LIVE - The Installation of the Most Rev. Francis Leo as Archbishop of Toronto - March 25, 2023
ጸሎት ቅዳሴ ምስያም ብጹዕ ኣቡነ ፍራንሲስ ሊዮ ሊቀ ጳጳስ ቶሮንቶ

መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን 

ትምህርቲ ምድላው ንመጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ዝቅበሉ ሕጻናት፥ ካብ መስከረም 2022 ክጅምር እዩ። በዚ ዝስዕብ መራኸቢ ገቢርኩም ክትምዝገቡ ብትሕትና ንሓትት፡ ናይ መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን መመዝገቢ ፎርም ንምርካብ [ኣብዚ ጽቐጡ]።

First Holy Communion

Preparation class for next group of children starts Starts September 2022. Please use the following link to register: To find the First Holy Communion's registration form [click here].

ንቅዱስ ቁርባን ብሃረርታ ንምቓባል ዝግበር ጸሎት

ኦ ኢየሱስ፡ ኣብዚ ዝለዓለ ምሥጢረ ቕዱስ ቁርባን ከምዘሎኻ አእምን፡ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንዓኻ አምልኽን አፍቅርን፡ ኣብ ነፍሰይ ክቕበለካ ብርቱዕ ድሌትን ሀረርታን አሎኒ፡ ግን አብዚ አዝዩ ፅንኩር እዋናት ጎይታየ ንዓኻ ኣብ ምሥጢረ ቅዱስ ቁርባንካ ንዘሎ ክቡር ሥጋካን ደምካን ክቕበል እኮ እንተዘየከአልኩ፡ ነዓ ብመንፈሳዊ መንገዲ አብ ውሽጢ ልበይን አብ ነፍሰይን እቶ፡ ኦጎይታ አብ መንበረታቦት ከምዘሎካ አሚነ አብ ልበይ የንብረካን ምሳኻ ብምልአት አሓብርን ሓደ እኸውንን አለኹ: ኦ ጎይታየ ጨርሽካ ካበይ አይትፈለ፡ ርድኣኒ ሓግዘኒ ኣጽንዓኒ፡ ሕጂን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን። ኣሜን።

An Act of Spiritual Communion

My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.

ምስትኽኻል ምዝጉባት ኣባላት ቤተክርስትያንና

ዝርዝር ኣስማት ኣባላት ቤተ ክርስትያና ኣብ ምስትኽኻል ንርከብ ኣሎና። ብዛዕባ እዚ ሓበረታ እዚ ዝምልከት ኢ-ሜልይ ኣብዝሓለፈ ዓመት እንተዘይ መጺኡካ/ኪ ዘሎና መራኸቢ ሓበረታት ጎደሎ ወይ ክኣ ሓደ ካብቲ ክእረም ዘለዎ ጌጋጋታት/ህሉው ኩነታት ክኸውን ስለ ዝኸእል እዩ። ኩሉኹም ምእመናን ሓድሽ ናይ ኮምፑተር ፎርም ዘይመላእኩም ከምኡ'ውን ሓደስቲ ምእመናን፡ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምምጻእ ኣብ ሓድሽ ማዕከን ሓበረታ (databases) ምምላእ ነዘኻኽር። እዚ መስርሕ ምዝገባ ቀጻሊ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ የካቲት 2022 ምዝገባኦም ዘየሐደሱን ዘየረጋገጹን ከም ኣባላትና ክፍለጡ ኣይክኣል እዩ፥ ከመይሲ ሓበረታ ናይ ትርከብሉ መገዲ ምሃብ ሓላፍነትኩም እዩ። ኣምላኽ ይባርኽኩም። 

Updating our chaplaincy's current membership registration data

We are currently updating our databases. If you did not get any information last year by e-mail regarding this update, we may have  wrong contact information, one of the things that need to be updated, or we may not have full current contact information. All members who did not fill up the new electronic form and new members, please contact our office to update your details in a new database. Although this process is continuous, if you have not updated and confirmed your registration by the end of first week of February 2022 you may not be considered part of the community as providing us your contact information is your responsibility. God bless you.

For notifications of LIVE streaming Masses in Gheez/Tigrigna or other programs, subscribe and follow us on our YouTube channel and our Facebook page (click on the link icons below this text at the right or left images) and Share them with your families and friends.

ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ (2022/2023) ብናይ ብኣል ኣብ ቤት ትምህርቲ ክካየድ እዩ። ምዝገባ ናይ ዝመጽእ ዓመት ትምህርቲ 2022/2023 ንኩሎም ሓደስትን ነባራትን ተማሃሮ ኣብ መስመር ሓበረታ (Online registration - Toronto Catholic District School Board (TCDSB)) ካብ ግንቦት ክሳዕ ኅዳር 2022 ከምዝኾነ ነዘኻኽር። ቅቡል መስርሕ ምዝገባ በዚተዋሂቡ ዘሎ መስመር ሓበረታ ጥራሕ እዩ። 
International Languages - Tigrigna program will be running in person in classes at the School year of 2022/2023. We welcome new and returning students for 2022/2023 school year. Registration will be open for all new and returning students starting from May to November 2022. The only acceptable way of registration is through online method.
For online registration please go to www.tcdsb.org/page/ile-after-hours-registration-2022-2023.  For additional information, visit www.tigrigna.ca.

Our Facebook Pages – ቁምስና ኪዳነምሕረት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ ፡ ቶሮንቶ/ ቤት ትምህርቲ ትግርኛ

Sign Up

Join our mailing list in order to receive information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community [Join Us].
ኣድላዪን በብግዚኡ ዝዝጋሕ ኣገዳሲ ንቤተክርስትያንናን ንሕብረተሰብናን ዝምልከት ዝዝርጋሕ ሓበሬታት ንምቅባል፥ ኣብዚ [ተጸምበሩና]፡፡