+ ብስም ኣብን ወልደን መንፈስ ቅዱሰን ሓደ ኣምላክ ኣሜን።
ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነበር . . .
ሰላም ንዓኪ ኦ ማርያም . . .
ጸሎት ሃይማኖት ሓዋርያት ዝደረሱዎ . . .

ኣርእስቲ ጸሎት ታስዕቲ ከም ኣድላይነቱ ኣብዚ ያኣቱ

" ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላእ ዓለምን"  ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድካ ፡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶሰን ስጋን ደምን ፡ ነፍሰን መለኮትን ኣቅርበልካ ኣለኩ "

" ምእንቲ ስቃይ ዝመልኦ ሕማማቱ ፡ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና " 10X 5X ይድገም

" ቅዱስ እግዛብሔር
ቅዱስ ሓያል
  ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት
  ንዓናን ንመላእ ዓለመን መሓረና " 3X ይድገም

10 ሊጣንያ መለኮታዊ ምሕረት ደጊምና ንዛዝም ፡፡
ኦ ጎይታ ……………………… ……… መሓረና
ኦ ክርስቶስ ……………………………መሓረና
ኦ ጎይታ …………………………………መሓረና
ኦ ክርስቶስ …………………………ስምዓና
ኦ ክርስቶስ …………………………ጽን በለና
ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላክ …………………መሓረና
ኦ መድሓኔ ዓለም ወልደ ኣምላክ …………መሓረና
ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላክ ……………መሓረና
ኦ ቅድስት ስላሴ ሓደ ኣምላክ …………መሓረና
ኦ ካብ ከርሲ ኣብ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላክ ……ኣብካ ንእመን
ኦ  ዘይትብጻሕ ምስጢር ምሕረት ኣምላክ ……… ኣባካ ንእመን
ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለጺ ምሕረት ኣምላክ……… '''''""""
ኦ ካብ ምስጢረ ስላሴ እትፍልፍል ምንጪ ምሕትረ ኣምላክ ''''
ኦ ብኣእምሮ ሰብን መላኣክትን ዘይትምርመር  ምንጪ ""''
ኦ ናብ ኩሉ ሕይወትን ትሕጋስን ምንጪ ም፡፡'""""""'""
ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጪ """""""""
ኦ ን መላእ ፍጥረታት ዓለም እትጭብት ምሕረት ኣምላክ""""""'
ኦ ብስጋው ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻእካ ምሕረት ኣማልክ '''''''''''
ኦ ካብ ርሑው ቁስሊ ልቢ ኢየሱስ ዝወሓዝካ ም ኣምላክ """"""
ኦ ምእንታና ብፍላይ ካኣ ንሓጢኣተናታት ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተዓቆርካ ም ኣምላክ ''""''''''
ኦ ን ቅድስቲ በቴ ክርስቲያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላክ '''''''''''
ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ዝሰራዕካ ምሕረት ኣምላክ ''''''''
ኦ ብ ጎይታና ኢየሱስ ገቢርካ እተጽድቀና ምሕረ ኣምላክ """""""
ኦ ኣብ ኩሉ ሕይወትና እተሰንየና ምሕረ ኣምላክ """"""""
ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና እትሓቁፈና ምሕረት ኣምላክ """"""
ኦ ዘይትመውት ሕይወት እትህበና ምሕረት ኣምላክ """"""""
ኦ ካብ ሓዊ ጋህነም እሳት እትስውረና ምሕረት ኣምላክ"""""""""
ኦ ብ መላክቲ እትድነቅ ፡ ብ ቅዱሳን ካኣ ዘይቲጭበጥ ምሕረት ኣምልክ ''''''''''
ኦ ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት እትነበር  ምንጪ ምሕረት ኣምላክ ''""""""
ኦ ኣብ ኩሉ ውርደትና እተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላክ """"'
ኦ ናይ ታሕጋስና ምንጪ ምሕረት ኣምላክ ""'''''
ኦ ካብ ኢምንት ናብ ህላዌ ዝጸዋዕካና ምሕረት ኣምላክ """"
ኦ ንዘሎን ንዝመጽእን እትሽልም ምሕረት ኣምላክ """"
ኦ ንኩልና ናባካ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላክ """""""
ኦ ንኩሉ ተስፋ ዝቆረጸ ልቢ እተጸናንዕ ተፈታዊ ምሕ ኣምላክ"""
ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላምን ድንጉጻትን ዝኮንካ ም ኣምላክ"""
ኦ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ እትህብ ምሕረት ኣምላክ """"""
ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ___ ይቅረ በለልና
ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሐር __ስምዓና
ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር _መሓረና

ንጸሊ: ኦ ምሕረትካ ደረት ዘይቡሉ ፡መዝገብ ርሕራሔካ ዘይውዳእ ዘልዓለማዊ ኣምላክ ፡ ኣብቲ ጽንኩር እዋናት ክንዲ ትብዓት ምስኣንን ፡ ተስፋ ምቁራጸን ብዓቢ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቅርን ምሕረትን ዝኮነት ቅድስቲ ፍቃድካ መታን ክንሓደር ፡ ቆላሕታ ሕያውነትካ ኣባና ምለስ ፡ ምሕረትካ 'ውን ኣብዝሓልና ኢካ ፡፡ ኣሜን ፡፡
ቀስተ ጸሎት ናይ ምሕረት ሰዓት (3፡ 00 ድ' ቀ)

ኦ ከም ምንጪ ምሕረት እንካብ ልቢ ኢየሱስ ዝፈልፈልካልና
       ደምን ማይን ኣባካ እእመን ኣለኩ፡፡ 3X ይድገም

ነዛ ጸሎት መቁጸርያ ዚደግማ ነፍሳት ብሕይወተን ብፍላይ ካኣ ኣብ ሰዓት ሞተን ብምሕረትይ ክሕቖፋ እያተን፡፡ (ዜ'ሕ 754)