆን ይጽልዩ ነሮም፥ ነዚ መሰረት ዝኾኖም ትምህርቲ ጎይትኦምን ሓዋርያ ጳውሎስን እዩ፥ “ብዅሉ ጸሎትን ልማኖን ኵሉ ሳዕ ብመንፈስ ጸልዩ” (ኤፈ 6፡18) “ከየቋረጽኩም ጸልዩ” (1ተሰ 5፡ 17)። ጸሎት ነፍስኻ አብ አምላኽ ምዕራግ ስለ ዝኾነ አምላኽ ምሳና ክህሉ እንከሎ ዘጸግም የብልናን። ባዕሉ ክርስቶስ “ለምኑ ኺውሃበኩም እዩ፥ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፥ ማዕጾ ኳሕኲሑ ኪረሓወልኩም እዩ” (ማቴ 7፡7) ይብለና።
ፍርሒ ተቐንጢጡ፡ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ኵሉ እቲ ፍርሖም ተቐንጢጡ፥ ትብዓት ከምኡ ንዅሉ ብዓይኒ አምላኽ ክርእይዎ ክኢሎም። ተሓዲሶም ንዝነበሮም ፍርሒ ሓሊፎሞ አብ ደገ ወጺኦም ክሰብኹ ክምስክሩ ጀሚሮም። መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ሰብ አብኡ ሓቂ ስለ ዝርከብ ዝኾነ ፍርሒ አብኡ የለን። ሰብ ፈራሕ ዝኸውን ሓቂ ከጕድል እንከሎ ጥራሕ እዩ። እምነትና አብ ሰብ አብ ገንዘብ ወይ እውን አብ ርእስና ክንገብር ከሎና ፈርሓት ኢና። አምላኽ ክንሕዝ ከሎና ግን ዘፍርሕ የብልናን ሞት እውን ትምጻእ ምእንቲ ሓቅን ፍትሕን ክንመውት ቅጭጭ አይብለናን እዩ እዚ እዩ አብ ሕይወት ብዙሓት ሰማዕታት እንርእዮ።
ንክርስቶስ አብ ኵሉ ክሰብክዎ ጀሚሮም። መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ሰብ ቀዳመይቲ ዝገብራ ስብከት እያ። እምነት ክርስቶስ አብ ኵሉ ክበጽሕ ብቃል ብግብሪ ክሰበኽ አለዎ። ባዕሉ ክርስቶስ “ከምቲ አቦ ንአይ ዝለአኸኒ አነ እውን ከምኡ እልእከኩም አሎዅ” (ዮሓ 20፡21) ዝበሎ ሎሚ ንሕና እውን ንአምላኽ ክንልአኽ ፍቓደኛታት ንኹን። መልእኽቲ አምላኽ ክነብጽሕ ከሎና ጥራሕ እዩ ነገራት ክቕየር ዝኽእል። እሞ ሎሚ መልእኽቲ መን እየ ዘብጽሕ ዘሎኹ ኢልና ሕይወትና ንርአ።
አብ ልዕሊ ዅሎም መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ። ብአምሳል ልሳን ሓዊ አብ ልዕሊ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ተራእዩ። ንሕና ምስጢራት ቤተ ክርስትያን ክንቅበል እንከሎና መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕለና እውን ወሪዱ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ጸጋ አምላኽ ምስኡ ስለ ዘሎ አብ ጽቡቕ ግብሪ እዩ ዝወፍር። ሎሚ እውን መንፈስ ቅዱስ ክወርደና ልብና አንጺሕና ንቀበሎ። ማኅደሩ ዝኾነ ልብና ካብ ዝኾነ ኃጢአት ነጺሑ ንአምላኽ ክቕበል ነሰናድዎ።
ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀሚሮም፡ አብ ዘመነ ባቢሎን ቋንቋታት ዘየሰማምዕ እዩ ነሩ አብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ግን ብሓደ ቋንቋ ኵሎም ክረዳድኡ ጀሚሮም እዚ ኸአ መንፈስ ቅዱስ ንዅሉ ከምዝቕይር ዝሕብር እዩ። አምላኽ ንሓደ ነገር መጋበሪ ክገብሮ ዝዓግቶ ሓይሊ የለን። ንአይን ንአኹም እውን መጋበሪ ድሕነት ክገብረና ድላዩ እዩ። ስለዚ ልብና ከፊትና ክልአኸካ ድላይካ ክፍጽም ስንድው እየ ንበሎ።
ካብ መጀመርያ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያኑ መራሕትን ተመራሕትን ዘለዋ ገሩ ሰሪዕዋ፡ ቅ. ጴጥሮስ ርእሲ ኮሎም ሓዋርያት ኮይኑ ቃል አምላኽ አስሚዑ። አብተን ቀዳሞት ዘመናት ኮነ ድሕሪኡ አብ ዝቐጸለ ቤተ ክርስትያን መንበረ ጴጥሮስ ብዝሓዙ ትምራሕ እዚ ኸአ ባዕሉ ክርስቶስ ዝሰርዖ እዩ። ካብቲ ክርስቶስ ዝሰርዖ ካልእ አገባብ ክነልብስ ናትና ሓላፍነት አይ ኮነን ናይ እቲ ርእሲ ቤተ ክርስትያን ዝኾነ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ስለዚ ንመንበረ ጴጥሮስ ሒዙ ዘሎ ክንእዘዞ ክንሰምዖ ትሑዛት ኢና።
ዮሓንስ ወንጌላዊ ግብሪ ክርስቶስ ክንገብር ይነግረና። ዘመነ ጰራቅሎጦስ ነቲ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝሰብኮ ዝነበረ ክንገብር ዘዘኻኽረና እዩ። ክርስቶስ አብ ኵሉ ክአቱ ብፍላይ አብ ልቢ ብዙሓት አትዩ ንሓቅን ንሰላምን ተቐቢሎም አብ ንስሓ ክአትዉ እንሕግዞም ንሕና ኢና። ነዚ ብምሉእ ክንለብሶ “ብስም ክርስቶስ ንሰማያዊ አቦና” ክንልምኖ አሎና፥ ምኽንያቱ ባዕሉ “ብስመይ ዝለምንክምዎ ዘበለ ዅሉ ኽገብረልኩም እዩ” ይብለና
“ዘኽታማት ኳንኩም ክተርፉ አይኃድገኩምን እየ” ኢሉና እዩ። ዝኽትምና ከቢድ እዩ ምኽንያቱ ፍቕሪ ወላዲ ስለዝጎድለና። ናይ ክርስቶስ ምፍላይ ግን ንሓዲስ ህላዌ አብ መንጎና ዝዕድም እዩ። ከምቲ ንሓዋርያቱ በብእዋኑ ዘሰንዮም ዝነበረ ሎሚ እውን አብ መንጎና አሎ። ብአካል እንውክሎ ህልዉ እንገብሮ ንሕና ኢና። አባና ፍቕርን ሕውነትን ክርአ እንከሎ ህያው ንገብሮ። እዚ እዩ እቲ ክርስቶስ ሎሚ ክንገብሮ ዝላበወና።
“እቲ ብስመይ ዚሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ዅሉ ኪምህረኩም ነቲ አነ ዝነገርኩኹም ዘበለውን ኬዘክረኩም እዩ” እናበለ ምስኡ ዝህልወና ሓዲስ ርክብ ነጊሩና። ተመሃሮ መንፈስ ቅዱስ ኮና ክንርከብ ምስኡ ሓድነት ክህልወና ብኡ ክንምራሕ ፍቓደኛታት ክንከውን አሎና። እሞ ሎሚ ሕይወተይ መንእዩ ዝመርሖ ዘሎ ኢልና መራሒና ክነለሊ ይግብአና። ሓደ ካብቲ ጸገም አርድእቲ ክርስቶስ ዝነበረ አለሊኻ ዘይምኽአል እዩ ነሩ ሎሚ እውን ንግብርን መልእኽቲ አምላኽን አለልዮም ዘይክእሉ ብዙሓት አብ መንጎና አለዉና። ዓይንና ከለልን ክርእን ንመንፈስ ቅዱስ ከብርሃልና ንለምኖ
ኦ መንፈስ ቅዱስ አምላኽና አብ መንጎና ሕድር ንአኻን ነሕዋትናን ርኢና ክንክእል አዒንቲ ልቦናና ክፈተልና ክንልአኸካ ልብና ክነንጽሕ አብ ሰላምን ፍቕርን ክንምለስ ሓግዘና ንበሎ።
ኦ ማርያም አደና ማኅደር መንፈስ ቅዱስ ኮንኪ ንመድኃኒና ክርስቶስ ዝወለድክልና ንሕና እውን ማኅደሩ ክንከውን ሕይወትና ቀይርና አብ ኵሉ ሓቂ ሰላም ፍቕሪ እነንግስ ኮና ክነብር ለምንልና ንበላ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ