ካብ ዝሓለፈ 

24 የካቲት February 2019 በዓል ኪዳነ ምህረት

6 ጥሪ January 2019 በዓል ልደት

7 ጥሪ January 2018 ቅዳሴ ልደት